Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

- The center for all music lovers -
Do you want to fully enjoy music whether at home or out and about?
Then this Sony app is exactly what you've been waiting for.
The Sony l Music Center app will singlehandedly enable you
to listen to Hi-Res sound sources in the excellent audio quality.
You can also connect to other Sony audio devices to play music in the
best possible sound field, with the settings optimized for each individual device.

SongPal has been renewed to Sony | Music Center. Devices that were compatible with SongPal are compatible with Sony | Music Center as well.
To use the control function of audio devices, an audio device compatible with Sony | Music Center is required.
Please check if your audio products are compatible with Sony | Music Center from our support site.

Main Feature
You can playback music including Hi-Res tracks on your smartphone.
Play the music contents from CD, USB, and Smartphone.
Access music by browsing or searching music folders stored on your computer or NAS drive thru network(DLNA)*.
You can set Multi-room, Surround, Stereo wirelessly with multiple speakers.*
Change the setting on the audio device, such as Equalizer, Sleep Timer, Network* and so on.
*Limited to compatible devices.

This application supports TalkBack.

Note
This app does not support Atom™ processor-based mobile devices.
With the update to ver.5.2, Music Center will no longer be compatible with STR-DN850/STR-DN1050/ICF-CS20BT/XDR-DS21BT.
Some features may not be supported by certain devices.
Some functions and services may not be supported in certain regions/countries.
Please make sure to update Sony | Music Center to the latest version.


Sony | Music Center confirm the permission below.

【Device & app history】
 ●retrieve running apps
⇒Check if Sony | Music Center is running and launch Sony | Music Center automatically when connecting to the compatible devices or performing the initial setup.
【Contacts】
 ●read your contacts
⇒While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center read your SMS and search your contacts by the voice command.
【SMS】
 ●send SMS messages
 ●receive text messages (SMS)
 ●read your text messages (SMS or MMS)
⇒While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center read and send the text messages.
【Photos/Media/Files】
 ●test access to protected storage
【Microphone】
 ●record audio
⇒Use the microphone when performing voice operation.
【Wi-Fi connection information】
 ●view Wi-Fi connections
【Device ID & call information】
 ●read device status and identity
⇒While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center check the call status so as not to read text message during calling..
- Centras visiems muzikos mėgėjams -
Ar norite visapusiškai mėgautis muzika tiek namie, tiek lauke, tiek apie tai?
Tuomet ši „Sony“ programa yra būtent tai, ko laukėte.
„Sony l“ muzikos centro programa leis jums tai įjungti vienu metu
klausytis „Hi-Res“ garso šaltinių, užtikrinančių puikią garso kokybę.
Taip pat galite prisijungti prie kitų „Sony“ garso įrenginių, kad galėtumėte leisti muziką
geriausią įmanomą garso lauką, kai kiekvieno įrenginio parametrai yra optimizuoti.

„SongPal“ atnaujinta „Sony“ Muzikos centras. Prietaisai, kurie buvo suderinami su „SongPal“, yra suderinami su „Sony |“ Muzikos centras taip pat.
Norėdami naudoti garso įrenginių valdymo funkciją, garso įrenginys, suderinamas su „Sony |“ Būtinas muzikos centras.
Patikrinkite, ar jūsų garso produktai suderinami su „Sony |“ Muzikos centras iš mūsų palaikymo svetainės.

Pagrindinis bruožas
Savo išmaniajame telefone galite atkurti muziką, įskaitant „Hi-Res“ takelius.
Atkurkite muzikos turinį iš kompaktinių diskų, USB ir išmaniojo telefono.
Pasiekite muziką naršydami arba ieškodami muzikos aplankų, saugomų jūsų kompiuteryje arba NAS diske per tinklą (DLNA) *.
Galite nustatyti kelių kambarių, erdvinio ir stereofoninio belaidį ryšį su keliais garsiakalbiais. *
Pakeiskite garso įrenginio parametrus, tokius kaip Ekvalaizeris, Miego laikmatis, Tinklas * ir pan.
* Tik suderinamiems įrenginiams.

Ši programa palaiko „TalkBack“.

Pastaba
Ši programa nepalaiko mobiliųjų įrenginių „Atom ™“ su procesoriais.
Atnaujinus į versijos 5.2 versiją, „Music Center“ nebebus suderinamas su STR-DN850 / STR-DN1050 / ICF-CS20BT / XDR-DS21BT.
Kai kurie įrenginiai gali nepalaikyti kai kurių funkcijų.
Tam tikruose regionuose / šalyse kai kurios funkcijos ir paslaugos gali būti nepalaikomos.
Įsitikinkite, kad atnaujinote „Sony |“ Muzikos centras iki naujausios versijos.


„Sony“ Muzikos centras patvirtina žemiau pateiktą leidimą.

【Įrenginio ir programos istorija】
● nuskaityti veikiančias programas
Patikrinkite, ar „Sony“ Veikia muzikos centras ir paleis „Sony |“ Muzikos centras automatiškai jungiantis prie suderinamų prietaisų arba atliekant pradinę sąranką.
【Kontaktai】
● perskaitykite savo kontaktus
⇒Nors „Sony“ Muzikos centras jungiasi prie automobilio garso įrašo Muzikos centras skaito jūsų SMS ir ieško jūsų kontaktų naudodamas balso komandą.
【TRUMPOJI ŽINUTĖ】
● siųsti SMS žinutes
● priimti tekstinius pranešimus (SMS)
● skaityti tekstinius pranešimus (SMS ar MMS)
⇒Nors „Sony“ Muzikos centras jungiasi prie automobilio garso įrašo Muzikos centras skaito ir siunčia tekstinius pranešimus.
【Nuotraukos / Medija / Failai】
● išbandykite prieigą prie saugomos saugyklos
【Mikrofonas】
● įrašyti garsą
PerformingValdydami balsą, naudokite mikrofoną.
Information „Wi-Fi“ ryšio informacija】
● peržiūrėti „Wi-Fi“ ryšius
【Įrenginio ID ir skambučio informacija】
● skaityti įrenginio būseną ir tapatybę
⇒Nors „Sony“ Muzikos centras jungiasi prie automobilio garso įrašo Muzikos centras patikrina skambučio būseną, kad skambučio metu neskaitytumėte teksto pranešimo.
Skaityti daugiau
Sutraukti
4,1
Iš viso: 34 216
5
4
3
2
1
Įkeliama...

Kas naujo

Now supports Android version 10.0.
Skaityti daugiau
Sutraukti

Papildoma informacija

Atnaujinta
2019 m. spalio 2 d.
Dydis
57M
Įdiegimai
5 000 000+
Dabartinė versija
5.14.0
Būtina naudoti „Android“
5.0 ir naujesnės versijos
Turinio įvertinimas
Siūlo
Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
Kūrėjas
2-10-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo. 141-8610 Japan
©2019 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.