Sony | Music Center (SongPal)

Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

- The center for all music lovers -
Do you want to fully enjoy music whether at home or out and about?
Then this Sony app is exactly what you've been waiting for.
The Sony l Music Center app will singlehandedly enable you
to listen to Hi-Res sound sources in the excellent audio quality.
You can also connect to other Sony audio devices to play music in the
best possible sound field, with the settings optimized for each individual device.

SongPal has been renewed to Sony | Music Center. Devices that were compatible with SongPal are compatible with Sony | Music Center as well.
To use the control function of audio devices, an audio device compatible with Sony | Music Center is required.
Please check if your audio products are compatible with Sony | Music Center from our support site.

Main Feature
You can playback music including Hi-Res tracks on your smartphone.
Play the music contents from CD, USB, and Smartphone.
Access music by browsing or searching music folders stored on your computer or NAS drive thru network(DLNA)*.
You can set Multi-room, Surround, Stereo wirelessly with multiple speakers.*
Change the setting on the audio device, such as Equalizer, Sleep Timer, Network* and so on.
*Limited to compatible devices.

Note
This app does not support Atom™ processor-based mobile devices.
With the update to ver.5.2, Music Center will no longer be compatible with STR-DN850/STR-DN1050/ICF-CS20BT/XDR-DS21BT.
Some features may not be supported by certain devices.
Some functions and services may not be supported in certain regions/countries.
Please make sure to update Sony | Music Center to the latest version.

Sony | Music Center confirm the permission below.

[Device & app history]
-retrieve running apps
Check if Sony | Music Center is running and launch Sony | Music Center automatically when connecting to the compatible devices or performing the initial setup.
[Contacts]
-read your contacts
While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center read your SMS and search your contacts by the voice command.
[SMS]
-send SMS messages
-receive text messages (SMS)
-read your text messages (SMS or MMS)
While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center read and send the text messages.
[Photos/Media/Files]
-test access to protected storage
[Microphone]
-record audio
Use the microphone when performing voice operation.
[Wi-Fi connection information]
-view Wi-Fi connections
[Device ID & call information]
-read device status and identity
While Sony | Music Center is connecting to the car audio Sony | Music Center check the call status so as not to read text message during calling..
- Trung tâm dành cho tất cả những người yêu âm nhạc -
Bạn có muốn thưởng thức âm nhạc đầy đủ cho dù ở nhà hay ở ngoài và về?
Sau đó, ứng dụng Sony này chính xác là những gì bạn đã chờ đợi.
Ứng dụng Sony l Music Center sẽ tự động cho phép bạn
để nghe các nguồn âm thanh Hi-Res với chất lượng âm thanh tuyệt vời.
Bạn cũng có thể kết nối với các thiết bị âm thanh khác của Sony để phát nhạc trong
trường âm thanh tốt nhất có thể, với các cài đặt được tối ưu hóa cho từng thiết bị riêng lẻ.

SongPal đã được đổi mới thành Sony | Trung tâm âm nhạc. Các thiết bị tương thích với SongPal tương thích với Sony | Trung tâm âm nhạc là tốt.
Để sử dụng chức năng điều khiển của thiết bị âm thanh, thiết bị âm thanh tương thích với Sony | Trung tâm âm nhạc là bắt buộc.
Vui lòng kiểm tra xem các sản phẩm âm thanh của bạn có tương thích với Sony không | Trung tâm âm nhạc từ trang web hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng chính
Bạn có thể phát nhạc bao gồm các bản nhạc Hi-Res trên điện thoại thông minh của mình.
Phát nội dung nhạc từ CD, USB và Điện thoại thông minh.
Truy cập nhạc bằng cách duyệt hoặc tìm kiếm các thư mục nhạc được lưu trên máy tính hoặc ổ NAS thông qua mạng (DLNA) *.
Bạn có thể đặt không dây Đa phòng, Âm thanh vòm, Âm thanh nổi với nhiều loa. *
Thay đổi cài đặt trên thiết bị âm thanh, chẳng hạn như Bộ chỉnh âm, Bộ hẹn giờ ngủ, Mạng *, v.v.
* Giới hạn cho các thiết bị tương thích.

chú thích
Ứng dụng này không hỗ trợ các thiết bị di động dựa trên bộ vi xử lý Atom ™.
Với bản cập nhật cho ver.5.2, Music Center sẽ không còn tương thích với STR-DN850 / STR-DN1050 / ICF-CS20BT / XDR-DS21BT nữa.
Một số tính năng có thể không được một số thiết bị hỗ trợ.
Một số chức năng và dịch vụ có thể không được hỗ trợ ở một số vùng / quốc gia nhất định.
Hãy đảm bảo cập nhật Sony | Music Center lên phiên bản mới nhất.

Sony | Trung tâm âm nhạc xác nhận quyền dưới đây.

[Lịch sử thiết bị và ứng dụng]
-trả ứng dụng đang chạy
  Kiểm tra xem Sony | Music Center đang chạy và ra mắt Sony | Trung tâm Âm nhạc tự động khi kết nối với các thiết bị tương thích hoặc thực hiện thiết lập ban đầu.
[Danh bạ]
-xếp liên hệ của bạn
 Trong khi Sony | Music Center đang kết nối với âm thanh xe hơi Sony | Trung tâm âm nhạc đọc tin nhắn SMS của bạn và tìm kiếm danh bạ của bạn bằng lệnh thoại.
[TIN NHẮN]
-gửi tin nhắn SMS
-nhận tin nhắn văn bản (SMS)
đọc tin nhắn văn bản của bạn (SMS hoặc MMS)
 Trong khi Sony | Music Center đang kết nối với âm thanh xe hơi Sony | Trung tâm âm nhạc đọc và gửi tin nhắn văn bản.
[Ảnh / Truyền thông / Tệp]
-test truy cập vào bộ nhớ được bảo vệ
[Micrô]
-ghi âm
 Sử dụng micrô khi thực hiện thao tác bằng giọng nói.
[Thông tin kết nối Wi-Fi]
- kết nối Wi-Fi
[ID thiết bị và thông tin cuộc gọi]
trạng thái thiết bị và danh tính thiết bị
 Trong khi Sony | Music Center đang kết nối với âm thanh xe hơi Sony | Trung tâm âm nhạc kiểm tra trạng thái cuộc gọi để không đọc tin nhắn văn bản trong khi gọi ..
Đọc thêm
Thu gọn
4,0
Tổng 33.105
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Improving on the quality of operation.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
24 tháng 7, 2019
Kích thước
54M
Lượt cài đặt
5.000.000+
Phiên bản hiện tại
5.13.1
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
Nhà phát triển
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.