ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (Storbritannien)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY CreditLine, get instant loans without any hassles.
✛ It's your Lifetime Loan Pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Alt-i-en Money Manager: Et sted til alle dine personlige finansbehov, herunder SIP, Fond, Investeringer, Lån og Kredit og meget mere.

ETMONEY er en avanceret SMS-baseret Money Manager, der hjælper dig med at holde dig på toppen af ​​alt relateret til dine penge. Du kan investere i investering i investeringsforeninger, SIP, holde styr på dine udgifter og regninger, og vigtigst af alt benytte øjeblikkelige lån og kreditter uden at overvinde offline problemer.

Spor dine udgifter og regninger
Brings Samler automatisk alle dine udgifter på tværs af alle banker og kreditkort
✛ Alle udgifter er pænt kategoriseret i at spise ude, rejse, shoppe mv uden nogen manuel indgang
✛ Alle dine regninger, EMI'er, SIP'er, forsikringspræmiebetalinger på ét sted. Smarte påmindelser sikrer, at du aldrig går glip af dine forfaldsdatoer og gemmer sene gebyrer.

Fondforeninger - Find alle Fondens SIP og investeringer under et enkelt tag!

Nyd sømløse investeringsforeninger, samtidig med at du investerer dine penge i bedste fonde og tjener fortjenesten. ETMoney tilbyder rig indsigt i de disponible fonde på markedet med ekspertrådgivning. Desuden kan du selv følge de investeringer, der foretages uden for appen via unik sms-tracking.

Når du får et klart enkelt vinduesvisning af dine penge, kan du vokse det ved at investere i Direkte gensidige fonde
✛ Helt gratis, ubegrænsede transaktioner i 1000 + nulkommission, direkte fonde
✛ Du kan begynde at dyrke dine penge ved at investere i SIP'er med så lavt som Rs.100 per måned
✛ Få papirfri KYC om 2 minutter
✛ Når du har investeret, kan du spore og sammenligne præstationen i din portefølje med rig indsigt og ekspertrådgivning
✛ Unik SMS-tracking, der giver dig mulighed for at spore alle investeringsforeninger på et sted, uanset om det sker via en mægler eller en fondsbørs hjemmeside
Smart Money-saving Solutions
Vores skræddersyede løsninger hjælper dig med at vælge investeringer, der passer til din risikoprofil og finansielle mål
SmartDeposit hjælper dig med at investere i likvide midler for at få bedre og stabilt afkast uden stor risiko. Instant tilbagetrækning facilitet tilgængelig 24/7, 365 dage
Skatbesparelse hjælper dig med at maksimere dine skattebesparelser op til Rs.68.850 via ELSS, livsforsikring, sygesikring
Smart Solutions hjælper dig med at investere i en diversificeret portefølje af 3 førende direkte investeringsforeninger på én gang

Øjeblikkelige lån og engagementer
Hvis du mangler penge på grund af månedsafslutningen eller uplanlagte udgifter, har vi fået dig dækket af ETMONEY CreditLine , få øjeblikkelige lån uden besvær.
✛ Det er dit livslånskort for tilbagevendende, øjeblikkelige lån
✛ Helt papirløs lån ansøgning
✛ Lån så lavt som Rs. 3.000 eller så højt som Rs. 5,00,000
✛ Tilbagebetale om få dage eller få måneder efter din bekvemmelighed
✛ Betal kun renter på det anvendte beløb

Hvorfor ETMONEY?
Flere lag af sikkerhed for at sikre sikker og sikker brug
✛ Personlig applås forhindrer uautoriseret appadgang
✛ 256-bit kryptering og SSL pinning teknologi sikrer datasikkerhed
✛ Privat datacenter med højeste sikkerhedsforanstaltninger
✛ Der er aldrig adgang til følsomme data som personlig SMS, adgangskoder, OTP osv

Fra Mutual Funds Investment til at få øjeblikkelige lån med fleksible tilbagebetalingsmuligheder til sporing udgifter, SIP, og meget mere, er ETMONEY en All-in-One Money Manager App.

Download ETMoney App i dag og kom i gang!
Læs mere
4,5
55.422 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

Besides, there's a limited period offer to get Amazon voucher worth ₹1,000 if your CreditLine is activated between 1st Oct & 7th Nov, 2018. Hurry up!
Læs mere

Yderligere oplysninger

Opdateret
14. november 2018
Størrelse
27M
Installationer
1.000.000+
Aktuel version
3.1.4.13
Kræver Android
4.1 eller nyere
Indholdsklassificering
Interaktive elementer
Brugere kommunikerer, Deler oplysninger
Tilladelser
Udbydes af
Times Internet Limited
Udvikler
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.