ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

എല്ലാവർക്കും
50,103
Google വിവർത്തനമുപയോഗിച്ച് വിവരണം മലയാളം (ഇന്ത്യ) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണോ?വിവരണം തിരികെ ഇംഗ്ലീഷ് (യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
പുതിയ വാർത്തകൾ: ഇപ്പോൾ ENTONY മുഖേന പൂജ്യം കമ്മീഷൻ ഡയറക്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 25 വർഷത്തിനു മുകളിലുള്ള സാധാരണ ഫണ്ടുകളേക്കാൾ 25 ലക്ഷം * അധികമാണ്.

അബോ ഹോഗി ഉപ്പർ കി കമയി ഇമാന്ദാദിരി സെ! ETMONEY ൽ ഒരൊറ്റ ഇൻകമിറ്റീവ് ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് lumpsum അല്ലെങ്കിൽ SIP വഴി ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക!

നിങ്ങളുടെ പണം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ആണ് ETMONEY. നിങ്ങളുടെ പണം വളർത്തുക, ടാക്സ് ലാഭിക്കുക, തൽസമയ വ്യക്തിഗത കടങ്ങൾ നേടുക, ഇൻഷ്വറൻസ് വാങ്ങുക - ഈ തൽക്ഷണം, പൂർണ്ണമായും അപ്രധാനമായ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിൽ. എന്തിനേറെ? പരിമിത സമയത്തേക്ക് സൗജന്യ FOREVER ആക്സസ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു!

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, ഇൻഷ്വറൻസ് വാങ്ങുക, ക്രെഡിറ്റ്ലൈനിൽ 24 * 7 കടം, ETMONEY ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ!

ETMONEY മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി മണി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലളിതമാണ് -
1. നിങ്ങളുടെ പണം വളർത്തുക - പൂജ്യം കമ്മീഷൻ ഡയറക്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം വഴി അല്ലെങ്കിൽ SIP വഴി നിക്ഷേപിക്കുക! എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളുടെയും നേരിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഒരേയൊരു രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ETMONEY നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പേപ്പർലെസ് കെവൈസി നേടുക, മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധ ഇൻസൈറ്റുകൾ, വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുക. റിലയൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, എസ്ബിഐ മ്യൂചൽ ഫണ്ട്, കൊട്ടക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൽ, മിറ്രേ അസറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ എ.ടി.എം.
2. സ്മാർട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് - മെച്ചപ്പെട്ട & സുസ്ഥിരമായ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് ദ്രാവക ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം തുടങ്ങുക. 500 & ലോക്ക്-ഇന്നുകൾ ഇല്ലാതെ എവിടെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാം.
3. സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് - വ്യക്തിഗത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഗവേഷണം നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ, നിക്ഷേപ ചക്രവാളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധർ തിരഞ്ഞെടുത്ത നേരിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സൊല്യൂഷനുകൾ നടത്തുന്നു. എസ്എംഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, റിലയൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ, മിറ്രേ അസറ്റ്, കൊട്ടക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയ എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്നും ഓരോ സാമ്പത്തിക ഗോളുകൾക്കും പരിഹാരം ഒരു ടേപ്പ് മാത്രം.
എ) അക്രമാസക്ത സൊല്യൂഷൻ - നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഫണ്ട് പോലുള്ള ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മിഡ് & ചെറുകിട കാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ നടത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കുക.
b) സമീകൃത പരിഹാരം - വളർച്ചയും വരുമാനവും അളക്കുന്ന വലിയ ക്യാപ് & മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ ശരിയായ മിശ്രിതത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.
c) സുരക്ഷിത പരിഹാരം - ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പകരക്കാരനായി സ്ഥിരമായ & സ്ഥിരതയുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് ദ്രാവക ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.
d) ടാക്സ് സേവർ സൊല്യൂഷൻ - 80% ൽ നികുതി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ELSS ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, പരമ്പരാഗത നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളേക്കാൾ നല്ല വരുമാനം.
4. CreditLine - 24 * 7 തൽക്ഷണ ആക്സസ് ലോൺ പാസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നേടുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പണം ആക്സസ്സുചെയ്യുക. പ്രധാന സവിശേഷതകളിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ റീവേയ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്ന തുകയിൽ മാത്രം കൂടുതൽ പലിശ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
5. മുകളിൽ ഇൻഷുറൻസ് നിന്ന് ഇൻഷ്വറൻസ് വാങ്ങുക.
6. ട്രാക്ക് ആൻഡ് ബിൽസ് ഓട്ടോ-മാജിക്!

അപ്ലിക്കേഷൻ സവിശേഷതകൾ:
• നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ - റിലയൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ, എസ്ബിഐ മ്യൂചൽ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും
• നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരിച്ചടയ്ക്കൽ പ്ലാനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പണത്തിനായി മുൻകൂട്ടി അംഗീകാരം നൽകുക * വായ്പ നൽകുക.
• നിങ്ങളുടെ MF നിക്ഷേപങ്ങൾ തൽസമയ അപ്ഡേറ്റുകളുള്ള ഒരിടത്ത് ട്രാക്കുചെയ്യുക
• മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷ്യനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക
• നിങ്ങളുടെ എം എഫ് നിക്ഷേപ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എസ്ഐപി ആരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം വില
• സ്മാർട്ട്ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലിക്വിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, 24 * 7 പിൻവലിക്കൽ സൗകര്യത്തോടുകൂടിയ FD- നേക്കാൾ മികച്ച വരുമാനം നേടുക
• എൻആർഐകൾ (യുഎസ്എ, കാനഡ, യൂറോപ്യൻ എന്നിവ ഒഴികെ) ഇന്ത്യയിലെ മൾട്ടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലും നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്
• നികുതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മികച്ച ELSS മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.
• ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, കാർ ഇൻഷ്വറൻസ്, 2-വീലർ ഇൻഷ്വറൻസ് എന്നിവ ഏതെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്താതെ ഇൻഷ്വറൻസ് വാങ്ങുക


25 ലക്ഷം വർഷത്തേക്കാൾ 25 ലക്ഷം വരെയുള്ള നിക്ഷേപം 25 വർഷം കൊണ്ട് 5,000 പ്രതിമാസം എസ്ഐപി വഴി നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ നേരിട്ടുള്ള വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 14% വാർഷിക വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു. അതേ സ്കീമിലെ പതിവായ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 12.5%.
കൂടുതൽ വായിക്കുക

പുനരവലോകനങ്ങള്‍

അവലോകന നയം
4.5
മൊത്തം 50,103
5
4
3
2
1
ലോഡുചെയ്യുന്നു...

പുതിയതെന്ത്

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
കൂടുതൽ വായിക്കുക

കൂടുതൽ വിവരം

അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു
2018, സെപ്റ്റംബർ 18
വലുപ്പം
21M
ഇൻസ്‌റ്റാളുകൾ
1,000,000+
നിലവിലെ പതിപ്പ്
3.1.1.13
Android ആവശ്യമാണ്
4.0.3, ഒപ്പം പുതിയതും
ഉള്ളടക്ക റേറ്റിംഗ്
എല്ലാവർക്കും
സംവേദനാത്മക ഘടകങ്ങൾ
ഉപയോക്തൃ ഇടപെടൽ, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു
നൽകുന്നത്
Times Internet Limited
ഡെവലപ്പർ
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 Googleസൈറ്റിന്റെ സേവന നിബന്ധനകൾസ്വകാര്യതഡെവലപ്പർമാർആർട്ടിസ്റ്റുകൾGoogle-നെ കുറിച്ച്|ലൊക്കേഷൻ: അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾഭാഷ: മലയാളം
ഈ ഇനം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ Google Payments-മായി ഇടപാട് നടത്തുകയും Google Payments സേവന നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.