ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

55 808
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY LoanPass, get instant loans without any hassles.
✛ It's your lifetime pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Menedżer pieniędzy typu wszystko w jednym: Jedno miejsce dla wszystkich Twoich osobistych potrzeb finansowych, w tym SIP, funduszy wzajemnych, inwestycji, pożyczek i kredytów i innych.

ETMONEY to zaawansowany menedżer pieniędzy oparty na SMS-ach, który pomaga Ci być na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy Twoich pieniędzy. Możesz inwestować w inwestycje w fundusze inwestycyjne, SIP, śledzić swoje wydatki i rachunki, a co najważniejsze korzystać z natychmiastowych pożyczek i kredytów bez żadnych problemów w trybie offline.

Śledź swoje wydatki i rachunki
✛ Automatycznie łączy wszystkie wydatki we wszystkich bankach i kartach kredytowych
✛ Wszystkie wydatki są starannie podzielone na jedzenie, podróże, zakupy itp. Bez ręcznego wprowadzania danych
✛ Wszystkie rachunki, EMI, SIP, płatności składek ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Inteligentne przypomnienia gwarantują, że nigdy nie przegapisz terminów i zaoszczędzisz za późno.

Mutual Funds - Znajdź wszystkie SIP dla Mutual Fund i inwestycje pod jednym dachem!

Ciesz się bezproblemowymi inwestycjami w Mutual Fund, inwestując swoje pieniądze w najlepsze fundusze inwestycyjne i osiągaj zyski. ETMoney oferuje bogaty wgląd w dostępne fundusze wzajemne na rynku dzięki specjalistycznym poradom. Co więcej, możesz śledzić nawet inwestycje wykonane poza aplikacją poprzez unikalne śledzenie SMS-ów.

Gdy uzyskasz przejrzysty widok z jednego okna na swoje pieniądze, możesz go rozwijać, inwestując w Direct Mutual Funds
✛ Całkowicie bezpłatne, nieograniczone transakcje w 1000+ bez prowizji, bezpośrednie fundusze inwestycyjne
✛ Możesz zacząć rozwijać swoje pieniądze, inwestując w SIP nawet tak niskie, jak Rs.100 miesięcznie
✛ Uzyskaj elektronicznego KYC w ciągu 2 minut
✛ Zainwestuj, śledź i porównuj skuteczność swojego portfolio dzięki bogatym wglądy i porady ekspertów
✛ Unikalne śledzenie SMS-ów, które pozwala śledzić wszystkie inwestycje funduszy inwestycyjnych w jednym miejscu, czy to za pośrednictwem strony internetowej brokera lub funduszu inwestycyjnego
Inteligentne rozwiązania do oszczędzania pieniędzy
Nasze dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania pomagają wybrać inwestycje odpowiadające profilowi ​​ryzyka i celom finansowym
SmartDeposit pomaga inwestować w płynne fundusze, aby uzyskać lepsze i stabilniejsze zwroty bez większego ryzyka. Natychmiastowe wypłaty dostępne 24/7, 365 dni
Oszczędność podatkowa pomaga zmaksymalizować oszczędności podatkowe do 68,850 USD za pośrednictwem ELSS, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie zdrowotne
Inteligentne rozwiązania pomagają inwestować w zdywersyfikowany portfel 3 najlepszych bezpośrednich funduszy inwestycyjnych za jednym razem

Natychmiastowe pożyczki i kredyty
Jeśli brakuje Ci pieniędzy z powodu wydatków na koniec miesiąca lub nieplanowanych wydatków, dostaniesz pieniądze na ETMONEY LoanPass , a otrzymasz natychmiastowe pożyczki bez żadnych kłopotów.
✛ To Twoja życiowa przepustka na powtarzające się, natychmiastowe pożyczki
✛ Całkowicie bezpapierowa aplikacja kredytowa
✛ Pożyczyć tak niskie, jak Rs. 3000 lub tak wysokie, jak Rs. 5 000 000
✛ Zwrot za kilka dni lub kilka miesięcy zgodnie z Twoją wygodą
✛ Wpłacaj odsetki tylko od wykorzystanej kwoty

Dlaczego ETMONEY?
Wiele warstw zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania
✛ Osobista blokada aplikacji zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji
✛ 256-bitowe szyfrowanie i technologia pinezki SSL zapewnia bezpieczeństwo danych
✛ Prywatne centrum danych z najwyższej klasy środkami bezpieczeństwa
✛ Nie są dostępne żadne poufne dane, takie jak osobiste wiadomości SMS, hasła, OTP itp

Od inwestycji w Mutual Funds po błyskawiczne pożyczki z elastycznymi opcjami spłaty po koszty monitorowania, SIP i wiele innych, ETMONEY to aplikacja All-in-One Money Manager.

Pobierz aplikację ETMoney już dziś i zacznij pracę!
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 55 808
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

Besides, there's a limited period offer to get Amazon voucher worth ₹1,000 if your CreditLine is activated between 1st Oct & 7th Nov, 2018. Hurry up!
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
17 listopada 2018
Rozmiar
27M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
3.1.4.13
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Udostępnianie informacji
Sprzedawca
Times Internet Limited
Deweloper
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.