Import SMS from Windows Phone

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Import SMS from Windows Phone: import your SMS messages from Windows Phone to your Android phone. The SMS backup from Windows Phone is transferred into your Android messaging storage very easily!

You can transfer MMS messages and group messages with the PRO version of this app, called Import SMS from Windows Phone PRO. You can find it also on Google Play Store: https://goo.gl/3A9GPe

This application is FREE and there is NO LIMIT set for the SMS messages that can be imported.

Transfer your exported file from Windows Phone to your Android phone and the application will import your SMS from Windows Phone for you.
Import SMS from Windows Phone app will search through the entire internal memory and on SD Card (if exists) for the backup file(s) from Windows Phone.
You can select from which number(s) to import the SMS messages or you can import them all at once.

HOW TO USE:
1. Export SMS messages from Windows Phone with:
contacts+message backup app for devices WITHOUT an SD Card
contacts+message or Transfer my Data app for devices WITH an SD Card
2. Copy the exported files (VMSG or MSG) to your Android phone via USB, Bluetooth, etc.
3. Start Import SMS from Windows Phone.
4. Allow the permisions in order for the application to work.
5. Tap Import messages; the app will search the files for you.
6.
6.1 If there are more than 1 file, a list with all of them will appear.
Choose one of them by tapping on it and the file will be read
6.2 The only file found will be read.
7. You can choose to select from which numbers to import or to import all.
8. For Android 4.4+, approve the change for Import SMS from Windows Phone to become Default SMS App.
9. Wait until the restoration is complete. Change back the Default SMS app to what it was before restoration.
10. Go to your Android message box and you'll find your messages from Windows Phone.

For more informations, watch the video above description and check 'How to backup messages on Windows Phone' section inside the app.

FEATURES:
Imports both MSG and VMSG file formats
Reads all diacritics and emojis from VMSG file 1*
Display the messages real date from MSG file
Handle incoming SMS messages while importing 2*

NOTES:
1* MSG files are 'already handled by Microsoft app'; Import SMS from Windows Phone just displays them.
2* You are notified when an SMS is received and you will find it on Android message box.

OTHER NOTES:
MMS messages and group messages are supported on the PRO version of this app, called Import SMS from Windows Phone PRO.
Group messages will be imported as individual messages with this version; They are imported properly with the PRO version.

If you are having any issues, contact me via 'Report a problem' menu section, inside the app or via email. I respond very quickly and I will fix your problems right away!
Import SMS z Windows Phone: import SMS zprávy z Windows Phone do svého telefonu. Zálohování SMS z Windows Phone se přenese do vašeho Android ukládání zpráv velmi snadno!

Můžete přenášet zprávy MMS a hromadné zprávy s PRO verze této aplikace, tzv import SMS z Windows Phone PRO. Najdete ji také na Google Play: https://goo.gl/3A9GPe

Tato aplikace je zdarma a není tam žádný limit nastaven pro SMS zprávy, které mohou být dováženy.

Přeneste exportovaný soubor z Windows Phone do svého telefonu a aplikace bude importovat SMS z Windows Phone pro vás.
Import SMS z Windows Phone aplikace bude hledat celý interní paměti a na SD kartu (pokud existuje) pro záložní soubor (y) z Windows Phone.
Můžete si vybrat, ze kterého čísla (y) importovat zprávy SMS nebo si je všechny můžete importovat najednou.

JAK POUŽÍVAT:
1. Export SMS zpráv z Windows Phone s:
kontakty + message zálohování aplikace pro zařízení bez SD karty
kontakty + zpráv nebo přenést svá data aplikace pro zařízení s SD kartou
2. Zkopírujte exportované soubory (VMSG nebo MSG) do svého telefonu přes USB, Bluetooth, atd.
3. Spustit import SMS z Windows Phone.
4. Nechte Nastavení přístupu v pořadí pro aplikace pracovat.
5. Klepněte na položku Import zpráv; aplikace bude hledat soubory pro vás.
6.
6.1 Pokud existuje více než jeden soubor, seznam se všemi z nich se objeví.
Vyberte si jeden z nich klepnutím na něj a soubor bude číst
6.2 Jediný soubor nalezen bude číst.
7. Můžete si vybrat, vybrat, ze kterého čísla dovážet nebo importovat všechny.
8. Pro Android 4.4, schválit změnu pro import SMS z Windows Phone, aby se stal Default SMS App.
9. Počkejte, až do navrácení dokončeno. Přepnout zpět na výchozí aplikaci pro SMS s tím, co bylo před obnovením.
10. Jdi do svého zprávou pro Android a budete najít své zprávy z Windows Phone.

Pro více informací, podívejte se na video výše uvedený popis a nechte si ‚Jak zálohovat zprávy na Windows Phone‘ bod uvnitř aplikace.

FUNKCE:
Importuje oba formáty souborů MSG a VMSG
Čte všechny diakritiku a smajlíků emodži z VMSG souboru 1 *
Zobrazení zpráv v reálném data ze souboru MSG
Zpracování příchozích SMS zpráv při importu 2 *

Poznámky:
1 * MSG soubory jsou ‚již zpracovány Microsoft aplikace‘; Import SMS z Windows Phone právě zobrazuje je.
2 * Budete upozorněni při přijetí SMS a najdete jej v okně zprávy Android.

Další poznámky:
MMS zprávy a zprávy skupiny se opírají o PRO verze této aplikace, tzv import SMS z Windows Phone PRO.
        Skupinové zprávy budou importovány jako jednotlivé zprávy s touto verzí; Jsou řádně dovezeno s PRO verze.

Pokud máte nějaké problémy, kontaktujte mě přes Nahlásit problém "sekce v menu, v aplikaci nebo e-mailem. I reagovat velmi rychle a já vám opravit vaše problémy hned!
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 720
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

1. Due to Google's new restrictions on SMS permissions, this app doesn't have SMS permissions anymore; It still imports SMS messages, but you may experience issues on Xiaomi, Oppo, Vivo.
2. The PRO version of this app is now called Convert SMS from Windows Phone PRO. It still supports MMS & group messages & also validates automatically invalid .msg files, but now only CONVERTS backups from Windows Phone as Android backups
I'll still help with the validation of .msg files; Contact me via email.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
9. března 2019
Velikost
1,3M
Instalace
50 000+
Aktuální verze
1.5
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Leonardocezarÿ
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.