ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (Storbritannia)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY LoanPass, get instant loans without any hassles.
✛ It's your lifetime pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Alt-i-ett Money Manager: Ett sted for alle dine personlige finansbehov, inkludert SIP, Fond, Investeringer, Lån og kreditt og mer.

ETMONEY er en avansert SMS-basert Money Manager som hjelper deg å holde deg oppdatert på alt relatert til pengene dine. Du kan investere i investeringsfond, SIP, holde oversikt over utgifter og regninger, og viktigst utnytte øyeblikkelige lån og kreditter uten å møte noen offline problemer.

Spor utgifter og regninger
Brings Samler automatisk alle dine utgifter over alle banker og kredittkort
✛ Alle tilbringer er pent kategorisert i å spise ute, reise, handle osv. Uten noen manuell inngang
Alle dine regninger, EMI, SIP, forsikringspremiebetalinger på ett sted. Smarte påminnelser sørger for at du aldri går glipp av dine forfallsdatoer og spare på sena gebyrer.

Mutual Funds - Finn alle Fond SIP og investeringer under ett enkelt tak!

Nyt sømløs Fondets investeringer mens du investerer pengene dine i beste fond og gjør fortjenesten. ETMoney tilbyr rik innsikt av tilgjengelige fond i markedet med ekspertrådgivning. Videre kan du spore selv investeringene som gjøres utenfor appen via unike SMS-sporing.

Når du får et klart enkeltvisningsvindu av pengene dine, kan du vokse det ved å investere i Direkte gjensidig fond
✛ Helt gratis, ubegrenset transaksjoner i 1000 + null-provisjon, direkte fond
✛ Du kan begynne å dyrke pengene dine ved å investere i SIP med så lite som Rs.100 per måned
✛ Få papirløs KYC om 2 minutter
✛ Når du har investert, følg og sammenlign ytelsen til porteføljen din med rik innsikt og ekspertråd
✛ Unik SMS-sporing som lar deg spore alle verdipapirinvesteringer på ett sted, enten det gjøres via en megler eller fond for fond
Smart Money-saving Solutions
Våre skreddersydde løsninger hjelper deg med å velge investeringer som passer din risikoprofil og økonomiske mål
SmartDeposit hjelper deg med å investere i likvide midler for å få bedre og stabil avkastning uten mye risiko. Instant tilbaketrekningsanlegg tilgjengelig 24/7, 365 dager
Skattebesparelse hjelper deg med å maksimere skattebesparelsene dine opp til Rs.68.850 gjennom ELSS, livsforsikring, helseforsikring
Smart Solutions hjelper deg med å investere i en diversifisert portefølje av 3 toppdrivende felleskasser på en gang

Øyeblikkelige lån og kreditter
Hvis du mangler penger på grunn av måneders slutt eller uplanlagte utgifter, har vi dekket deg med ETMONEY LoanPass , få øyeblikkelige lån uten problemer.
✛ Det er din levetid passere for gjentagende, umiddelbare lån
✛ Helt papirløs lånesøknad
✛ Lån så lavt som Rs. 3.000 eller så høyt som Rs. 500.000
✛ Gjenta om få dager eller få måneder etter din bekvemmelighet
✛ Betal bare renter på mengden som brukes

Hvorfor ETMONEY?
Flere lag med sikkerhet for å sikre sikker og sikker bruk
✛ Personlig applås forhindrer uautorisert apptilgang
256-bit kryptering og SSL pinning-teknologi sikrer datasikkerhet
✛ Privat datasenter med førsteklasses sikkerhetstiltak
✛ Ingen sensitive data som personlig SMS, passord, OTP, etc. er alltid tilgjengelig

Fra Mutual Funds Investment for å få øyeblikkelige lån med fleksible tilbakebetalingsmuligheter til sporingskostnader, SIP og mye mer, er ETMONEY en Alt-i-ett Money Manager App.

Last ned ETMoney App i dag og kom i gang!
Finn ut mer
4,5
55 816 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

Besides, there's a limited period offer to get Amazon voucher worth ₹1,000 if your CreditLine is activated between 1st Oct & 7th Nov, 2018. Hurry up!
Finn ut mer

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
17. november 2018
Størrelse
27M
Installeringer
1 000 000+
Gjeldende versjon
3.1.4.13
Krever Android
4.1 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Brukere samhandler, Deler informasjon
Tillatelser
Levert av
Times Internet Limited
Utvikler
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.