ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY CreditLine, get instant loans without any hassles.
✛ It's your Lifetime Loan Pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Upravitelj novcem All-in-one: jedno mjesto za sve vaše osobne potrebe financiranja, uključujući SIP, investicijske fondove, investicije, zajmove i kredite i više.

ETMONEY je napredni upravitelj SMS-a temeljenog na SMS-u koji vam pomaže da ostanete na vrhu svega što se tiče vašeg novca. Možete ulagati u investicijski fond ulaganja, SIP, pratiti svoje troškove i račune, a najvažnije je koristiti instant zajmove i kredite bez suočavanja s bilo kojim izvanmrežnim problemima.

Pratite troškove i račune
✛ Automatski povezuje sve vaše troškove u svim bankama i kreditnim karticama
Sve potrošnje uredno su kategorizirane u jelo, putovanje, kupovanje, itd. Bez ikakvog ručnog unosa
✛ Sve vaše račune, EMI, SIP, isplate premija osiguranja na jednom mjestu. Pametni podsjetnici olakšavaju vam da nikad ne propustite datume dospijeća i uštedite na kasnim naknadama.

Investicijski fondovi - Pronađite sve investicijske fondove SIP i investicije pod jednim krovom!

Uživajte u besprijekornim investicijskim fondovima dok investirate svoj novac u najbolja investicijska fonda i ostvarite dobit. ETMoney nudi stručne savjete o dostupnim investicijskim fondovima na tržištu. Štoviše, možete pratiti i ulaganja izvršena izvan aplikacije putem jedinstvenog SMS praćenja.

Nakon što dobijete jasan prozor za svoj novac, možete ga povećati ulaganjem u izravne investicijske fondove
✛ Potpuno besplatne, neograničene transakcije u 1000+ nulte provizije, izravnih investicijskih fondova
✛ Možete početi povećati svoj novac ulaganjem u SIP-ove s nižom od Rs.100 mjesečno
✛ Nabavite KYC bez papira za 2 minute
Jednom uložite, pratite i usporedite izvedbu vašeg portfelja s bogatim uvidima i stručnim savjetima
✛ Jedinstveni SMS praćenje koji vam omogućuje praćenje svih ulaganja investicijskih fondova na jednom mjestu, bilo da se radi putem web stranice brokera ili uzajamnog fonda
Smart Money-Saving Solutions
Naša po mjeri rješenja vam pomažu odabrati investicije koje odgovaraju vašem profilu rizika i financijskim ciljevima
SmartDeposit pomaže vam da uložite u likvidna sredstva kako biste dobili bolji i stabilniji povrat bez puno rizika. Mogućnost trenutnog povlačenja dostupna 24 sata dnevno, 365 dana
Ušteda poreza pomaže vam u povećanju porezne uštede do Rs.68.850 kroz ELSS, životno osiguranje, zdravstveno osiguranje
Smart Solutions pomaže vam da uložite u raznoliki portfelj od tri najbolja izravna investicijska fonda u jednom pokretu

Instant krediti i krediti
Ako vam nedostaje novca zbog kraja mjeseca ili neplaniranih troškova, pokriveni ste s ETMONEY CreditLine , dobijemo trenutačne zajmove bez ikakvih problema.
✛ Vaša je trajna kreditna doznaka za ponavljajuće, instant zajmove
✛ Potpuno bez papira zahtjev za kredit
✛ Posudite kao nisku kao Rs. 3000 ili visok kao Rs. 5,00,000
✛ Isplatite za nekoliko dana ili nekoliko mjeseci po vašoj udobnosti
✛ Platiti kamate samo na iznos koji se koristi

Zašto ETMONEY?
Višestruki slojevi sigurnosti kako biste osigurali sigurnu i sigurnu upotrebu
✛ Zaključavanje osobnih aplikacija sprječava neovlašteni pristup aplikaciji
✛ 256-bitna tehnologija šifriranja i SSL tehnologije osigurava sigurnost podataka
✛ Privatni podatkovni centar s najvišim sigurnosnim mjerama
✛ Bez ikakvih osjetljivih podataka kao što su osobni SMS, lozinke, OTP, itd. Se ikada pristupa

Od ulaganja u investicijske fondove za dobivanje trenutačnih kredita s fleksibilnim opcijama otplate za troškove praćenja, SIP i još mnogo toga, ETMONEY je aplikacija Money Manager All-in-One.

Preuzmite ETMoney App danas i započnite!
Pročitajte više
4,5
Ukupno 55.602
5
4
3
2
1
Učitava se...

Što je novo

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

Besides, there's a limited period offer to get Amazon voucher worth ₹1,000 if your CreditLine is activated between 1st Oct & 7th Nov, 2018. Hurry up!
Pročitajte više

Dodatne informacije

Ažurirano
14. studenoga 2018.
Veličina
27M
Instalacije
1.000.000+
Trenutačna verzija
3.1.4.13
Zahtijeva Android
4.1 i novije verzije
Ocjenjivanje sadržaja
Interaktivni elementi
Interakcije korisnika, Dijeli informacije
Ponuditelj
Times Internet Limited
Razvojni programer
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.