ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
ROZŠÍŘENÍ NOVINKY: Nyní investujte do přímých vzájemných fondů s nulovými provizí prostřednictvím společnosti ETMONEY & earn Rs. 25 lakh * více než běžné finanční prostředky za 25 let.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Investujte do přímých podílových fondů jakéhokoli podílového fondu pomocí hromoskopů nebo SIP z jediného, ​​intuitivního palubní desky na trhu ETMONEY!

ETMONEY je vše, co vaše peníze potřebují. Je to konečná aplikace typu "vše v jednom", která vám pomůže růst vašich peněz, ušetřit daň, získat okamžité osobní půjčky a koupit pojištění - všechen tento okamžik, zcela bezpapírový a na jediném intuitívním palubním panelu. Co víc? Společnost ETMONEY poskytuje omezený přístup zdarma FOREVER!

Investujte do vzájemných fondů, nakupujte pojištění, půjčujte si peníze 24 * 7 se společností CreditLine a ještě více s ETMONEY!

Peníze jsou nyní jednoduché díky mobilní aplikaci ETMONEY -
1. Zvyšte své peníze - investujte do nulových provizí přímých vzájemných fondů, a to prostřednictvím hromadě nebo SIP! Společnost ETMONEY vám umožňuje investovat do přímých podílových fondů všech společností podílových fondů pouze jednou registrací. Získejte okamžitý, bezpapírový KYC za 2 minuty a přístup k bohatým náhledům a odbornému poradenství pro výběr a investování do nejlepších portfolií vzájemných fondů pro sebe. Nabízíme 400 + nejlepších podílových fondů z velkých AMCs v Indii, jako je Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset.
2. Smart Deposit - Investujte do likvidních fondů, abyste získali lepší a stabilnější výnosy. Zahajte investice tak nízké, jako jsou Rs. 500 a stáhněte se kdykoli a kdekoli bez zámků.
3. Inteligentní řešení - není potřeba výzkumu a výběru jednotlivých podílových fondů! Investujte do přizpůsobených nejvýkonnějších řešení přímých investičních fondů, které naši odborníci vybrali na základě rizikového profilu a investičního horizontu. Řešení pro každý finanční cíl od špičkových AMC, jako je SBI Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund apod., Jsou jen kousek.
a) Agresivní řešení - Investujte do agresivních a vysoce výkonných středních a malých kapitálových fondů pro dlouhodobé cíle, jako je financování vzdělání vašeho dítěte.
b) Vyvážené řešení - Investujte do správného mixu velkých a středně velkých fondů, které vyvažují růst a výnosy.
c) Bezpečné řešení - Investujte do likvidních prostředků, abyste získali stabilní a stabilní výnosy, které nabízejí vhodnou náhradu za bankovní vklady.
d) Řešení daňového šetření - investujte do finančních prostředků ELSS, abyste získali daňový přínos pod 80C a lepší výnosy než tradiční investiční možnosti.
4. CreditLine - Získejte 24 * 7 rychlý přístup do mobilu. Získejte peníze vždy, když je budete potřebovat. Mezi klíčové funkce patří flexibilní splácení, placení úroku pouze za použitou částku a další.
5. Koupit pojištění od vrcholových pojistitelů.
6. Track Spends a Billů auto-magicky!

Funkce aplikace:
• Top AMC k nákupu přímých podílových fondů od - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund apod.
• Vezměte předběžně schválený * kredit, abyste získali peníze vždy, když chcete, z aplikace s flexibilními plány splátek.
• Sledujte investice MF na jednom místě v reálném čase
• Investujte do inteligentních řešení bez problémů při výběru podílových fondů
• Spusťte SIP nebo investujte hromadně podle vašich investičních potřeb MF
• Investujte do systému Liquid Mutual Fund s SmartDeposit a získejte lepší výnos než FD se systémem 24 * 7
• NRI (s výjimkou USA, Kanady a EU) mohou také investovat do nejvyšších podílových fondů v Indii
• Investujte do nejlepších vzájemných fondů ELSS, abyste šetřili daň.
• Koupit pojištění životního pojištění, pojištění vozidel a pojištění dvoukolových vozidel bez papírování


* Až 25 000 dolarů je indikativní a je založeno na předpokládané hodnotě investice prostřednictvím měsíčního SIP, který činí 25 000 let za předpokladu ročního výnosu ve výši 14% z přímého plánu systému kapitálových podílů ve srovnání se stejným obdobím 12,5% z pravidelného plánu stejné schémy.
Další informace
4,5
Celkem 49 907
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
Další informace

Další informace

Aktualizováno
18. září 2018
Velikost
21M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
3.1.1.13
Vyžaduje Android
4.0.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Sdílí informace
Od vývojáře
Times Internet Limited
Vývojář
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.