ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo)

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
RAZRJEČIVANJE: Sada uložite u neposredne investicijske fondove bez provizije putem ETMONEY i zaradite Rs. 25 lak * više od redovitih sredstava preko 25 godina.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Investirajte se u izravne investicijske fondove bilo koje kuće uzajamnog fonda putem lumpsuma ili SIP-a iz jedne, intuitivne nadzorne ploče na ETMONEY!

ETMONEY je sve što vaš novac treba. To je krajnja sveobuhvatna aplikacija koja povećava vaš novac, osim poreza, dobiva instant osobne zajmove i kupuje osiguranje - sve to trenutak, potpuno bez papira i na jednoj intuitivnoj nadzornoj ploči. Što je više? ETMONEY daje besplatni FOREVER pristup za ograničeno vrijeme!

Investirajte u investicijske fondove, kupite osiguranje, posudite novac 24 * 7 s CreditLineom, i još više s ETMONEY!

Novčana pitanja sada su jednostavna s ETMONEY mobilnom aplikacijom -
1. Rastite svoj novac - Investirajte u nulte provizije izravnih investicijskih fondova kroz zrno ili SIP! ETMONEY vam omogućuje ulaganje u izravne investicijske fondove svih društava za investicijske fondove uz samo jednu registraciju. Nabavite instant, bez papira KYC učinio za 2 minute i pristup bogatim uvidima i stručnim savjetima za odabir i ulaganje u najbolje portfelje investicijskih fondova za sebe. Nudimo 400 + vrh investicijskih fondova iz velikih AMC-ova u Indiji kao što su Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset u ime nekoliko.
2. Pametni depozit - Investirajte u likvidna sredstva kako bi dobili bolje i stabilne vraća. Počnite ulaganja kao niska kao Rs. 500 i povucite u bilo koje vrijeme, bilo gdje bez ikakvih zaključavanja.
3. Smart Solutions - Nema potrebe za istraživanjem i odabirom pojedinačnih investicijskih fondova! Investirajte u prilagođena najbolja rješenja izravnih investicijskih fondova koje su naši stručnjaci odabrali na temelju vašeg profila rizika i investicijskog horizonta. Rješenja za svaki financijski cilj od najboljih AMC-ova kao što su SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fond, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund itd.
a) Agresivno rješenje - ulažite u agresivne i vrhunske srednje i male fondove za dugoročne ciljeve kao što su financiranje obrazovanja vašeg djeteta.
b) Uravnoteženo rješenje - ulažite u pravu kombinaciju sredstava velikih i srednjih kapa koja uravnotežuje rast i vraća.
c) Sigurno rješenje - Investirajte u likvidna sredstva da biste dobili stalni i stabilni prinosi koji nude odgovarajuću zamjenu za bankovne depozite.
d) Rješenje poreznih olakšica - Ulaganje u sredstva ELSS-a za dobivanje porezne olakšice pod 80 ° C i bolji povrat od tradicionalnih mogućnosti ulaganja.
4. CreditLine - Nabavite 24 * 7 brz pristupni kredit na mobitel. Pristupite novcu kad god vam bude potrebno. Ključne značajke uključuju fleksibilnu otplatu, plaćaju kamate samo na iznos koji se koristi i više.
5. Kupite osiguranje od najboljih osiguravatelja.
6. Track potroši i račune auto magično!

Značajke aplikacije:
• Najpopularniji AMC-i za kupnju izravnih investicijskih fondova iz - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund itd.
• Preuzmite unaprijed odobreni kredit * za dobivanje novca kad god želite od aplikacije s fleksibilnim planovima otplate.
• Pratite ulaganja u MF na jednom mjestu s ažuriranjima u stvarnom vremenu
• Investirajte u Smart Solutions bez gnjavaže odabira uzajamnog fonda
• Pokrenite SIP ili uložite kamenac prema potrebama ulaganja u MF
• Investirajte u Liquid Mutual Fund s SmartDepositom i ostvarite bolji povrat od FD-a s 24 * 7 povlačnim objektom
• NRI (osim SAD-a, Kanade i EU) također može ulagati u Top investicijski fondovi u Indiji
• Investirajte u najbolje investicijske fondove ELSS za uštedu poreza.
• Kupi životno osiguranje, auto osiguranje i osiguranje od 2 kotača bez ikakvih administrativnih radnji


* Do 25 grama više je indikativno i temelji se na projiciranoj vrijednosti ulaganja putem mjesečnog SIP-a od 5.000 dolara koji traje 25 godina, uz pretpostavku da se godišnji povrat od 14% iz Direct Plana udjela u investicijskim fondovima u odnosu na visinu 12,5% od istog redovitog plana sheme.
Pročitajte više
4,5
Ukupno 50.422
5
4
3
2
1
Učitava se...

Što je novo

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
Pročitajte više

Dodatne informacije

Ažurirano
18. rujna 2018.
Veličina
21M
Instalacije
1.000.000+
Trenutačna verzija
3.1.1.13
Zahtijeva Android
4.0.3 i novije verzije
Ocjenjivanje sadržaja
Interaktivni elementi
Interakcije korisnika, Dijeli informacije
Ponuditelj
Times Internet Limited
Razvojni programer
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.