ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

Желите ли да преведете опис на језик српски помоћу Google преводиоца?Врати превод описа на језик енглески (Уједињено Краљевство)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY LoanPass, get instant loans without any hassles.
✛ It's your lifetime pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Све у једном Монеи Манагер: Једно место за све ваше личне потребе за финансирање, укључујући СИП, заједничке фондове, инвестиције, кредите и кредите и још много тога.

ЕТМОНЕИ је напредни СМС Басед Монеи Манагер који вам помаже да останете на врху свега што се тиче вашег новца. Можете инвестирати у инвестирање у заједничком фонду, СИП, водити евиденцију о вашим трошковима и рачунима, а најважније је да искористите тренутне кредите и кредите без суочавања са било којим проблемима из мреже.

Пратите трошкове и рачуне
✛ Аутоматски окупља све своје трошкове у свим банкама и кредитним картицама
✛ Све трошкове су уредно категоризоване у исхрани, путовању, куповини итд. Без ручног уноса
✛ Све ваше рачуне, ЕМИ, СИП, премије осигурања осигурања на једном мјесту. Паметни подсетници обезбеђују да никада не пропустите своје датуме плаћања и уштедите на касним накнадама.

Взајемни фондови - Пронађите све СИП заједничке фонда и инвестиције под једним кровом!

Уживајте у беспрекорним инвестицијама у заједничком фонду док уложите новац у најбоље визе и остварите профит. ЕТМонеи нуди богате увиде расположивих узајамних фондова на тржишту уз стручне савјете. Штавише, можете пратити чак и инвестиције које су извршене изван апликације путем јединственог СМС праћења.

Једном када добијете јасан појединачни приказ вашег новца, можете га повећати улагањем у Директни узајамни фондови
✛ Потпуно бесплатне, неограничене трансакције у 1000+ нула провизије, директне инвестиционе фондове
✛ Можете почети да рађате свој новац улагањем у СИП-ове са нижим од Рс.100 месечно
✛ Купите папир без КИЦ-а за 2 минута
✛ Када сте инвестирали, пратите и упоредите перформансе свог портфеља са богатим увидом и стручним саветима
✛ јединствено праћење СМС-а које вам омогућава да пратите све инвестиције у заједничким средствима на једном месту, без обзира да ли сте их обавили путем брокера или веб странице заједничког фонда
Смарт Монеи Савинг Солутионс
Наша решења прилагођена помажу вам да изаберете инвестиције које одговарају вашем ризичном профилу и финансијским циљевима
✛ СмартДепосит помаже вам да улажете у ликвидна средства да бисте добили бољи и стабилнији повратак без великог ризика. Инстант повлачење објекта доступно 24 сата, 365 дана
✛ Уштеда пореза помаже вам да увећате пореске уштеде до Рс.68,850 кроз ЕЛСС, животно осигурање, здравствено осигурање
✛ Смарт Солутионс вам помаже да уложите у разноврсни портфолио од 3 директне инвестиционе фондове у једном тренутку

Инстант кредити и кредити
Ако не плаћате новац због крајњих месеци или непланираних трошкова, добили смо вас са ЕТМОНЕИ ЛоанПасс , узмите инстант кредите без икаквих проблема.
✛ То вам је животни пас за понављајуће, тренутне кредите
✛ Потпуно бесповратна апликација за кредит
✛ Позајмица нижа од Рс. 3.000 или висок као Рс. 5,00,000
✛ Отплати за неколико дана или неколико месеци по вашој погодности
✛ Плаћајте камату само на количину која се користи

Зашто ЕТМОНЕИ?
Више слојева сигурности како би се осигурала сигурна и сигурна употреба
✛ Закључавање личне апликације спречава неовлашћени приступ апликацији
✛ 256-битно шифровање и технологија пиштања ССЛ-а осигурава сигурност података
✛ Приватни центар за податке са сигурносним мерама највишег степена
✛ Нема приступа осетљивим подацима као што су лични СМС, лозинки, ОТП итд

Од инвестирања у заједничке фондове до тренутних кредита са флексибилним могућностима отплате до трошкова праћења, СИП-а, и много више, ЕТМОНЕИ је апликација Алл-ин-Оне Монеи Манагер.

Преузмите ЕТМонеи Апп данас и почните!
Прочитајте више
4,5
Укупно 55.877
5
4
3
2
1
Учитава се...

Шта је ново

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

We're all ears for your feedback. Please write to us at product@etmoneycare.com so that we could discuss.
Прочитајте више

Додатне информације

Ажурирано
19. новембар 2018.
Величина
27M
Инсталирања
1.000.000+
Актуелна верзија
3.1.4.15
Захтева Android
4.1 и новије
Оцена садржаја
Интерактивни елементи
Корисници остварују интеракцију, Дели информације
Нуди
Times Internet Limited
Програмер
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleУслови коришћења услуге сајтаПриватностПрограмериИзвођачиО Google-у|Локација: Сједињене ДржавеЈезик: српски
Куповином ове ставке обављате трансакцију са Google Payments-ом и прихватате Google Payments услове коришћења услуге и обавештење о приватности.