ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

ແປຄຳອະທິບາຍເປັນ ລາວ (ລາວ) ໂດຍໃຊ້ Google ແປພາສາບໍ?ແປຄຳອະທິບາຍກັບຄືນເປັນ ອັງກິດ (ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກ)

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ: ໃນປັດຈຸບັນລົງທຶນໃນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍກົງຜ່ານ ETMONEY & ມີລາຍໄດ້ Rs. 25 lakh * ຫຼາຍກ່ວາກອງທຶນປົກກະຕິຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! ການລົງທຶນໃນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍກົງຂອງເຮືອນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍຜ່ານ lumpsum ຫຼື SIP ຈາກຫນຶ່ງແຜ່ນແຜ່ກະຈາຍແບບດຽວກັບ ETMONEY!

ETMONEY ແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເງິນຂອງທ່ານຕ້ອງການ. ມັນເປັນແອັບຯທັງຫມົດໃນຫນຶ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວເງິນຂອງທ່ານ, ປະຫຍັດພາສີ, ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ສ່ວນບຸກຄົນທັນທີ, ແລະຊື້ປະກັນໄພ - ທັງຫມົດນີ້, ທັງຫມົດ, paperless, ແລະຫນຶ່ງໃນ dashboard intuitive ດຽວ. ມີຫຍັງແດ່? ETMONEY ກໍາລັງໃຫ້ບໍລິການ FREE FOREVER ສໍາລັບເວລາທີ່ຈໍາກັດ!

ການລົງທຶນໃນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຊື້ປະກັນໄພ, ຈ້າງເງິນ 24 * 7 ດ້ວຍ CreditLine, ແລະຫຼາຍກວ່ານີ້ດ້ວຍ ETMONEY!

ບັນຫາກ່ຽວກັບເງິນແມ່ນງ່າຍດາຍທີ່ມີ app ມືຖື ETMONEY -
1. ການຂະຫຍາຍຕົວເງິນຂອງທ່ານ - ລົງທຶນໃນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍກົງໂດຍທົ່ວໄປໂດຍຜ່ານກ້ອນຫີນຫຼື SIP! ETMONEY ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລົງທຶນໃນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍກົງຂອງບໍລິສັດກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທັງຫມົດໂດຍມີການລົງທະບຽນດຽວ. ໄດ້ຮັບທັນທີ, KYC ບໍ່ມີກະດາດດໍາເນີນໃນ 2 ນາທີ, ແລະການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນແລະຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການເລືອກແລະລົງທຶນໃນຕະຫລາດທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ. ພວກເຮົາສະເຫນີ 400+ ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນສູງຈາກ AMC ທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດອິນເດຍຄືກອງທຶນ Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset ຊື່ເປັນຈໍານວນຫນ້ອຍ.
2. ເງິນຝາກປະຢັດເງິນ - ລົງທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຫມັ້ນຄົງ. ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນຕ່ໍາເປັນ Rs. 500 & ຖອນຄືນທຸກເວລາ, ທຸກບ່ອນໂດຍບໍ່ມີການລັອກອິນ.
3. Smart Solutions - ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າແລະເລືອກກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນແຕ່ລະຄົນ! ການລົງທຶນໃນດ້ານການລູກຄ້າທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງໂດຍປະຕິບັດການແກ້ໄຂກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍກົງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານແລະຂອບເຂດການລົງທຶນ. ການແກ້ໄຂບັນດາເປົ້າຫມາຍທາງດ້ານການເງິນຈາກ AMC ດ້ານເທິງເຊັ່ນກອງທຶນ SBI Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund, etc.
a) Aggressive Solution - ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນຂະຫນາດກາງແລະນ້ອຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດສໍາລັບເປົ້າຫມາຍໄລຍະຍາວຄືການສະຫນັບສະຫນູນການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ.
b) Solution Balanced - ການລົງທຶນໃນການຜະສົມຜະສານສິດທິຂອງເງິນຝາກທີ່ໃຫຍ່ແລະເງິນທຶນກາງເຊິ່ງຍອດການເຕີບໂຕແລະການຄືນເງິນ.
c) ໂຊລູຊັ່ນທີ່ປອດໄພ - ລົງທຶນໃນກອງທຶນສະສົມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຫມັ້ນຄົງເຊິ່ງສະຫນອງການປ່ຽນແທນທີ່ເຫມາະສົມກັບເງິນຝາກທະນາຄານ.
d) Tax Saver Solution - ລົງທຶນໃນກອງທຶນ ELSS ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານພາສີພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ 80C ແລະຜົນຕອບແທນທີ່ດີກ່ວາທາງເລືອກການລົງທຶນແບບດັ້ງເດີມ.
4 CreditLine - ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຍືມໄລຍະ 24 * 7 ຜ່ານມືຖືຂອງທ່ານ. ເຂົ້າເຖິງເງິນທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນລວມມີການຊໍາລະເງິນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຈ່າຍດອກເບ້ຍເທົ່າກັບຈໍານວນເງິນທີ່ນໍາໃຊ້ແລະອື່ນໆ
5. ຊື້ປະກັນໄພຈາກຜູ້ປະກັນໄພຊັ້ນສູງ.
6. ຕິດຕາມການໃຊ້ຈ່າຍແລະໃບບິນຄ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ!

ຄຸນນະສົມບັດຂອງ App:
• AMC ທາງເທີງເພື່ອຊື້ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍກົງຈາກ - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund, etc.
•ເອົາເຄຣດິດກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກ app ທີ່ມີແຜນການຊໍາລະຫນີ້ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
•ຕິດຕາມການລົງທຶນ MF ຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນດຽວທີ່ມີການປັບປຸງເວລາທີ່ແທ້ຈິງ
•ລົງທຶນໃນໂຊລູຊັນ Smart ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເລືອກກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ
•ເລີ່ມຕົ້ນ SIP ຫຼືລົງທຶນຂື້ນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນຂອງທ່ານ
•ລົງທຶນໃນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍໃຊ້ SmartDeposit ແລະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີກ່ວາ FD ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຖອນເງິນ 24 * 7.
• NRIs (ຍົກເວັ້ນສະຫະລັດ, ການາດາແລະສະຫະພາບເອີຣົບ) ຍັງສາມາດລົງທຶນໃນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນປະເທດອິນເດຍ
•ລົງທຶນໃນກອງທຶນ ELSS ທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດພາສີ.
•ຊື້ປະກັນໄພຊີວິດ, ການປະກັນໄພລົດແລະການປະກັນໄພສອງລໍ້ໂດຍບໍ່ມີໃບປະກາດໃດໆ


* ເຖິງ 25 ລ້ານບາດແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນແລະແມ່ນອີງໃສ່ມູນຄ່າການລົງທຶນທີ່ຄາດຄະເນໂດຍຜ່ານ SIP ປະຈໍາເດືອນປະມານ 5000 ໂດລາສໍາລັບ 25 ປີ, ສົມມຸດວ່າຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີຂອງ 14% ຈາກແຜນການໂດຍກົງຂອງໂຄງການກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ 125% ຈາກໂຄງການປົກກະຕິຂອງໂຄງການດຽວກັນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
4,5
50.489 ທັງໝົດ
5
4
3
2
1
ກຳລັງໂຫລດ...

ມີຫຍັງໃໝ່

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ອັບເດດແລ້ວ
18 ກັນຍາ 2018
ຂະໜາດ
21M
ຕິດຕັ້ງ
1,000,000+
ເວີຊັນປັດຈຸບັນ
3.1.1.13
ຕ້ອງໃຊ້ Android
4.0.3 ແລະ ສູງກວ່າ
ການຈັດອັນດັບເນື້ອຫາ
ອົງປະກອບການໂຕ້ຕອບ
ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້, ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ
ການອະນຸຍາດ
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ
Times Internet Limited
ນັກພັດທະນາ
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 Googleຂໍ້ກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການຂອງເວັບໄຊຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວຜູ້ພັດທະນາສິລະປິນກ່ຽວກັບ Google|ສະຖານທີ່: ສະຫະລັດພາສາ: ລາວ
ໂດຍການຊື້ລາຍການນີ້, ທ່ານກຳລັງຊື້ດ້ວຍ Google Payments ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີນຳ ຂໍ້ກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງ Google Payments.