ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigd Koninkrijk)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY LoanPass, get instant loans without any hassles.
✛ It's your lifetime pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Alles-in-één Money Manager: één plaats voor al uw persoonlijke financiële behoeften, waaronder SIP, beleggingsfondsen, investeringen, leningen & kredieten en meer.

ETMONEY is een geavanceerde SMS Based Money Manager die u helpt op de hoogte te blijven van alles wat met uw geld te maken heeft. U kunt beleggen in beleggingen in beleggingsfondsen, SIP, uw uitgaven en rekeningen volgen en vooral gebruikmaken van directe leningen en tegoeden zonder geconfronteerd te worden met offline problemen.

Volg uw uitgaven en facturen
✛ Brengt automatisch al uw uitgaven bij alle banken en creditcards bij elkaar
✛ Alle uitgaven zijn netjes onderverdeeld in uit eten gaan, reizen, winkelen, enz. Zonder enige handmatige invoer
✛ Al uw rekeningen, EMI's, SIP's, premies voor verzekeringen op één plek. Slimme herinneringen zorgen ervoor dat u uw vervaldata nooit mist en bespaart op late vergoedingen.

Beleggingsfondsen - Vind alle SIP van beleggingsfondsen en investeringen onder één dak!

Geniet van naadloze Mutual Fund-beleggingen terwijl u uw geld belegt in de beste beleggingsfondsen en de winst maakt. ETMoney biedt rijke inzichten in beschikbare beleggingsfondsen op de markt met deskundig advies. Bovendien kunt u zelfs de investeringen volgen die buiten de app zijn gedaan via unieke SMS-tracking.

Zodra u een duidelijk overzicht krijgt van uw geld, kunt u het laten groeien door te investeren in Directe beleggingsfondsen
✛ Volledig gratis, onbeperkte transacties in 1000+ zero-commissie, directe beleggingsfondsen
✛ U kunt beginnen met het laten groeien van uw geld door te beleggen in SIP's met een minimum van Rs.100 per maand
✛ Krijg papierloze KYC in 2 minuten
✛ Als u eenmaal belegd, volgt en vergelijkt u de prestaties van uw portefeuille met rijke inzichten en deskundig advies
✛ Unieke SMS-tracking waarmee u alle beleggingen in beleggingsfondsen op één plaats kunt volgen, of dit nu gebeurt via een website van een broker of een beleggingsfonds
Slimme oplossingen voor het besparen van geld
Onze op maat gemaakte oplossingen helpen u bij het kiezen van beleggingen die passen bij uw risicoprofiel en financiële doelstellingen
SmartDeposit helpt u te beleggen in liquide fondsen om zonder veel risico's een beter en stabiel rendement te behalen. Instant opname faciliteit 24/7, 365 dagen beschikbaar
Belastingbesparing helpt u om uw belastingbesparingen tot Rs.68.850 te maximaliseren via ELSS, levensverzekering, ziekteverzekering
Slimme oplossingen helpen u in één keer te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van 3 best presterende directe beleggingsfondsen

Instant Loans & Credits
Als u te weinig geld heeft vanwege het einde van de maand of onvoorziene uitgaven, hebben wij een dekking voor ETMONEY LoanPass , krijg u onmiddellijk leningen zonder gedoe.
✛ Het is uw levenspas voor terugkerende, directe leningen
✛ Volledig papierloos lenen
✛ Lenen zo laag als Rs. 3.000 of zo hoog als Rs. 5,00,000
✛ terugbetalen in enkele dagen of enkele maanden volgens uw gemak
✛ Betaal alleen rente over de gebruikte hoeveelheid

Waarom ETMONEY?
Meerdere beveiligingslagen om veilig en zeker gebruik te garanderen
✛ Persoonlijke app-vergrendeling voorkomt ongeoorloofde app-toegang
✛ 256-bit-codering en SSL-pinningtechnologie zorgen voor gegevensveiligheid
✛ Privé-datacenter met hoogwaardige beveiligingsmaatregelen
✛ Er zijn nooit gevoelige gegevens, zoals persoonlijke SMS-berichten, wachtwoorden, OTP, etc. geraadpleegd

Van beleggingen in beleggingsfondsen tot het verkrijgen van directe leningen met flexibele terugbetalingsopties voor het volgen van uitgaven, SIP en nog veel meer, ETMONEY is een alles-in-één applicatie voor het beheren van geld.

Download de ETMoney-app vandaag nog en begin!
Meer informatie

Recensies

Reviewbeleid
4,5
55.908 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

We're all ears for your feedback. Please write to us at product@etmoneycare.com so that we could discuss.
Meer informatie

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
19 november 2018
Grootte
27M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
3.1.4.15
Android vereist
4.1 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Gebruikers reageren op elkaar, Informatie wordt gedeeld
Aangeboden door
Times Internet Limited
Distributieovereenkomst
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.