HISmartViewer

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ứng dụng có chức năng cho phép bác sĩ gia đình truy cập vào tài khoản để xem xét danh sách các bệnh nhân mà mình quản lý theo dõi sức khỏe, chỉ số huyết áp. Bác sĩ có thể xem xét các dữ liệu của bệnh nhân về lịch sử huyết áp, ghi chú các chẩn đoán, kê các đơn thuốc, chia sẻ thông tin để được trợ giúp và trao đổi tin nhắn.

Ứng dụng có chức năng cho phép bệnh nhân truy cập vào tài khoản của mình để xem xét quản lý sức khỏe, chỉ số huyết áp của bản thân. Bệnh nhân có thể xem xét các dữ liệu huyết áp của mình, các chẩn đoán, các đơn thuốc, và trao đổi tin nhắn với bác sĩ.
Updated on
Aug 1, 2018

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Cung cấp thông tin liên lạc với bác sĩ theo dõi cho bệnh nhân