Mutual Funds, SIP, Loan, Credit, Expenses: ETMONEY

Queres traducir a descrición ao galego (España) co Tradutor de Google?Volver traducir descrición ao inglés (O Reino Unido)

Looking for a 100% paperless app to manage all your finances? ETMONEY allows you to take control of all your personal finance needs like Expense Tracking, Money Management, Mutual Fund Investments & SIPs, Tax Saving, Instant Personal Loans, CreditLine & Credit Card in one single app.

👏 India’s highest-rated mutual fund investment & personal loan app👏

Download ETMONEY app to:

+Track & Manage your expenses, existing SIPs & mutual funds portfolio
+Save tax by investing in top ELSS tax saving mutual funds
+Invest in Direct Mutual Funds via Lumpsum & SIPs at 0% commission
+Borrow money via Instant Paperless Personal Loans

👉Best Expense tracker & Money Manager App

Analyse categorized expenses and be financially fit
Track your spends through the ETMONEY expense tracker. Money manager automatically categorizes your expenses into categories like dining, travel & shopping.

Never miss a bill with intelligent bill reminders
View all your bills like utility & credit card bills in one place so that you never miss a bill payment again.

👉Best Mutual Funds & SIPs Investment App to save tax

Invest in top funds best suited to your investment horizon
Search & explore all mutual funds based on ValueResearch Rating, Risk-adjusted returns & historical performance. Check all Schemes' information, portfolio & historical returns based on past returns calculator.

Save tax with the highest rated Tax Saving Mutual Funds (ELSS) & Investments App
Save up to ₹46,800 per year in tax with ELSS mutual funds & get higher returns than other tax saving options like PPF, Fixed Deposits or Insurance with shortest lock in period of 3 years.

Automate tax saving via SIPs in top ELSS schemes
Set up SIPs in top ELSS Mutual fund schemes once & meet your tax saving goals every year.

Invest in Zero Commission Direct Mutual Fund Schemes
Earn up to 1% extra return on your SIP investments from as low as ₹ 100 p.m. with India’s leading fund houses like SBI Mutual Fund, ICICI Prudential, HDFC mutual funds, Birla Sun Life, Reliance Mutual Fund etc.

Get Investment ready in 2 minutes with 100% Paperless KYC
Create your investment account in minutes & start investing instantly via Lumpsum & SIP.

Switch to Direct Mutual Funds
Upload your CAMS/Karvy mutual fund transaction statement & switch your existing regular mutual fund investments to direct mutual funds & save commission even on existing investments.

👉Best Online Instant Credit & Personal Loans App

Get Personal Loan up to ₹20 lakh from interest rate as low as 11.99% p.a.
ETMONEY personal loan is the easiest way to take instant personal loans of up to ₹20 lakh. ETMONEY personal loan disburses paperless loans online in 950+ cities. Put your basic details & know your loan amount, loan interest rate & EMIs in minutes.

Apply for instant recurring loans with repayment tenures of 2 to 36 months
Get your pass for instant loan or credit or LoanPass once & use it for emergency cash of ₹3,000 - ₹5 lakh from interest rate starts from 13% to 18% p.a. Also, use it for instant loans like salary advance loan, medical loan, travel loan & repay in flexible tenures of 2 to 36 months. Pay interest only on the borrowed amount & processing fee of ₹100 or 2% of the loan amount, whichever is higher. Get your loan limit approval instantly by completing paperless CIBIL check.

LoanPass Bonus: Get reward filled RBL bank credit card with up to 50 days of interest-free period, with LoanPass, your personal CreditLine

👉Highest rated money manager & investment app
+256-bit encryption & SSL pinning technology for data safety
+SEBI Reg. No. INA100006898

From Money management to mutual fund investments, from tax saving with ELSS investments to making instant loans accessible, ETMONEY is the app for all personal finance needs.

Download the app today to get started!
*Conditions apply
Buscando unha aplicación 100% sen papel para xestionar todas as túas finanzas? ETMONEY permítelle asumir o control de todas as súas necesidades de finanzas persoais como o seguimento de gastos, xestión de cartos, investimentos en fondos mutuos e SIPs, aforros de impostos, préstamos persoais instantáneos, crédito e tarxeta de crédito nunha soa aplicación.

👏 Investimento de fondos mutuos de maior valoración da India e aplicación de préstamo persoal 👏

Descarga a aplicación ETMONEY a:

+ Rastrear e xestionar os seus gastos, carteira SIP existentes e fondos mutuos
+ Gardar impostos investindo nos mellores fondos de aforro fiscal de ELSS
+ Investir en fondos mutuos directos a través de Lumpsum e SIP en comisión do 0%
+ Borrar diñeiro a través de préstamos persoais sen papel instantáneos

👉 Mellor seguidor de gastos e aplicación Money Manager

Analizar os gastos categorizados e estar en condicións económicas
Segue o seu gasto a través do rastreador de gastos ETMONEY. O xestor de cartos categoriza automaticamente os seus gastos en categorías como cea, viaxes e compras.

Nunca perda unha factura con recordatorios intelixentes de facturas
Consulta todas as túas facturas como facturas de tarxetas de crédito e de servizos de crédito nun só lugar para que nunca volvas perder un pagamento de facturas.

👉 Mellor aplicación de inversión de fondos mútua e SIP para aforrar impostos

Investir en fondos máis axeitados para o horizonte de investimento
Busca e explora todos os fondos de inversión baseados en ValueResearch Rating, Rendemento axustado por risco e rendemento histórico. Verifique a información, carteira e rendementos históricos dos esquemas en función da calculadora de retorno pasado.

Garde impostos coa aplicación máis elevada de Impostos Especiais (ELSS) e Investimentos
Aforrar ata ₹ 46.800 por ano en impostos con fondos mutuos de ELSS e obter retorno máis altos que outras opcións de aforro fiscal como PPF, Depósitos Fixos ou Seguros con bloqueo máis curto en período de 3 anos.

Automatice o aforro de impostos a través de SIPs nos esquemas superiores de ELSS
Configure SIP nos principais esquemas de fondos mutuos de ELSS unha vez e cumpra os obxectivos de aforro de impostos cada ano.

Inverte nos Esquemas directos de fondos mutuos de Zero Commission
Aforra ata un 1% de retorno extra nos teus investimentos SIP de tan baixo como ₹ 100 p.m. coas principais casas de fondos da India como SBI Mutual Fund, ICICI Prudential, fondos mutuos HDFC, Birla Sun Life, Reliance Mutual Fund etc.

Obter Inversión listo en 2 minutos con KYC sen papel 100%
Crea a túa conta de investimento en minutos e comeza a investir instantaneamente a través de Lumpsum e SIP.

Cambiar a fondos mutuos directos
Cargue a súa declaración de transaccións de fondos mutua CAMS / Karvy e cambie os seus fondos regulares de fondos mutuos para dirixir os fondos mutuos e gardar a comisión mesmo nos investimentos existentes.

👉 Mellor aplicación de préstamos instantáneos e préstamos persoais en liña

Obter crédito persoal ata ₹ 20 lakhs desde unha taxa de interese tan baixa como 11.99% p. a.
O préstamo persoal ETMONEY é o xeito máis sinxelo de levar préstamos persoais instantáneos de ata ₹ 20 lakh. O préstamo persoal de ETMONEY libra préstamos sen papel en liña en máis de 950 cidades. Pon os teus detalles básicos e coñece o importe do préstamo, a taxa de interese do préstamo e os EMI en cuestión de minutos.

Solicitar préstamos inmediatos recorrentes con débedas de reembolso de 2 a 36 meses
Obteña o seu pase por préstamo ou crédito inmediato ou LoanPass unha vez e usalo para efectivo de emerxencia de ₹ 3.000 - ₹ 5 lakh da taxa de xuros comeza desde o 13% ao 18% p.a. Ademais, utilízao para préstamos instantáneos como préstamo anticipado de salario, préstamo médico, préstamo de viaxe e reembolso en condicións flexibles de 2 a 36 meses. Paga xuros só no importe prestado e taxa de procesamento de ₹ 100 ou 2% do importe do préstamo, o que sexa maior. Obteña a aprobación do seu límite de préstamo ao instante completando un cheque CIBIL sen papel.

Bonos de LoanPass: Obter tarxeta de crédito bancaria RBL chea de recompensas con ata 50 días de xuros sen cargo, con LoanPass, o seu CreditLine persoal

👉 Xestor de ingresos máis valorado e aplicación de investimento
+ Tecnoloxía de encriptación de 256 bits e SSL para a seguridade dos datos
+ SEBI Reg. INA100006898

Desde a xestión de cartos ata investimentos en fondos mutuos, desde o aforro de impostos cos investimentos do ELSS ata a accesibilidade de préstamos instantáneos, ETMONEY é a aplicación para todas as necesidades de finanzas persoais.

Descargue a aplicación hoxe para comezar.
* As condicións aplicadas
Máis información
Contraer
4,5
59.652 en total
5
4
3
2
1
Cargando...

Novidades

Here are a couple of enhancements in this update:

Get your tax saving investment’s statement instantly
- Earn up to 1% higher return & save tax up to ₹46,800 per year
- Get transaction statement for tax saving under section 80C

Limited time offer: 100% interest cashback on 1st loan from LoanPass
- Take multiple loans with just one application
- Apply now and be loan-ready for life!
Máis información
Contraer

Información adicional

Data de actualización
17 de xaneiro de 2019
Tamaño
31M
Instalacións
1,000,000+
Versión actual
3.1.7.7
Require Android
4.1 e versións posteriores
Valoración de contido
Elementos interactivos
Os usuarios interactúan, Comparte información
Permisos
Ofrecida por
Times Internet Limited
Programador
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2019 GoogleCondicións de servizo do sitioPrivacidadeProgramadoresArtistasAcerca de Google|Localización: Os Estados UnidosIdioma: galego
Ao comprar este artigo, realizas unha transacción con Google Payments e aceptas as Condicións de servizo e o Aviso de privacidade de Google Payments.