Zombies, Run! (Free)

Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Get ready for the run of your life. Join 5 million runners on an epic adventure!

You tie your shoes, put on your headphones, take your first steps outside. You’ve barely covered 100 yards when you hear them. They must be close. You can hear every guttural breath, every rattling groan - they’re everywhere. Zombies. There’s only one thing you can do: Run!

Zombies, Run! is an ultra-immersive running game and audio adventure, co-created with award-winning novelist Naomi Alderman. Every run becomes a mission where you’re the hero, with our immersive audio drama putting you at the centre of your very own zombie adventure story. While you run to the perfect mix of heart-pumping audio drama and pulse-pounding songs from your own playlist, you’ll collect supplies to grow your base back home.

BBC NEWS - “The only way to save yourself is to run for real.”
WIRED - “In the style of Runkeeper, with an exciting undead twist.”
LIFEHACKER - “A really cool way to get outside and exercise.”
CNN - “Turns exercise into a game - a terrifying, terrifying game.”
TIME - "Takes all the fun of a zombie game and funnels it into a fitness app."

WALK, JOG, OR RUN ANYWHERE
Zombies, Run! works anywhere and at any speed. You can jog in a park, run along a beach, or walk along a trail. It even works on treadmills!

YOU ARE RUNNER 5
Hundreds of lives are counting on you. You’ve got to rebuild your base from a few shivering survivors into a fortified beacon of civilization by collecting critical supplies and avoiding roving zombie hordes. Can you save them and learn the truth about the zombie apocalypse?

A WORLD OF STORIES
You become the hero in an epic story of humanity’s struggle for survival where your running *really* matters, and there’s a deeper mystery to be uncovered as well. Play the first four missions for free and unlock one extra mission every week.

JOIN THE ABEL RUNNER'S CLUB
Unlock all 300+ story missions immediately for unlimited play, plus Interval Training and Airdrop Mode. Membership is available for $5.99 USD/month or $34.99 USD/year. Your subscription will automatically renew. (Existing paid players will have access to a special discounted membership rate, plus free access to all game modes and S1-3 missions).

YOUR OWN MIX
Choose your own custom playlists before you start running: the story unfolds in between your tracks through a series of dynamic radio messages and voice recordings.

ZOMBIES CHASES
Saving the world not exciting enough? Activate Chases to kick things up a notch. When you hear zombies on your six, it’s time to speed up before they get too close. Can you escape every mob, or will you have to drop some of your hard-earned supplies to distract them? There’s only one way to find out.

DETAILED STATS
View detailed graphs and stats for your entire running and game progress — and check out which songs you play the most while escaping zombies!

KEEP THE SURVIVORS ALIVE
Every time you run, you’ll automatically collect vital supplies like medicine, batteries and food. Once you’re home, you can use them to build your very own post-apocalypse community. Do you strengthen your defences against the zombies, or build a new farm? Share the results with your friends and find out who can make the brightest future for humanity.

WORKS WITH WEAR OS BY GOOGLE
Check your run progress and speed at a glance with our Wear OS app. Now you can escape the zombies without fumbling with your phone!

VIEW YOUR RUNS ONLINE WITH ZOMBIELINK
Register with our free ZombieLink service to view and share your runs online, complete with maps and full run history!


NOTES
- Requires Android 5.0 or above
- Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Follow us at @zombiesrungame and visit zombiesrungame.com
Maak je klaar voor de vlucht van je leven. Doe mee met 5 miljoen hardlopers op een episch avontuur!

Je knoopt je schoenen, zet je koptelefoon op en doet je eerste stap naar buiten. Je hebt nauwelijks 100 meter afgelegd als je ze hoort. Ze moeten dichtbij zijn. Je hoort elke keelademhaling, elk rammelend gekreun - ze zijn overal. Zombies. Er is maar één ding dat je kunt doen: Rennen!

Zombies, Ren! is een uiterst meeslepende game en audio-avontuur, gemaakt in samenwerking met de bekroonde schrijver Naomi Alderman. Elke run wordt een missie waarbij jij de held bent, met ons meeslepende audiodrama dat je in het middelpunt plaatst van je eigen zombie-avonturenverhaal. Terwijl je naar de perfecte mix van hartverknovende audiodrama en pulserende nummers vanuit je eigen afspeellijst rent, verzamel je spullen om je basis thuis te laten groeien.

BBC NIEUWS - "De enige manier om jezelf te redden is om echt te rennen."
WIRED - "In de stijl van Runkeeper, met een spannende ondode draai."
LIFEHACKER - "Een echt coole manier om naar buiten te gaan en te oefenen."
CNN - "Verandert oefening in een spel - een angstaanjagend, angstaanjagend spel."
TIJD - "Neemt al het plezier van een zombiegame en maakt het tot een fitness-app."

LOPEN, JOG OF OVERAL LOPEN
Zombies, Ren! werkt overal en op elke snelheid. Je kunt joggen in een park, langs een strand rennen of langs een pad lopen. Het werkt zelfs op loopbanden!

JE BENT LOOPERAAR 5
Honderden levens rekenen op jou. Je moet je basis herbouwen van een paar rillende overlevenden in een versterkt baken van de beschaving door het verzamelen van kritieke voorraden en het vermijden van rondzwervende zombie hordes. Kun je ze redden en de waarheid over de zombie-apocalyps leren?

EEN WERELD VAN VERHALEN
Je wordt de held in een episch verhaal over de overlevingsstrijd van de mensheid waar je hardlopen * echt * telt, en er is ook een dieper mysterie om ontdekt te worden. Speel de eerste vier missies gratis en ontgrendel elke week een extra missie.

Word lid van de ABEL RUNNER'S CLUB
Ontgrendel alle 300+ verhaalmissies onmiddellijk voor onbeperkt spelen, plus Intervaltraining en Airdrop-modus. Lidmaatschap is beschikbaar voor $ 5,99 USD / maand of $ 34,99 USD / jaar. Je abonnement wordt automatisch verlengd. (Bestaande betaalde spelers hebben toegang tot een speciaal kortingsniveau voor leden, plus gratis toegang tot alle spelmodi en S1-3-missies).

JE EIGEN MIX
Kies uw eigen aangepaste afspeellijsten voordat u begint met spelen: het verhaal wordt tussen uw tracks doorgegeven via een reeks dynamische radioberichten en spraakopnamen.

ZOMBIES CHASES
De wereld redden niet opwindend genoeg? Activeer Chases om de boel een tandje hoger te krijgen. Als je zombies op je zes hoort, is het tijd om te versnellen voordat ze te dichtbij komen. Kun je aan elke menigte ontsnappen, of moet je sommige van je zuurverdiende spullen laten vallen om ze af te leiden? Er is maar één manier om erachter te komen.

GEDETAILLEERDE STATISTIEKEN
Bekijk gedetailleerde grafieken en statistieken voor je hele loop- en gamevoortgang - en bekijk welke nummers je het meest speelt terwijl je aan zombies ontsnapt!

HOUD DE OVERLEVENDEN LEVEND
Elke keer dat u rent, verzamelt u automatisch vitale benodigdheden zoals medicijnen, batterijen en voedsel. Als je eenmaal thuis bent, kun je ze gebruiken om je eigen post-apocalyps-gemeenschap op te bouwen. Versterk je je verdediging tegen de zombies, of bouw je een nieuwe boerderij? Deel de resultaten met je vrienden en ontdek wie de helderste toekomst voor de mensheid kan maken.

WERKT MET OS DRAAGBAAR DOOR GOOGLE
Controleer de voortgang en snelheid van uw run in één oogopslag met onze Wear OS-app. Nu kun je ontsnappen aan de zombies zonder te morren met je telefoon!

BEKIJK UW RUNS ONLINE MET ZOMBIELINK
Registreer je bij onze gratis ZombieLink-service om je runs online te bekijken en te delen, compleet met kaarten en volledige loophengeschiedenis!


OPMERKINGEN
- Vereist Android 5.0 of hoger
- Doorlopend gebruik van GPS op de achtergrond kan de levensduur van de batterij drastisch verminderen.

Volg ons op @zombiesrungame en bezoek zombiesrungame.com
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,2
18.824 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Hello Runner 5! This 8.0.7 update includes:

- Fixed Story Clip playback from the mission screen, so you can now play more than one clip without restarting the app

Enjoying ZR? Please rate and review us!
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
9 september 2019
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
Varieert per apparaat
Beoordeling van content
Tiener
Verwijzingen naar geweld, Taal
Interactieve elementen
Informatie wordt gedeeld, Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 34,99 per item
Aangeboden door
Six to Start
Distributieovereenkomst
Six to Start LSD Accountants 27 Stockwood Business Park Redditch B96 6SX United Kingdom
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.