Imaging Edge Mobile

Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Imaging Edge Mobile allows images/videos to be transferred to a smartphone/tablet, enables remote shooting, and provides location information to images captured by a camera.

■ Transfer images from a camera to a smartphone
- You can transfer images/videos.
- The selection and transfer of images after shooting are no longer needed as the automatic background transfer function allows images to be transferred to a smartphone as they are captured. *1
- High bit rate video files including 4K can be transferred. *2
- You can view and transfer images in your camera from your smartphone even when the camera is turned off. *2
- After transferring, you can immediately share your high quality images on social networks or through email.
*1 See here for supported cameras. Files are imported in 2MP size when using this function.
https://www.sony.net/dics/iem12/
*2 See here for supported cameras. Availability of video transfer and playback varies depending on smartphone in use.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ Remote shooting of a camera using a smartphone
- You can capture photos/videos remotely while checking the live view of a camera on a smartphone. *3
This is convenient for capturing night views or water flowing scenes which need long-exposure, or macro shooting in which you need to avoid to directly touch the camera.
*3 Models that support PlayMemories Camera Apps can use this feature by installing "Smart Remote Control" (in-camera app) on your camera in advance.
http://www.sony.net/pmca/

■ Record location information
- With cameras that have a location information linkage function, the location information acquired by the smartphone can be added to the captured image in your camera.
For supported models and detailed operation methods, see the support page below.
https://www.sony.net/dics/iem12/
- Even with cameras that do not have a location information linkage function, it is possible to add location information acquired by your smartphone to the photos saved on your smartphone during remote shooting.

■Save and Apply Settings
- You can save up to 20 camera settings in Imaging Edge Mobile.
You can also apply a saved setting to a camera. *4
*4 See here for supported cameras. Save and Apply Settings are supported only for cameras with the same model name.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ Notes
- Supported operating systems: Android 6.0 to 10.0
- This app is not guaranteed to work with all smartphones/tablets.
- Features/Functions available for this app vary depending on the camera you are using.
- For supported models and information on features/functions, see the support page below.
https://sony.net/iem/
Imaging Edge Mobile cho phép hình ảnh / video được chuyển sang điện thoại thông minh / máy tính bảng, cho phép chụp từ xa và cung cấp thông tin vị trí cho hình ảnh được chụp bởi camera.

■ Chuyển hình ảnh từ máy ảnh sang điện thoại thông minh
- Bạn có thể chuyển hình ảnh / video.
- Việc lựa chọn và chuyển hình ảnh sau khi chụp không còn cần thiết vì chức năng chuyển nền tự động cho phép hình ảnh được chuyển sang điện thoại thông minh khi chúng được chụp. * 1
- Các tập tin video tốc độ bit cao bao gồm 4K có thể được chuyển. * 2
- Bạn có thể xem và chuyển hình ảnh trong máy ảnh của mình từ điện thoại thông minh ngay cả khi tắt máy ảnh. * 2
- Sau khi chuyển, bạn có thể chia sẻ ngay hình ảnh chất lượng cao của mình trên mạng xã hội hoặc qua email.
* 1 Xem tại đây để được hỗ trợ máy ảnh. Các tệp được nhập ở kích thước 2MP khi sử dụng chức năng này.
https://www.sony.net/dics/iem12/
* 2 Xem tại đây để được hỗ trợ máy ảnh. Tính khả dụng của truyền video và phát lại khác nhau tùy thuộc vào điện thoại thông minh đang sử dụng.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ Chụp máy ảnh từ xa bằng điện thoại thông minh
- Bạn có thể chụp ảnh / video từ xa trong khi kiểm tra chế độ xem trực tiếp của camera trên điện thoại thông minh. * 3
Điều này thuận tiện cho việc chụp cảnh đêm hoặc cảnh nước chảy cần phơi sáng lâu hoặc chụp macro mà bạn cần tránh để chạm trực tiếp vào máy ảnh.
* 3 Mẫu hỗ trợ Ứng dụng máy ảnh PlayMemories có thể sử dụng tính năng này bằng cách cài đặt "Điều khiển từ xa thông minh" (ứng dụng trong máy ảnh) trên máy ảnh của bạn.
http://www.sony.net/pmca/

■ Ghi thông tin vị trí
- Với các máy ảnh có chức năng liên kết thông tin vị trí, thông tin vị trí mà điện thoại thông minh có được có thể được thêm vào hình ảnh được chụp trong máy ảnh của bạn.
Để biết các mô hình được hỗ trợ và phương pháp hoạt động chi tiết, xem trang hỗ trợ bên dưới.
https://www.sony.net/dics/iem12/
- Ngay cả với các máy ảnh không có chức năng liên kết thông tin vị trí, có thể thêm thông tin vị trí mà điện thoại thông minh của bạn có được vào ảnh lưu trên điện thoại thông minh của bạn trong khi chụp từ xa.

■ Lưu và áp dụng cài đặt
- Bạn có thể lưu tối đa 20 cài đặt camera trong Imaging Edge Mobile.
Bạn cũng có thể áp dụng cài đặt đã lưu cho máy ảnh. *4
* 4 Xem tại đây để được hỗ trợ máy ảnh. Cài đặt Lưu và Áp dụng chỉ được hỗ trợ cho các máy ảnh có cùng tên model.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ Ghi chú
- Hệ điều hành được hỗ trợ: Android 6.0 đến 10.0
- Ứng dụng này không được đảm bảo để hoạt động với tất cả điện thoại thông minh / máy tính bảng.
- Các tính năng / Chức năng khả dụng cho ứng dụng này khác nhau tùy thuộc vào máy ảnh bạn đang sử dụng.
- Đối với các mô hình được hỗ trợ và thông tin về các tính năng / chức năng, xem trang hỗ trợ bên dưới.
https://sony.net/iem/
Đọc thêm
Thu gọn
2,6
Tổng 76.042
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

The following issues have been fixed.
- The app crashes when launching the app or the license agreement screen appears every time.
- Image sending and remote shooting are not possible even though the smartphone is connected to the camera via Wi-Fi.
- The connected camera is not saved in the camera list.
- The location information link function cannot be used on Android 10 smartphones.
- Cannot connect to camera on Samsung Galaxy.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
5 tháng 2, 2020
Kích thước
20M
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
7.3.2
Cần có Android
6.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Sony Imaging Products & Solutions Inc.
©2020 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.