ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

50 666
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
BREAKING NEWS: Teraz inwestuj w bezpośrednie fundusze inwestycyjne o zerowej prowizji przez ETMONEY i zarabiaj Rs. 25 lakh * więcej niż zwykłe fundusze przez 25 lat.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Zainwestuj w bezpośrednie fundusze inwestycyjne dowolnego funduszu inwestycyjnego poprzez sumę ryczałtową lub SIP z jednego, intuicyjnego panelu na ETMONEY!

ETMONEY to wszystko, czego potrzebują twoje pieniądze. Jest to najlepsza aplikacja typu all-in-one do zwiększania swoich pieniędzy, oszczędzania podatków, natychmiastowych pożyczek osobistych i zakupu ubezpieczenia - wszystko to natychmiast, całkowicie bez użycia papieru i na jednym intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym. Co więcej? ETMONEY zapewnia BEZPŁATNY dostęp przez ograniczony czas!

Inwestuj w fundusze inwestycyjne, kupuj ubezpieczenie, pożyczaj pieniądze 24 * 7 z CreditLine, a więcej z ETMONEY już teraz!

Kwestie finansowe są teraz proste dzięki aplikacji mobilnej ETMONEY -
1. Rozwijaj swoje pieniądze - zainwestuj w bezpośrednie prowizje z zerowej prowizji za pomocą sumy ryczałtowej lub SIP! ETMONEY pozwala inwestować w bezpośrednie fundusze inwestycyjne wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych za pomocą jednej rejestracji. Uzyskaj natychmiastowy, bez papieru elektronicznego KYC w ciągu 2 minut, i dostęp do bogatej wiedzy i porad ekspertów, aby wybrać i inwestować w najlepsze portfolio funduszy inwestycyjnych dla siebie. Oferujemy ponad 400 najlepszych funduszy inwestycyjnych od największych AMC w Indiach, takich jak Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, aby wymienić tylko kilka.
2. Inteligentny depozyt - zainwestuj w płynne fundusze, aby uzyskać lepsze i stabilniejsze zyski. Rozpocznij inwestycje tak niskie, jak Rs. 500 i wypłacanie w dowolnym czasie i miejscu bez żadnych blokad.
3. Inteligentne rozwiązania - Nie musisz szukać i wybierać indywidualnych funduszy inwestycyjnych! Zainwestuj w dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania bezpośrednich funduszy wzajemnych, wybierane przez naszych ekspertów w oparciu o Twój profil ryzyka i horyzont inwestycyjny. Rozwiązania dla każdego celu finansowego od najlepszych AMC, takich jak SBI Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund itd. Są tylko jednym kliknięciem.
a) Agresywne rozwiązanie - inwestuj w agresywne i najlepiej zarabiające fundusze o średniej i niskiej kapitalizacji, aby osiągnąć długoterminowe cele, takie jak finansowanie edukacji Twojego dziecka.
b) Zrównoważone rozwiązanie - zainwestuj w odpowiednią mieszankę dużych i średnich i średnich funduszy, która równoważy wzrost i zwroty.
c) Bezpieczne rozwiązanie - inwestuj w płynne fundusze, aby uzyskać stałe i stabilne zyski, które oferują odpowiedni zamiennik depozytów bankowych.
d) Tax Saver Solution - inwestuj w fundusze ELSS, aby uzyskać ulgę podatkową poniżej 80C i lepsze zwroty niż tradycyjne opcje inwestycyjne.
4. CreditLine - Uzyskaj 24 * 7 natychmiastowy dostęp do kredytu na telefonie komórkowym. Uzyskaj dostęp do pieniędzy, kiedy tylko tego potrzebujesz. Najważniejsze funkcje obejmują elastyczną spłatę, płacenie odsetek tylko od wykorzystanej kwoty i więcej.
5. Kupuj ubezpieczenie od najlepszych ubezpieczycieli.
6. Śledź wydatki i rachunki automatycznie magicznie!

Funkcje aplikacji:
• Najlepsi AMC kupują bezpośrednie fundusze inwestycyjne od - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund itp.
• Weź wstępnie zatwierdzony * kredyt, aby uzyskać pieniądze, gdy chcesz z aplikacji z elastycznymi planami spłaty.
• Śledź swoje inwestycje MF w jednym miejscu dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym
• Zainwestuj w inteligentne rozwiązania bez kłopotów z wyborem funduszu inwestycyjnego
• Rozpocznij SIP lub inwestuj ryczałt zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi MF
• Zainwestuj w Liquid Mutual Fund z SmartDeposit i uzyskaj lepsze zwroty niż FD z 24 * 7 możliwością wypłaty
• PIB (z wyjątkiem USA, Kanady i UE) mogą również inwestować w Top Mutual Funds w Indiach
• Zainwestuj w najlepsze fundusze inwestycyjne ELSS, aby zaoszczędzić podatek.
• Kupuj ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie 2-kołowe bez żadnych formalności


* Do ₹ 25 lakh więcej ma charakter orientacyjny i opiera się na przewidywanej wartości inwestycji poprzez comiesięczny SIP ₹ 5000 na 25 lat, przy założeniu rocznego zwrotu w wysokości 14% z bezpośredniego planu programu funduszu akcyjnego 12,5% z regularnego planu tego samego systemu.
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 50 666
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
18 września 2018
Rozmiar
21M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
3.1.1.13
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Udostępnianie informacji
Sprzedawca
Times Internet Limited
Deweloper
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.