Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Imaging Edge Mobile is a free application that succeeds PlayMemories Mobile.
It allows images/videos to be transferred to a smartphone/tablet, enables remote shooting, and provides location information to images captured by a camera.
You can continue using the features/functions of PlayMemories Mobile with Imaging Edge Mobile.

■ Transfer images from a camera to a smartphone
- You can transfer images/videos.
- The selection and transfer of images after shooting are no longer needed as the automatic background transfer function allows images to be transferred to a smartphone as they are captured. *1
- By using view only mode, only live view screens and images which were automatically transferred to your smartphone during remote shooting can be viewed. *2
- High bit rate video files including 4K can be transferred. *3
- You can view and transfer images in your camera from your smartphone even when the camera is turned off. *3
- Images and videos captured with a camera can be transferred to a smartphone with one touch.
- After transferring, you can immediately share your high quality images on social networks or through email.
*1 See here for supported cameras. Files are imported in 2MP size when using this function.
https://www.sony.net/dics/iem12/
*2 See here for supported cameras.
https://www.sony.net/dics/iem12/
*3 See here for supported cameras. Availability of video transfer and playback varies depending on smartphone in use.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ Remote shooting of a camera using a smartphone
- You can capture photos/videos remotely while checking the live view of a camera on a smartphone. *4
This is convenient for capturing night views or water flowing scenes which need long-exposure, or macro shooting in which you need to avoid to directly touch the camera.
*4 Models that support PlayMemories Camera Apps can use this feature by installing "Smart Remote Control" (in-camera app) on your camera in advance.
http://www.sony.net/pmca/

■ Record location information
- With cameras that have a location information linkage function, the location information acquired by the smartphone can be added to the captured image in your camera.
For supported models and detailed operation methods, see the support page below.
https://www.sony.net/dics/iem12/
- Even with cameras that do not have a location information linkage function, it is possible to add location information acquired by your smartphone to the photos saved on your smartphone during remote shooting.

■Save and Apply Settings
- You can save up to 20 camera settings in Imaging Edge Mobile.
You can also apply a saved setting to a camera. *5
*5 See here for supported cameras. Save and Apply Settings are supported only for cameras with the same model name.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ Notes
- Supported operating systems: Android 6.0 to 9.0
- This app is not guaranteed to work with all smartphones/tablets.
- Features/Functions available for this app vary depending on the camera you are using.
- For supported models and information on features/functions, see the support page below.
https://sony.net/iem/
Imaging Edge Mobile er et gratis program som lykkes PlayMemories Mobile.
Det gjør at bilder / videoer kan overføres til en smarttelefon / nettbrett, aktiverer fjernopptak, og gir plasseringsinformasjon til bilder tatt av et kamera.
Du kan fortsette å bruke funksjonene til PlayMemories Mobile med Imaging Edge Mobile.

■ Overfør bilder fra et kamera til en smarttelefon
- Du kan overføre bilder / videoer.
- Valg og overføring av bilder etter opptak er ikke lenger nødvendig, da den automatiske bakgrunnsoverføringsfunksjonen lar bilder overføres til en smarttelefon etter hvert som de blir tatt. *1
- Ved å bruke visningsmodus, kan bare levende visningsskjermbilder og bilder som automatisk overføres til smarttelefonen under fjernopptak, vises. * 2
- Høyhastighets videofiler, inkludert 4K, kan overføres. * 3
- Du kan se og overføre bilder i kameraet fra smarttelefonen, selv når kameraet er slått av. * 3
- Bilder og videoer tatt med et kamera kan overføres til en smarttelefon med ett trykk.
- Etter overføring kan du umiddelbart dele bilder med høy kvalitet på sosiale nettverk eller via e-post.
* 1 Se her for kameraer som støttes. Filer importeres i 2MP-størrelse når du bruker denne funksjonen.
https://www.sony.net/dics/iem12/
* 2 Se her for støttede kameraer.
https://www.sony.net/dics/iem12/
* 3 Se her for støttede kameraer. Tilgjengelighet av videooverføring og avspilling varierer avhengig av hvilken smarttelefon som er i bruk.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ Fjernfotografering av et kamera med en smarttelefon
- Du kan fange bilder / videoer eksternt mens du kontrollerer livevisningen til et kamera på en smarttelefon. * 4
Dette er praktisk for å fange nattsyn eller vannstrømmende scener som trenger lang eksponering, eller makrofotografering der du trenger å unngå å berøre kameraet direkte.
* 4 Modeller som støtter PlayMemories Camera Apps kan bruke denne funksjonen ved å installere "Smart Remote Control" (kamera i kamera) på kameraet på forhånd.
http://www.sony.net/pmca/

■ Ta opp plasseringsinformasjon
- Med kameraer som har en lokaliseringsinformasjon-koblingsfunksjon, kan plasseringsinformasjonen som er oppnådd av smarttelefonen, legges til det tatt bildet i kameraet.
For støttede modeller og detaljerte operasjonsmetoder, se support siden nedenfor.
https://www.sony.net/dics/iem12/
- Selv med kameraer som ikke har en lokaliseringsinformasjon-koblingsfunksjon, er det mulig å legge til posisjonsinformasjon som er oppnådd av smarttelefonen, til bildene som er lagret på smarttelefonen under fjernopptak.

■ Lagre og bruk innstillinger
- Du kan lagre opptil 20 kamerainnstillinger i Imaging Edge Mobile.
Du kan også bruke en lagret innstilling til et kamera. * 5
* 5 Se her for støttede kameraer. Lagre og bruke innstillinger støttes bare for kameraer med samme modellnavn.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ Notater
- Støttede operativsystemer: Android 6.0 til 9.0
- Denne appen er ikke garantert å fungere med alle smarttelefoner / tabletter.
- Funksjoner / Funksjoner som er tilgjengelige for denne appen, varierer avhengig av hvilket kamera du bruker.
- For støttede modeller og informasjon om funksjoner / funksjoner, se støttesiden nedenfor.
https://sony.net/iem/
Finn ut mer
Skjul
3,7
70 751 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

・Fixed the issue where remote shooting & image transfers could not be performed on some Samsung devices.
・Images can now be displayed in their original aspect ratio on the image gallery.
・Supported a View only mode, which you can only view images while the automatic background trasfer. *
・Supported smartphone transfers when a camera is powered off.*
・Camera settings can now be saved on the app.*
* See here for supported cameras.
https://www.sony.net/dics/iem12/
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
10. juli 2019
Størrelse
18M
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
7.2.1
Krever Android
6.0 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
Sony Imaging Products & Solutions Inc.
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.