Sony | Music Center (SongPal)

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

- The center for all music lovers -
Do you want to fully enjoy music whether at home or out and about?
Then this Sony app is exactly what you've been waiting for.
The Sony l Music Center app will singlehandedly enable you
to listen to Hi-Res sound sources in the excellent audio quality.
You can also connect to other Sony audio devices to play music in the
best possible sound field, with the settings optimized for each individual device.

SongPal has been renewed to Sony | Music Center. Devices that were compatible with SongPal are compatible with Sony | Music Center as well.
To use the control function of audio devices, an audio device compatible with Sony | Music Center is required.
Please check if your audio products are compatible with Sony | Music Center from our support site.

Main Feature
You can playback music including Hi-Res tracks on your smartphone.
Play the music contents from CD, USB, and Smartphone.
Access music by browsing or searching music folders stored on your computer or NAS drive thru network(DLNA)*.
You can set Multi-room, Surround, Stereo wirelessly with multiple speakers.*
Change the setting on the audio device, such as Equalizer, Sleep Timer, Network* and so on.
*Limited to compatible devices.

This application supports TalkBack.

Note
This app does not support Atom™ processor-based mobile devices.
With the update to ver.5.2, Music Center will no longer be compatible with STR-DN850/STR-DN1050/ICF-CS20BT/XDR-DS21BT.
Some features may not be supported by certain devices.
Some functions and services may not be supported in certain regions/countries.
Please make sure to update Sony | Music Center to the latest version.


Sony | Music Center confirm the permission below.

【Device & app history】
 ●retrieve running apps
⇒Check if Sony | Music Center is running and launch Sony | Music Center automatically when connecting to the compatible devices or performing the initial setup.
【Contacts】
 ●read your contacts
⇒While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center read your SMS and search your contacts by the voice command.
【SMS】
 ●send SMS messages
 ●receive text messages (SMS)
 ●read your text messages (SMS or MMS)
⇒While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center read and send the text messages.
【Photos/Media/Files】
 ●test access to protected storage
【Microphone】
 ●record audio
⇒Use the microphone when performing voice operation.
【Wi-Fi connection information】
 ●view Wi-Fi connections
【Device ID & call information】
 ●read device status and identity
⇒While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center check the call status so as not to read text message during calling..
- Centrum dla wszystkich melomanów -
Czy chcesz w pełni cieszyć się muzyką w domu lub w domu?
Ta aplikacja Sony jest dokładnie tym, na co czekałeś.
Aplikacja Sony l Music Center umożliwi Ci to ręcznie
aby słuchać źródeł dźwięku Hi-Res w doskonałej jakości dźwięku.
Możesz także połączyć się z innymi urządzeniami audio Sony, aby odtwarzać muzykę w
najlepsze możliwe pole akustyczne, z ustawieniami zoptymalizowanymi dla każdego urządzenia.

SongPal został odnowiony do Sony | Centrum muzyczne. Urządzenia kompatybilne z SongPal są kompatybilne z Sony | Centrum muzyczne.
Aby użyć funkcji sterowania urządzeniami audio, urządzenie audio kompatybilne z Sony | Centrum muzyczne jest wymagane.
Sprawdź, czy Twoje produkty audio są kompatybilne z Sony | Music Center z naszej strony pomocy technicznej.

Główna cecha
Możesz odtwarzać muzykę, w tym ścieżki Hi-Res na smartfonie.
Odtwarzaj zawartość muzyczną z płyty CD, USB i smartfona.
Uzyskaj dostęp do muzyki, przeglądając lub przeszukując foldery muzyczne zapisane na komputerze lub dysku NAS przez sieć (DLNA) *.
Możesz ustawić wiele pomieszczeń, surround, stereo bezprzewodowo z wieloma głośnikami. *
Zmień ustawienia w urządzeniu audio, takie jak korektor, wyłącznik czasowy, sieć * i tak dalej.
* Ograniczone do kompatybilnych urządzeń.

Ta aplikacja obsługuje TalkBack.

Uwaga
Ta aplikacja nie obsługuje urządzeń mobilnych opartych na procesorze Atom ™.
Dzięki aktualizacji do wersji 5.2 Music Center nie będzie już kompatybilny z STR-DN850 / STR-DN1050 / ICF-CS20BT / XDR-DS21BT.
Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane przez niektóre urządzenia.
Niektóre funkcje i usługi mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach / krajach.
Zaktualizuj Sony | Music Center do najnowszej wersji.


Sony | Music Center potwierdź poniższe pozwolenie.

【Historia urządzeń i aplikacji】
● pobierać uruchomione aplikacje
⇒Sprawdź, czy Sony | Music Center działa i uruchamia Sony | Music Center automatycznie po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń lub podczas wstępnej konfiguracji.
【Łączność】
● przeczytaj swoje kontakty
⇒ Podczas Sony | Music Center łączy się z samochodowym systemem audio Sony | Music Center odczytuje SMS-y i wyszukuje kontakty za pomocą polecenia głosowego.
【SMS】
● wysyłanie wiadomości SMS
● odbieranie wiadomości tekstowych (SMS)
● czytaj swoje wiadomości tekstowe (SMS lub MMS)
⇒ Podczas Sony | Music Center łączy się z samochodowym systemem audio Sony | Music Center odczytuje i wysyła wiadomości tekstowe.
【Zdjęcia / Media / Pliki】
● przetestuj dostęp do chronionej pamięci
【Mikrofon】
● nagrywać dźwięk
⇒ Korzystaj z mikrofonu podczas wykonywania operacji głosowych.
Information Informacje o połączeniu Wi-Fi】
● przeglądać połączenia Wi-Fi
ID Identyfikator urządzenia i informacje o połączeniu】
● odczytać status i tożsamość urządzenia
⇒ Podczas Sony | Music Center łączy się z samochodowym systemem audio Sony | Music Center sprawdza status połączenia, aby nie czytać wiadomości tekstowej podczas połączenia.
Więcej informacji
Zwiń
4,0
Łącznie: 33 740
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Now supports Android version 10.0.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
2 października 2019
Rozmiar
57M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
5.14.0
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
Deweloper
2-10-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo. 141-8610 Japan
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.