ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

გსურთ, იხილოთ აღწერის ქართული (საქართველო) ვერსია Google Translate-ის მეშვეობით?აღწერის ინგლისური (გაერთიანებული სამეფო) ვერსიის დაბრუნება

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
ახალი ამბები: ახლა ინვესტირებას ნულოვანი კომისია პირდაპირი ურთიერთდახმარების ფონდებიდან ETMONEY- ით და მიიღეთ შემოსავალი. 25 წელზე მეტია, ვიდრე 25 წლის განმავლობაში.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! ინვესტირება პირდაპირი ურთიერთდახმარების სახსრების ნებისმიერი ურთიერთდახმარების ფონდის სახით მეშვეობით lumpsum ან SIP ერთი, ინტუიციური დაფა ETMONEY!

ETMONEY არის ყველაფერი, რაც თქვენს ფულს სჭირდება. ეს არის საბოლოო ყველა- in-one app იზრდება თქვენი ფული, შენახვა საგადასახადო, მიიღოს მყისიერი პირადი სესხების და შეიძინოთ სადაზღვევო - ყველა ამ მყისიერი, სრულიად paperless და ერთი ინტუიციური დაფა. რა არის უფრო მეტი? ETMONEY იძლევა უფასო FOREVER ხელმისაწვდომობის შეზღუდული დრო!

ინვესტირება ორმხრივი სახსრებით, სადაზღვევო პოლისი, სესხის თანხა 24 * 7 კრედიტის საშუალებით, და მეტი ახლა ETMONEY- ით!

ფულის თემა ახლა მარტივია ETMONEY მობილური აპლიკაციით -
1. გაიზარეთ ფული - ინვესტირება ნულოვანი საკომისიოს პირდაპირ სახსრებში მთლიანი ლიფტით ან SIP! ETMONEY- ი საშუალებას მოგცემთ ინვესტიცია განახორციელოთ ერთობლივ ფონდში პირდაპირი ორმხრივი ფულადი სახსრები მხოლოდ ერთ რეგისტრაციასთან ერთად. მიიღეთ მყისიერი, ქაღალდის KYC 2 წუთში და მდიდარი შეხედულების და საექსპერტო რჩევაზე ხელმისაწვდომობისათვის საუკეთესო სახსრების შერჩევის მიზნით, ჩვენ გთავაზობთ 400+ ფულადი სახსრების ძირითად AMC- ებს ინდოეთში, როგორიცაა Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset დაასახელო რამდენიმე.
2. სმარტ ანაბარი - ინვესტირება თხევადი სახსრებით უკეთესი და სტაბილური ბრუნვების მისაღებად. დაიწყე ინვესტიციები, როგორც მინიმუმ Rs. 500 და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ჩაკეტვის გარეშე.
3. სმარტ Solutions - არ არის საჭირო კვლევითი და აირჩიოთ ინდივიდუალური ურთიერთდახმარების ფონდები! ინვესტირება მორგებული საუკეთესო ხორციელდება პირდაპირ ურთიერთდახმარების ფონდების გადაწყვეტილებებით ჩვენს ექსპერტებზე დაყრდნობით თქვენი რისკის პროფილი და საინვესტიციო ჰორიზონტზე. ყველა საფინანსო მიზნისთვის გადაწყვეტილებების მიღება SBI Mutual Fund- ის მსგავსად, SBI Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund და ა.შ.
ა) აგრესიული გადაწყვეტილება - ინვესტირება აგრესიული და ყველაზე მაღალი შუამავლობით და გრძელვადიანი მიზნებისათვის, როგორიცაა თქვენი შვილის განათლების დაფინანსება.
ბ) დაბალანსებული გამოსავალი - ინვესტიციებში დიდი ზომის და შუალედური სახსრების შერბილება, რაც ზრდის და ზრდის დაბალანსებას.
გ) უსაფრთხო გამოსავალი - თხევადი სახსრების ინვესტირება სტაბილური და სტაბილური შემოსავლების მისაღებად, რომლებიც საბანკო დეპოზიტების შესაფერის შემცვლელს სთავაზობენ.
დ) საგადასახადო დამცავი გადაწყვეტილება - ინვესტიცია ELSS- ის სახსრების მისაღებად საგადასახადო შემოსავლის მიღება 80C- ით და უკეთესი დაბრუნებით, ვიდრე ტრადიციული საინვესტიციო პარამეტრები.
4. CreditLine - მიიღეთ 24 * 7 მყისიერი დაშვების სესხი თქვენს მობილურზე. ფულის წასაკითხად საჭიროების შემთხვევაში. ძირითადი ნიშნებია მოქნილი დაფარვა, გადაიხადეთ ინტერესი მხოლოდ გამოყენებული თანხისა და მეტი.
5. დაზღვევა სადაზღვევო კომპანიებიდან.
6. სიმღერა ხარჯები და გადასახადები ავტომატურად magically!

აპლიკაციის მახასიათებლები:
• პირდაპირი AMC- ები პირდაპირი ურთიერთდახმარების ფონდების შესაძენად - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund და ა.შ.
• მიიღოს წინასწარ დამტკიცებული * საკრედიტო ფულის მისაღებად როდესაც გსურთ app საწყისი მოქნილი დაფარვის გეგმები.
• გააქტიურეთ თქვენი MF ინვესტიციები ერთ ადგილას რეალურ დროში განახლებებით
• სმარტ გადაწყვეტილებებში ინვესტირება ურთიერთდახმარების ფონდის შერჩევის გარეშე
• დაიწყეთ SIP ან საინვესტიციო დაფარვა თქვენი MF საინვესტიციო საჭიროებების მიხედვით
• თხევად ურთიერთდახმარების ფონდში SmartDeposit- თან და მიიღეთ უკეთესი დაბრუნებები ვიდრე FD- ს 24 * 7 გაყვანის საშუალებით
• NRI- ები (გარდა ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და ევროკავშირი) ასევე შეგიძლიათ ინვესტირება ინდოეთში ყველაზე მსხვილი ფულადი სახსრებით
• ინვესტიცია საუკეთესო ELSS- ის სახსრებიდან გადასახადების გადარჩენაში.
• შეიძინეთ სიცოცხლის დაზღვევის, ავტომობილის დაზღვევა და 2-wheeler დაზღვევა გარეშე დოკუმენტებზე


* 25 მლნ ლარით მეტია ინვესტირებული და დაფუძნებულია საინვესტიციო პროგნოზირებულ ღირებულებაში 25-დან 25 წლამდე ყოველთვიური SIP- ის ყოველთვიური SIP- ით, რაც ითვალისწინებს 14% -იანი წლიური კაპიტალის დაფინანსების სქემის პირდაპირი სამოქმედო გეგმის 12.5% ​​იმავე სქემის რეგულარული გეგმისგან.
მეტის წაკითხვა
4,5
სულ 49 982
5
4
3
2
1
ითვირთება ...

რა არის ახალი

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
მეტის წაკითხვა

დამატებითი ინფორმაცია

განახლდა
18 სექტემბერი, 2018
ზომა
21M
ინსტალაციები
1,000,000+
მიმდინარე ვერსია
3.1.1.13
საჭიროა Android
4.0.3 და მომდევნო
შემცველობის რეიტინგი
ინტერაქტიული ელემენტები
მომხმარებელთა ინტერაქცია, ზიარდება ინფორმაცია
ნებართვები
შემოთავაზებული
Times Internet Limited
დეველოპერი
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 Googleსაიტის მომსახურების პირობებიკონფიდენციალურობადეველოპერებიშემსრულებლებიGoogle-ის შესახებ|მდებარეობა: ამერიკის შეერთებული შტატებიენა: ქართული
ამ ერთეულის შეძენით, თქვენი ტრანსაქცია Google Payments-ის მეშვეობით განხორციელდება, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ აცხადებთ თანხმობას Google Payments-ის მომსახურების პირობებსა და შეტყობინებას კონფიდენციალურობის შესახებ.