ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

Tất cả mọi người
49.752
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
TIN TỨC NỔI BẬT: Bây giờ đầu tư vào các quỹ tương hỗ trực tiếp bằng hoa hồng qua ETMONEY & kiếm Rs. 25 lakh * nhiều hơn quỹ thông thường hơn 25 năm.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Đầu tư vào quỹ tương hỗ trực tiếp của bất kỳ quỹ tài trợ chung nào thông qua lumpsum hoặc SIP từ một bảng điều khiển trực quan trên ETMONEY!

ETMONEY là mọi thứ mà tiền của bạn cần. Đó là ứng dụng tất cả trong một để phát triển tiền của bạn, tiết kiệm thuế, nhận các khoản vay cá nhân ngay lập tức và mua bảo hiểm - tất cả những điều này, hoàn toàn không cần giấy tờ và trên một bảng điều khiển trực quan. Còn gì nữa? ETMONEY đang cấp quyền truy cập MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ trong một thời gian giới hạn!

Đầu tư vào quỹ tương hỗ, mua bảo hiểm, vay tiền 24 * 7 với CreditLine, và nhiều hơn nữa với ETMONEY ngay bây giờ!

Vấn đề về tiền bây giờ đơn giản với ứng dụng di động ETMONEY -
1. Phát triển tiền của bạn - Đầu tư vào các quỹ tương hỗ trực tiếp bằng hoa hồng không qua các khối u hoặc SIP! ETMONEY cho phép bạn đầu tư vào các quỹ tương hỗ trực tiếp của tất cả các công ty quỹ tương hỗ chỉ với một lần đăng ký duy nhất. Nhận ngay lập tức, không cần giấy tờ KYC thực hiện trong 2 phút, và truy cập vào thông tin chi tiết phong phú và tư vấn chuyên gia để lựa chọn và đầu tư vào danh mục đầu tư quỹ tương hỗ tốt nhất cho chính mình. Chúng tôi cung cấp hơn 400 quỹ tương hỗ hàng đầu từ các AMC lớn ở Ấn Độ như Quỹ tương hỗ Reliance, Quỹ Mutual SBI, Quỹ tương hỗ Kotak, Motilal Oswal, Tài sản Mirrae để đặt tên một vài.
2. Đặt cọc thông minh - Đầu tư vào các quỹ lỏng để có được lợi nhuận tốt hơn và ổn định hơn. Bắt đầu đầu tư thấp tới Rs. 500 & rút tiền mọi lúc, mọi nơi mà không cần bất kỳ khóa nào.
3. Giải pháp thông minh - Không cần nghiên cứu và chọn các quỹ tương hỗ riêng lẻ! Đầu tư vào các giải pháp quỹ tương hỗ trực tiếp được thực hiện tùy chỉnh hàng đầu do các chuyên gia của chúng tôi lựa chọn dựa trên hồ sơ rủi ro và đường chân trời đầu tư của bạn. Giải pháp cho mọi mục tiêu tài chính từ các AMC hàng đầu như Quỹ Mutual SBI, Quỹ Mutual Reliance, Motilal Oswal, Tài sản Mirrae, Quỹ tương hỗ Kotak, vv chỉ là một lần nhấn.
a) Giải pháp tích cực - Đầu tư vào các quỹ trung hạn và nhỏ có hiệu quả và hoạt động tốt nhất cho các mục tiêu dài hạn như tài trợ cho việc học của con bạn.
b) Giải pháp cân bằng - Đầu tư vào sự pha trộn hợp lý giữa các quỹ vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình cân bằng tăng trưởng & lợi nhuận.
c) Giải pháp an toàn - Đầu tư vào các quỹ lỏng để có được lợi nhuận ổn định và ổn định, cung cấp thay thế phù hợp cho tiền gửi ngân hàng.
d) Giải pháp tiết kiệm thuế - Đầu tư vào quỹ ELSS để nhận được lợi ích về thuế dưới 80C và lợi nhuận tốt hơn so với các lựa chọn đầu tư truyền thống.
4. CreditLine - Nhận 24 * 7 cho vay truy cập ngay lập tức vượt qua trên điện thoại di động của bạn. Truy cập tiền bất cứ khi nào bạn cần. Các tính năng chính bao gồm trả nợ linh hoạt, chỉ trả lãi suất trên số tiền đã sử dụng và hơn thế nữa.
5. Mua bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm hàng đầu.
6. Theo dõi chi tiêu và hóa đơn tự động kỳ diệu!

Tính năng ứng dụng:
• Các AMC hàng đầu để mua các quỹ tương hỗ trực tiếp từ - Quỹ Mutual Reliance, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund, vv
• Nhận tín dụng * được chấp thuận trước để nhận tiền bất cứ khi nào bạn muốn từ ứng dụng với các gói thanh toán linh hoạt.
• Theo dõi đầu tư MF của bạn tại một nơi có cập nhật theo thời gian thực
• Đầu tư vào các giải pháp thông minh mà không có sự phức tạp của việc lựa chọn một quỹ tương hỗ
• Bắt đầu SIP hoặc đầu tư các khối u theo nhu cầu đầu tư MF của bạn
• Đầu tư vào Quỹ Mutual Liquid với SmartDeposit và nhận lợi nhuận tốt hơn FD với cơ sở rút tiền 24 * 7
• NRI (ngoại trừ Hoa Kỳ, Canada và EU) cũng có thể đầu tư vào các quỹ tương hỗ hàng đầu ở Ấn Độ
• Đầu tư vào các quỹ tương hỗ ELSS tốt nhất để tiết kiệm thuế.
• Mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe hơi và bảo hiểm 2 bánh không cần giấy tờ


* Upto ₹ 25 lakh nhiều hơn là chỉ số & được dựa trên giá trị dự kiến ​​của đầu tư thông qua SIP hàng tháng là ₹ 5.000 chạy trong 25 năm, giả định lợi tức hàng năm là 14% từ Kế hoạch trực tiếp của một quỹ tương hỗ vốn chủ sở hữu vis-a-vis 12,5% từ Kế hoạch thường xuyên của Đề án.
Đọc thêm
4,5
Tổng 49.752
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
18 tháng 9, 2018
Kích thước
21M
Lượt cài đặt
1.000.000+
Phiên bản hiện tại
3.1.1.13
Cần có Android
4.0.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác, Chia sẻ thông tin
Cung cấp bởi
Times Internet Limited
Nhà phát triển
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.