Hair Dictionary

ແປຄຳອະທິບາຍເປັນ ລາວ (ລາວ) ໂດຍໃຊ້ Google ແປພາສາບໍ?ແປຄຳອະທິບາຍກັບຄືນເປັນ ອັງກິດ (ສະຫະລັດ)

A hair & beauty glossary that provides you with all the common hair & beauty terms and their definitions.

Data from https://www.sishair.com/hair-beauty-glossary/
A ຜົມແລະຄວາມງາມ glossary ທີ່ສະຫນອງທ່ານທີ່ມີທັງຫມົດທົ່ວໄປຜົມແລະຄວາມງາມຂໍ້ກໍານົດແລະຄໍານິຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຂໍ້ມູນຈາກ https://www.sishair.com/hair-beauty-glossary/
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຫຍໍ້ລົງ
ກຳລັງໂຫລດ...

ມີຫຍັງໃໝ່

Small error fix.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຫຍໍ້ລົງ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ອັບເດດແລ້ວ
16 ກໍລະກົດ 2018
ຂະໜາດ
5.7M
ຕິດຕັ້ງ
50+
ເວີຊັນປັດຈຸບັນ
2
ຕ້ອງໃຊ້ Android
4.4 ແລະ ສູງກວ່າ
ການຈັດອັນດັບເນື້ອຫາ
ການອະນຸຍາດ
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ
SisHair
©2019 Googleຂໍ້ກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການຂອງເວັບໄຊຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວຜູ້ພັດທະນາສິລະປິນກ່ຽວກັບ Google|ສະຖານທີ່: ສະຫະລັດພາສາ: ລາວ
ໂດຍການຊື້ລາຍການນີ້, ທ່ານກຳລັງຊື້ດ້ວຍ Google Payments ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີນຳ ຂໍ້ກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງ Google Payments.