Spotify: Listen to new music, podcasts, and songs

16 482 346
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

With Spotify, you can play millions of songs and podcasts for free. Listen to the songs and podcasts you love and find music from all over the world.

• Discover new music, albums, and podcasts
• Search for your favorite song, artist, or podcast
• Enjoy playlists made just for you
• Make and share your own playlists
• Find music for any mood and activity
• Listen on your mobile, tablet, desktop, PlayStation, Chromecast, TV, and speakers

Play music for free on your mobile and tablet with Spotify. Listen to music, albums, playlists, and podcasts wherever you are.

With Spotify, you have access to a world of free music, curated playlists, artists, and podcasts you love. Discover new music, podcasts and listen to your favorite artists, albums, or create a playlist with the latest songs to suit your mood.

Spotify also offers free music, curated playlists and thousands of podcasts you can’t find anywhere else. Find music from your favorite artists, and listen to new music for free.

• Free music and podcasts made easy – Listen to a playlist, album or play music by any artist on shuffle mode

Listen to music and podcasts on your tablet for free
• Play any song, artist, podcast, album, or playlist and enjoy a personalised music experience

Spotify Premium features
• Listen to an album, playlist, or podcast without ad breaks. With Spotify you can play music by any artist, at any time on any device--mobile, tablet, or your computer.
• Download and play music for offline listening.
• Enjoy amazing sound quality on personalized music and podcasts.
• Discover new music or curated playlists that suit your mood. With Spotify you’ll get a personalized music experience like no other.
• No commitment - cancel any time you like.

Want to discover new music?
Find music that you’ll love today! Choose our curated playlists, new albums or get personalized music recommendations.

Love Spotify?
Like us on Facebook: http://www.facebook.com/spotify
Follow us on Twitter: http://twitter.com/spotify

Please note: This app features Nielsen’s audience measurement software which will allow you to contribute to market research, such as Nielsen’s Audio Measurement. If you don't want to participate, you can opt-out within the app settings. To learn more about our digital audience measurement products and your choices in regard to them, please visit http://www.nielsen.com/digitalprivacy for more information.
S funkciou Spotify môžete zadarmo prehrávať milióny skladieb a podcastov. Vypočujte si skladby a podcasty, ktoré máte radi, a nájdite hudbu z celého sveta.

• Objavte novú hudbu, albumy a podcasty
• Vyhľadajte svoju obľúbenú skladbu, interpreta alebo podcast
• Vychutnajte si zoznamy skladieb vyrobené pre vás
• Vytvorte a zdieľajte svoje vlastné zoznamy skladieb
• Nájdite hudbu pre každú náladu a aktivitu
• Počúvajte na svojom mobile, tablete, počítači, PlayStation, Chromecaste, TV a reproduktoroch

Prehrávajte hudbu zadarmo na svojom mobile a tablete pomocou funkcie Spotify. Počúvajte hudbu, albumy, zoznamy skladieb a podcasty, nech ste kdekoľvek.

S funkciou Spotify máte prístup do sveta bezplatnej hudby, zoznamov skladieb, interpretov a podcastov, ktoré máte radi. Objavte novú hudbu, podcasty a počúvajte svojich obľúbených interpretov, albumy alebo si vytvorte zoznam skladieb s najnovšími skladbami, ktoré vyhovujú vašej nálade.

Spotify tiež ponúka bezplatnú hudbu, zoznamy skladieb a tisíce podcastov, ktoré nikde inde nenájdete. Nájdite hudbu od svojich obľúbených interpretov a bezplatne si vypočujte novú hudbu.

• Jednoduchá hudba a jednoduché podcasty - Počúvajte zoznam skladieb, album alebo prehrávajte hudbu od ľubovoľného interpreta v režime náhodného prehrávania.

Počúvajte hudbu a podcasty v tablete zadarmo
• Prehrajte si ľubovoľnú skladbu, interpreta, podcast, album alebo zoznam skladieb a vychutnajte si prispôsobený hudobný zážitok

Funkcia Spotify Premium
• Počúvajte album, zoznam skladieb alebo podcast bez prerušenia reklamy. S aplikáciou Spotify môžete prehrávať hudbu od ľubovoľného interpreta, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení - mobilnom telefóne, tablete alebo počítači.
• Načítanie a prehrávanie hudby na počúvanie offline.
• Vychutnajte si úžasnú kvalitu zvuku na prispôsobenej hudbe a podcastoch.
• Objavte novú hudbu alebo zoznamy skladieb, ktoré vyhovujú vašej nálade. S Spotify získate personalizovaný hudobný zážitok ako žiadny iný.
• Bez záväzku - zrušte kedykoľvek budete chcieť.

Chcete objaviť novú hudbu?
Nájdite hudbu, ktorá sa vám dnes bude páčiť! Vyberte si naše zoznamy skladieb, nové albumy alebo získajte prispôsobené hudobné odporúčania.

Láska Spotify?
Rovnako ako nás na Facebooku: http://www.facebook.com/spotify
Nasledujte nás na Twitteri: http://twitter.com/spotify

Poznámka: Táto aplikácia obsahuje softvér na meranie publika Nielsen, ktorý vám umožní prispieť k prieskumu trhu, ako je napríklad meranie zvuku spoločnosti Nielsen. Ak sa nechcete zúčastniť, môžete sa v nastaveniach aplikácie odhlásiť. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch na meranie digitálneho publika a o svojich výberoch v súvislosti s nimi, pre viac informácií navštívte stránku http://www.nielsen.com/digitalprivacy.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,5
Celkove 16 482 346
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

We’re always making changes and improvements to Spotify. To make sure you don’t miss a thing, just keep your Updates turned on.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
11. októbra 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
500 000 000+
Aktuálna verzia
8.5.27.957
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Zdieľanie informácií
Od predajcu
Spotify Ltd.
Vývojár
Spotify Ltd c/o Goodwille Ltd St James House 13 Kensington Square London W8 5HD Great Britain
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.