Smarter Time - Time Management - Productivity

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Update: in addition to Windows and Mac computer clients, we have now added a Linux client for our open software users!

Boost your time management. Strike the right work-life balance. Control your phone time, improve your focus and your productivity.

Effective time tracking is the best way to get your productivity, your focus and your happiness back. Smarter Time tracks your time around the clock, and adapts to your personal goals and needs.

We all lack time. Knowing ourselves isn't easy and time management doesn't come naturally to us. Bad time management leads to stress, burnout and bad work-life balance!

Smarter Time is an automatic time tracker for all your time management needs.
It’s a productivity app.
It's a phone time control and focus implement.
It’s a self-improvement tool.
It’s your new personal assistant.


How it works:

1. Our learning brain guesses where you are and what you do.
2. It creates a detailed time log of all your activities, whether you're reading, sleeping, showering or watching TV.
3. You get precise analytics of your time use; a comprehensive, automatic time tracker at your fingertips.

Some of the ways you can use Smarter Time:

★ A time log of your daily schedule.
★ A phone time control tool to keep your focus in check.
★ Big picture analytics to properly understand your time use.
★ A productivity app to track the distractions that eat away at your focus.
★ A goal setter to build better habits.
★ A self-improvement tool to achieve proper work-life balance.
★ A time manager for your personal and professional projects.
★ A sleep tracker to make sure you always get the rest you need.
★ A time tracker to get back in touch with yourself.

It’s smarter time tracking and smarter time management for a smarter life!

Our privacy promise

Your privacy is very important to us. By default, all your data is kept on your phone, not on our servers, and if you don't activate the save/restore feature, it will never leave your device. Your time is the most private thing you have, and we intend for it to stand that way!

-- Lite version features --

- Automatic time tracking of all activities
- Comprehensive minute-level time log
- Detailed habit learning
- Place detection
- Movements and physical activity recording
- Google calendar integration
- Phone time control
- Time spent on computer
- Thorough analytics
- Weekly reports
- Goals
- Map view

-- Plus version features --

Everything in the Lite version, Plus:

- Detailed computer usage
- Room detection
- Custom category and activity classification
- Data save and restore
- Unlimited assistant usage


-- Known issues --

- Some Android 5.0 LG and Samsung phones do not give access to app usage stats
- Some phones (mostly Samsung, Huawei and Honor, Xiaomi) may kill the app frequently. You can add Smarter Time to a list of protected apps to keep the automatic time tracking working in the background.

-- Help us improve --

We're very keen on hearing from our users, and always ready to take their feedback on board! If you have anything you want to tell us, or any question you'd like to ask us, about automatic time tracking, time management or work-life balance in general, please drop us a line at hello@smartertime.com
Update: naast Windows- en Mac-computerclients hebben we nu een Linux-client toegevoegd voor onze open software-gebruikers!

Geef uw tijdmanagement een boost. Sla de juiste balans tussen werk en privéleven. Beheer uw telefoontijd, verbeter uw focus en uw productiviteit.

Effectieve tijdregistratie is de beste manier om uw productiviteit, uw focus en uw geluk terug te krijgen. Smarter Time volgt uw tijd op de klok rond en past zich aan aan uw persoonlijke doelen en behoeften.

We hebben allemaal geen tijd. Onszelf kennen is niet gemakkelijk en tijdmanagement komt niet vanzelf bij ons. Slecht timemanagement leidt tot stress, burn-out en slechte balans tussen werk en privé!

Smarter Time is een automatische tijdvolger voor al uw tijdmanagementbehoeften.
Het is een app voor productiviteit.
Het is een hulpprogramma voor tijdbesturing en focus.
Het is een hulpmiddel voor zelfverbetering.
Het is je nieuwe persoonlijke assistent.

Hoe het werkt:

1. Ons leersysteem raadt waar u bent en wat u doet.
2. Hiermee maakt u een gedetailleerd logboek van al uw activiteiten, of u nu leest, slaapt, doucht of tv kijkt.
3. u krijgt nauwkeurige analyses van uw tijdsbesteding; een uitgebreide, automatische tijd tracker binnen handbereik.

Enkele manieren waarop u Smarter Time kunt gebruiken:

★ Een tijdlog van uw dagelijkse schema.
★ Een telefoontijdbesturingstool om uw focus onder controle te houden.
★ Big picture-analyse om uw gebruik van de tijd goed te begrijpen.
★ Een productiviteitsapp om de afleidingen op te volgen die je aandacht wegvagen.
★ Een doelverdediger om betere gewoonten te bouwen.
★ Een hulpmiddel voor zelfverbetering om een ​​goede balans tussen werk en privé te bereiken.
★ Een tijdmanager voor uw persoonlijke en professionele projecten.
★ Een slaaptracker om ervoor te zorgen dat je altijd de rust krijgt die je nodig hebt.
★ Een tijd tracker om weer contact met jezelf te krijgen.

Het is slimmere tijdregistratie en slimmer tijdmanagement voor een slimmer leven!

Onze privacybelofte

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Standaard worden al uw gegevens op uw telefoon bewaard en niet op onze servers. Als u de functie voor opslaan / herstellen niet activeert, zal deze uw apparaat nooit verlaten. Je tijd is het meest persoonlijke ding dat je hebt, en we zijn van plan dat het zo blijft staan!

- Lite-versie functies -

- Automatische tijdregistratie van alle activiteiten
- Uitgebreid minutentijdlogboek
- Gedetailleerde leerontwikkeling
- Plaats detectie
- Bewegingen en opname van fysieke activiteit
- Google Agenda-integratie
- Telefonische tijdcontrole
- Tijd besteed aan computer
- Grondige analyses
- Wekelijkse rapporten
- Doelen
- Kaart overzicht

- Plusversiefuncties -

Alles in de Lite-versie, Plus:

- Gedetailleerd computergebruik
- Ruimtedetectie
- Aangepaste categorie- en activiteitsclassificatie
- Gegevens opslaan en herstellen
- Onbeperkt assistentgebruik


- Bekende problemen -

- Sommige LG- en Samsung-telefoons met Android 5.0 geven geen toegang tot statistieken voor het gebruik van apps
- Sommige telefoons (meestal Samsung, Huawei en Honor, Xiaomi) kunnen de app vaak doden. U kunt Smarter Time toevoegen aan een lijst met beschermde apps om de automatische tijdregistratie op de achtergrond actief te houden.

- Help ons ons te verbeteren -

We horen graag van onze gebruikers en staan ​​altijd klaar om hun feedback aan boord te nemen! Als u iets heeft dat u ons wilt vertellen, of een vraag die u ons zou willen stellen, over automatische tijdregistratie, tijdmanagement of werk-privébalans in het algemeen, stuur ons dan een bericht op hello@smartertime.com
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,1
6.225 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

- better location correction algorithms
- new interface to correct timeslots
- light / full modes
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
12 oktober 2020
Grootte
6,9M
Installaties
500.000+
Huidige versie
Android 1.172
Android vereist
5.0 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 2,99 - US$ 5,00 per item
Aangeboden door
Smarter Time
Distributieovereenkomst
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.