GalaxSim Unlock

Pre všetkých
20 295
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Easily sim unlock your Samsung Galaxy family smartphone/tablet (S, S2, S3, some S4, Tab, Tab2, Note, Note2...) so you can use any other network operator.
No need for unlock code on most devices: as simple as one button click, and you can change your carrier sim card !
GalaxSim Unlock is the only app that can instantly and successfully unlock new Galaxy devices. Even with recent ICS or JB roms update, your GS2, GS3, GS4 or Note2 won’t relock after reboot.


Major functions:
★ Sim Unlock your phone (in-app payment)
★ Backup and Restore EFS data, keep it safe on your email or Drive account (free)
★ Get detailed information about your nv/lock state

* Please note that due to different hardware, many LTE/4G devices aren’t supported yet. On some SGS3, SGS4 and Note2, a recent rom update brings a new lock system that can't be unlocked yet. Don't leave bad feedback, we’re working on it, but that’s a complex process that requires time and access to locked devices! *

Features:
✔ Unsimlock / unbrand your phone
✔ Persists even after reset / flash / wipe / unroot
✔ Supports any rooted rom (Samsung stock, aosp, aokp, cm10, cm11...)
✔ Supports international GS4 GT-I9500/I9505, GS3 GT-I9300, Note2 GT-N7100
✔ Supports other Galaxy family devices (S, S2, Tab, Note and their variants)
✔ Supports devices previously unlocked with "voodoo unlock" or "galaxy s unlock"
✔ Detects errors like lost imei / serial in nv_data caused by third party apps
✔ Gives detailed information about current locks status (locked, unlocked or "partially locked")
✔ Automatic and manual efs backup (should guarantee a safe use), restore it on demand
✔ Supports more Galaxy devices soon

Easy to use:
• Be sure your rom is rooted (tutorial links included for major devices)(you can unroot once unlocked)
• Click on "unlock" button
• Reboot

Notes:
• If other carriers' sim cards are still refused after a successfull unlock, your phone might be "hardlocked" by your carrier, read FAQ for workarounds (only seen on Telcel and Claro so far).
• Free download and in-app billing to unlock so that you decide to pay if your device can really be unlocked, not before. The backup/restore feature is free and will stay free. Price displayed before order. Buy once, illimited use. Refund on demand if we can’t unlock your device.
• Tested on (full list available in the FAQ):
- Galaxy S: GT-I9000 (SGS), GT-I9000, GT-I9003 (Galaxy SL), SGH-I896, SGH-I897 (Captivate), SGH-T959 (Vibrant, Fascinate, 4G), SGH-I997 (Infuse)
- Galaxy S2: GT-I9100 (SGS2), GT-I9100, GT-I9103 (Royal), SGH-I777, SGH-I927 (Glide), SGH-S959G
- Galaxy S3: GT-I9300 (SGS3), GT-I9300T, GT-I9308
- Galaxy S4: GT-I9500 (SGS4), GT-I9505, GT-I9502, GT-I9508, SCH-I959, SM-C101, SGH-I337, SGH-M919, GT-I9195 (S4 Mini)
- Galaxy Note: GT-N7000, GT-N7100 (Note2), GT-N7102, GT-N7108, SM-N9005 (Note3), SM-N900T, SM-N900A
- Galaxy Tab: GT-P1000, GT-P6200, GT-P6800, GT-P7100, GT-P7300, GT-P7500 (Tab 10.1), SC-01C, SC-02D, SGH-T849, SGH-T859, SGH-T869
- Galaxy Tab2: GT-P3100, GT-P5100, GT-P5110
- Misc: Galaxy Camera (EK-GC100), Pocket (GT-S5300, GT-S5302), Y /Pro (GT-S5360, GT-S5363, GT-S5367, GT-S5368, GT-S5369, GT-S6102, GT-B5510, GT-B5512), Pop (GT-S5570I), new Ace (GT-S5830, GT-S5839, GT-S6802), Mini (GT-S5570), Gio (GT-S5660), Fit (GT-S5670), Pro (GT-B7510)...
• This app is not affiliated in any way with Samsung.
• Trademarks and model names listed above are © copyrighted by their respective owners.
• YOU MAY NOT USE THIS APPLICATION FOR COMMERCIAL PURPOSES.
• Promotion video music by www.bensound.com
Ľahko sim odomknúť Samsung Galaxy rodina smartphone / tablet (S, S2, S3, S4 nejaké, Tab, Tab2, poznámka, Poznámka 2 ...), takže môžete použiť akýkoľvek iný operátor siete.
Nie je potrebné pre odomknutie kódu na väčšine zariadení: tak jednoduché, ako jedným tlačidlom myši a môžete zmeniť svoj operátor vašej SIM karty!
GalaxSim Odomknúť je jediná aplikácia, ktorá môže okamžite a úspešne odomknúť nové Galaxy zariadenie . Dokonca s nedávnymi ICS alebo JB aktualizáciu ROM vášho GS2, GS3, GS4 alebo Poznámka 2 nebude relock po reštarte.


Hlavné funkcie:
★ Sim Odomknutie (platba v aplikácii), telefón
★ zálohovanie a obnovenie dát EFS, udržiavať ju v bezpečí na Váš e-mail alebo Hnacie účet (zdarma)
★ Získajte podrobné informácie o vašej NV / uzamknutom stave

* Upozorňujeme, že vzhľadom na rozdiely v hardvéri, mnoho zariadení LTE / 4G zatiaľ nie sú podporované. Na niektorých SGS3, SGS4 a Poznámka 2, nedávna aktualizácia rom prináša nový blokovací systém, ktorý zatiaľ nie je možné odomknúť. Nenechávajte zlú spätnú väzbu, pracujeme na tom, ale to je zložitý proces, ktorý vyžaduje čas a prístup k uzamknutej zariadení! *

Vlastnosti:
✔ Unsimlock / unbrand telefón
✔ pretrváva aj po resete / flash / stieranie / vykoreniť
✔ Podporuje všetky zakorenené rom (Samsung zásoby, AOSP, AOKP, CM10, CM11 ...)
✔ podporuje medzinárodné GS4 GT-I9500 / I9505, GS3 GT-I9300, Poznámka 2 GT-N7100
✔ podporuje ďalšie Galaxy rodinné zariadenia (S, S2, Tab, poznámka a ich varianty)
✔ podporuje zariadenie skôr odomknúť "voodoo odomknutie" alebo "Galaxy S odomknúť"
✔ Detekuje chyby ako stratené IMEI / seriálu v nv_data spôsobené aplikáciami tretích strán
✔ obsahuje podrobné informácie o aktuálnom stave zámkov (zamknutý, odomknutý alebo "čiastočne uzamknuté")
✔ Automatické a manuálne EFS zálohovanie (by malo zaručiť bezpečné použitie), obnoviť ju na požiadanie
✔ podporuje viac Galaxy zariadení čoskoro

Jednoduché použitie:
• Uistite sa, že vaše rom má svoje korene (konzultácie odkazy zahrnuté v prípade veľkých zariadení) (môžete vykoreniť raz odomknutý)
• Kliknutím na tlačidlo "odomknutá"
• Reboot

Poznámka:
• Ak je SIM karty iných dopravcov 'sú stále odmietal po úspešnom odomknutí, môže telefón byť "hardlocked" od svojho operátora, prečítajte si FAQ pre riešenie (len vidieť na Telcel a Claro doteraz).
• Zdarma k stiahnutiu a in-app Billing odomknúť, takže sa rozhodnete platiť, ak vaše zariadenie môže byť naozaj odomknuté, nie skôr. Zálohovanie / obnovenie funkcie je zadarmo a zostane zadarmo. Cena uvedená pred cieľom. Kúpiť raz, illimited použitie. Refundovať na požiadanie, ak nebudeme môcť odomknúť zariadenie.
• Testované na (Úplný zoznam k dispozícii v FAQ):
    - Galaxy S: GT-I9000 (SGS), GT-I9000, GT-I9003 (Galaxy SL), SGH-I896, SGH-I897 (Captivate), SGH-T959 (Vibrant, Fascinate, 4G), SGH-I997 (Infuse )
    - Galaxy S2: GT-i9100 (SGS2), GT-i9100, GT-I9103 (Royal), SGH-I777, SGH-I927 (Glide), SGH-S959G
    - Galaxy S3: GT-I9300 (SGS3), GT-I9300T, GT-I9308
    - Galaxy S4: GT-I9500 (SGS4), GT-I9505, GT-I9502, GT-I9508, SCH-I959, SM-C101, SGH-I337, SGH-M919, GT-I9195 (S4 Mini)
    - Galaxy Note: GT-N7000, GT-N7100 (Poznámka 2), GT-N7102, GT-N7108, SM-N9005 (Poznámka 3), SM-N900T, SM-N900
    - Galaxy Tab: GT-P1000, GT-P6200, GT-P6800, GT-P7100, GT-P7300, GT-P7500 (Tab 10.1), SC-01C, SC-02D, SGH-T849, SGH-T859, SGH- T869
    - Galaxy Tab2: GT-P3100, GT-P5100, GT-P5110
    - Rôzne: Galaxy Camera (EK-GC100), Pocket (GT-S5300, GT-S5302), Y / Pro (GT-S5360, GT-S5363, GT-S5367, GT-S5368, GT-S5369, GT-S6102, GT-B5510, GT-B5512), Pop (GT-S5570), nové Ace (GT-S5830, GT-S5839, GT-S6802), Mini (GT-S5570), Gio (GT-S5660), Fit (GT S5670), Pro (GT-B7510) ...
• Táto aplikácia nie je spojený so žiadnym spôsobom Samsung.
• Ochranné známky a názvy modelov uvedené vyššie sa © chránené autorskými právami ich príslušných vlastníkov.
• Nesmiete používať túto aplikáciu pre komerčné účely.
• Podpora videa hudba www.bensound.com
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,5
Celkove 20 295
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

- Added more supported devices
- Added support for Android Oreo
- Misc fixes and optimisations
- This is the last release supporting Android 2.x
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
20. januára 2018
Veľkosť
2,8M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 4,99 USD za položku
Od predajcu
Spocky
Vývojár
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.