1 хил.+
Изтегляния
Класификация на съдържанието
За лица над 17 години
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка

Всичко за това приложение

Във всеки район има отделен “даркстор”, откъдето доставяме хранителни продукти, битова химия и всичко необходимо за домашния комфорт, а също така козметика, детски продукти и продукти за домашните животни.
Актуализирано на
17.03.2023 г.

Безопасност на данните

Безопасността започва с разбирането на това, как програмистите събират и споделят данните ви. Практиките за поверителност и сигурност на данните може да варират в зависимост от употребата от ваша страна, региона и възрастта ви. Тази информация е предоставена от програмиста и той може да я актуализира с течение на времето.
Не се споделят данни с трети страни
Научете повече за това, как програмистите декларират споделянето
Не се събират данни
Научете повече за това, как програмистите декларират събирането
Данните се шифроват при предаване
Можете да поискате данните да бъдат изтрити

Новите неща

Версия 2.1 на Wooop.
Отстраняване на дефекти.