vDic 3000 từ thông dụng Oxford
(164)

Reviews

What's New
Cập nhật 31/5/2013: Thêm chức năng ẨN/HIỆN NGHĨA của từ, giúp bạn học hiệu quả hơn.
-Hoàn thiện chức năng lưu từ vào danh sách ưa thích, tăng tốc chương trình.
- Cập nhật 3000 từ thông dụng được OXFORD biên soạn
- Tăng tốc độ tải từ mới
- Thêm 5 từ ngẫu nhiên ở màn hình chi tiết

Similar

More from developer