Akuttkjeden Telemark

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Appen er et samhandlingsverktøy til bruk for alle aktørene i akuttkjeden i Telemark.

Appen har en førsteside hvor meny med Kontaktårsak, Søk, Nyheter og informasjon om Akuttkjeden vises.

Klikk på Kontaktårsak for å se liste med kontaktårsaker. Klikk på kontaktårsak for å se arbeidsflyten som viser pasientforløpet. Klikk på aktivitetene i arbeidsflyten for å se beskrivelsene av hver aktivitet.

Klikk på Søk for å søke igjennom innholdet i appen.

Klikk på Nyheter for å lese Nyheter fra Akuttkjeden Telemark.

Klikk på Akuttkjeden for å få mer informasjon om Akuttkjeden.

Hamburger menyen på toppen av appen viser menyalternativene Hjemmeside, Søk, Nyheter, Kontakt og Om.

Klikk på Hjemmeside for å gå til første skjermen i appen.

Søk og Nyheter er samme menyelementer som vises på Hjemmesiden.

Klikk på Kontakt for å finne kontaktinformasjon for Akuttkjeden Telemark.

Klikk på Om for å finne utgiver av appen.

Akuttkjeden er definert som pasientforløp, fra en hendelse oppstår til pasienten er ferdig vurdert og behandlet. Den må involvere minst to aktører, og minst én av disse må være AMK, ambulanse eller sykehus.

Appen skal bidra til at pasienter og helsepersonell opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp. Målet er at akuttkjeden skal fungere uten forsinkelse i varsling, vurdering, transport, mottak og behandling.

Verktøyet skal knytte aktørenes handlinger sammen i det akutte pakkeforløpet. Appen skal være enkel å bruke, være lett tilgjengelig og oppleves som nyttig for alle som har en rolle i akuttkjeden. Ved å standardisere en pasientflyt for akutte hendelser, pakkeforløp, reduseres variasjon og forskjeller i pasientbehandlingen. Verktøyet skal bidra til å gi en forståelse av sammenhengen og helheten i den akutte helsetjenesten.

Det er viktig å merke seg at kontaktårsakene, starten på pasientflytene, er basert på symptomer og ikke ferdigstilte diagnoser. Det betyr at helsepersonell til en hver må vurdere å behandle pasienten uavhengig av hvilke flyt/forløp som trigger en hendelse.
The app is a collaboration tool for use by all actors in the emergency chain in Telemark.

This application has a front page where menu Contact Cause, Search, News and information Acute chain appears.

Click Contact Reason to see list of contact causes. Click the contact reason to see workflow illustrating patient care. Click on the activities in the workflow to see descriptions of each activity.

Click Search to search through the contents of the app.

Click on News to read the news from Acute chain Telemark.

Click Acute chain to get more information about Acute chain.

Hamburger menu at the top of the app shows the menu options Homepage, Search, News, Contacts and About.

Click Home to go to the first screen of the app.

Search and News are the same menu items that appear on the home page.

Click Contact to find contact information for Acute chain Telemark.

Click About to get the publisher of the app.

Acute chain is defined as a patient extending from an event occurs to the patient is reviewed and discussed. It must involve at least two actors, and at least one of these must be AMK, ambulance or hospital.

The app is intended to help patients and health care providers are experiencing a well-organized, comprehensive and predictable progression. The aim is that the emergency chain should work without delay in notification, evaluation, transportation, receipt and processing.

The tool will link players' actions together in the urgent packet sequence. The app should be simple to use, easily accessible and perceived as useful for anyone who has a role in acute chain. By standardizing a patient flow for emergencies, packet stream, reduced variation and differences in patient care. The tool should help provide an understanding of the context and the totality of the acute care.

It is important to note that the contact causes, the start of pasientflytene, is based on the symptoms and not finalized diagnoses. This means that health at all must consider treating patients regardless of which flow / stream that triggers an event.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Følg pasientforløp fra start til slutt, og se hvem som gjør hva.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 4, 2018
Size
25M
Installs
100+
Current Version
1.0.1
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
SoluDyne
Developer
Vassbotnen 1, CO/SOLUDYNE 4313 Sandnes N-NORWAY
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.