ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY LoanPass, get instant loans without any hassles.
✛ It's your lifetime pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Správce peněz All-in-One: Jedno místo pro všechny osobní potřeby financí včetně SIP, vzájemných fondů, investic, půjček a úvěrů a další.

ETMONEY je pokročilý SMS Money Manager, který vám pomůže zůstat na vrcholu všeho, co souvisí s vašimi penězi. Můžete investovat do investic do investičních fondů, SIP, sledovat své výdaje a účty a nejdůležitější je využít okamžité půjčky a kredity, aniž byste museli čelit problémům offline.

Sledujte výdaje a faktury
✛ Automaticky spojuje veškeré výdaje mezi bankami a kreditními kartami
✛ Veškeré výdaje jsou úhledně roztříděny na stravování, cestování, nakupování atd. Bez ručního zadávání
✛ Všechny vaše účty, EMI, SIP, pojistné na jednom místě. Chytré připomenutí vám zajistí, že nikdy nezmeškáte své splatné termíny a nezapomeňte na pozdní poplatky.

Vzájemné fondy - Najděte všechny podílové fondy SIP a investice pod jednou střechou!

Využijte bezproblémové investice do Podílového fondu a zároveň investujte své peníze do nejlepších podílů a vydělte zisk. Společnost ETMoney nabízí na trhu odborné rady s bohatými znalostmi o dostupných podílových fondech. Kromě toho můžete sledovat i investice prováděné mimo aplikaci prostřednictvím jedinečného sledování SMS.

Jakmile získáte jednoznačný přehled o vašich penězích, můžete ji rozšiřovat investováním do přímých vzájemných fondů
✛ Úplně zdarma, neomezené transakce v 1000 + přímých podílových fondů s nulovou provizí
✛ Můžete začít růst svých peněz investováním do SIP s hodnotami jen 100 Kč za měsíc
✛ Získejte bezpapírový KYC za 2 minuty
✛ Jakmile jste investovali, sledujte a porovnejte výkonnost svého portfolia s bohatými poznatky a odbornými radami
✛ Unikátní sledování SMS, které vám umožní sledovat všechny investice do vzájemných fondů na jednom místě, ať už prostřednictvím brokerů nebo webových stránek podílových fondů
Inteligentní řešení pro úsporu peněz
Naše řešení na míru šitá na míru vám pomohou vybrat investice, které odpovídají vašemu rizikovému profilu a finančním cílům
SmartDeposit vám pomůže investovat do likvidních prostředků, abyste získali lepší a stabilnější výnosy bez většího rizika. Zařízení pro okamžité stažení je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní
Úspora daní vám pomůže maximalizovat vaše daňové úspory až do Rs.68.850 prostřednictvím ELSS, životního pojištění, zdravotního pojištění
Inteligentní řešení vám pomůže investovat do diverzifikovaného portfolia tří nejlepších přímých podílových fondů

Okamžité půjčky a úvěry
Pokud nedostatek peněz kvůli výpadkům na konci měsíce nebo neplánovaným výdajům, dostali jsme vám pokrytí pomocí služby ETMONEY LoanPass , získáte okamžité půjčky bez jakýchkoli potíží.
✛ Je to váš životový průkaz pro opakující se okamžité půjčky
✛ Úplně bezpapírová žádost o půjčku
✛ Půjčte si tolik jako Rs. 3000 nebo tak vysoko jako Rs. 5,00,000
✛ Splatit za několik dní nebo několik měsíců podle vaší pohodlí
✛ Platit úroky pouze na použitou částku

Proč se společnost ETMONEY?
Více vrstev zabezpečení zajišťuje bezpečné a bezpečné používání
✛ Zámek osobních aplikací zabraňuje přístupu neautorizovaných aplikací
✛ 256bitové šifrování a technologie SSL pinning zajišťují bezpečnost dat
✛ Soukromé datové centrum s nejvyššími bezpečnostními opatřeními
✛ Žádné citlivé údaje, jako jsou osobní SMS, hesla, OTP atd., Jsou kdy přístupné

Od investičních fondů Investice do získávání okamžitých půjček s flexibilními možnostmi splácení sledování výdajů, SIP a mnohem více, ETMONEY je aplikace All-in-One Money Manager.

Stáhněte si ETMoney App dnes a začněte!
Další informace
4,5
Celkem 55 803
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

Besides, there's a limited period offer to get Amazon voucher worth ₹1,000 if your CreditLine is activated between 1st Oct & 7th Nov, 2018. Hurry up!
Další informace

Další informace

Aktualizováno
17. listopadu 2018
Velikost
27M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
3.1.4.13
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Sdílí informace
Od vývojáře
Times Internet Limited
Vývojář
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.