Snackpoint Nederland

5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Met onze Snackpoint Nederland app heb je al­ti­jd spe­ciale aan­biedin­gen bin­nen hand­bereik!

Via de nieuwe Snackpoint Nederland App kri­jg je volop vo­ordeel en ko­rt­ing bij alle Snack­points in Ned­er­land.

Down­load de ‘Snackpoint Nederland’-App, maak een per­soon­lijk ac­count aan en kri­jg di­rect toe­gang tot deze aan­biedin­gen.

Daar­bij vind je met de Snackpoint Nederland-App de dichts­bi­jz­i­jnde lo­caties om even snel een snack of aan­bied­ing te scoren. Ook kun je di­rect on­line, bij een ges­e­lecteerd aan­tal ves­tigin­gen bestellen.

De be­lan­grijk­ste vo­orde­len op een rij:
- Claim heer­lijke aan­biedin­gen die per­fect bij jou passen
- Lo­gin met je ac­count en ont­vang geper­son­aliseerde aan­biedin­gen
- Vind een Snack­point ves­tig­ing bij jou in de bu­urt
- Bestel een­voudig bij ges­e­lecteerde ves­tigin­gen bij jou in de bu­urt
- Een prak­tisch overzicht van open­ingsti­j­den van iedere ves­tig­ing
- Al­ti­jd de meest re­cente maand­fold­er bij de hand

Pri­va­cy voor­waar­den:
De pri­va­cy in­for­matie is te vin­den bij het aan­mak­en van een ac­count, en in de App op de Ac­count pag­i­na in het hoofd­menu.
Updated on
Jul 30, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Bedankt voor het gebruiken van onze App!

Wij werken er continue aan om je updates te brengen die de App sneller en betrouwbaarder maken.

Deze release bevat bugfixes en prestatieverbeteringen.