CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.)

Dla wszystkich od 10 lat
12 913
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The timeless RPG classic returns loaded with upgrades! Journey to the forgotten past, to the far future, and to the end of time. A big adventure to save the planet, now begins…

CHRONO TRIGGER is the timeless role-playing classic developed by the ‘Dream Team’ of DRAGON QUEST creator Yuji Horii, Dragon Ball creator Akira Toriyama, and the creators of FINAL FANTASY. As the story unfolds, embark on a journey to different eras: the present, the middle ages, the future, prehistory, and ancient times! Whether you're a first-time player or a longtime fan, this epic quest to save a planet's future promises hours of enthralling adventure!

As the definitive version of CHRONO TRIGGER, not only have the controls been updated, the graphics and sound have also been revamped to make your adventure even more fun and enjoyable to play. To complete your journey, also included is the mysterious ‘Dimensional Vortex’ dungeon and the forgotten ‘Lost Sanctum’ dungeon. Meet the challenges presented to you and long-lost secrets may be revealed...

Story:
A chance encounter amid the festivities of Guardia's Millennial Fair in Leene Square introduces our young hero, Crono, to a girl by the name of Marle. Deciding to explore the fair together, the two soon find themselves at an exhibition of the Telepod, the latest invention by Crono's longtime friend Lucca. Marle, fearless and brimming with curiosity, volunteers to assist in a demonstration. An unanticipated malfunction, however, sends her hurtling through a rift in the dimensions. Taking hold of the girl's pendant, Crono bravely follows in pursuit. But the world into which he emerges is the one of four centuries before. Journey to the forgotten past, the distant future, and even to the very End of Time. The epic quest to save a planet's future makes history once again.

Key features:

Active Time Battle Version 2
During battle, time will not stop, and you can enter commands when the character's gauge is full. The enemies' positions will change as time passes, so choose your actions based on any given situation.

‘Tech’ moves and combos
During battle, you can unleash special ‘Tech’ moves, including abilities and/or magic and characters can combine these abilities to unleash all new combo attacks which are unique to them. There are over 50 different types of combos that you can execute between two and three characters!

Experience the 'Dimensional Vortex' and the 'Lost Sanctum' dungeons
The Dimensional Vortex: a mysterious, ever-changing dungeon existing outside of space and time. What wonders await you at its center? The Lost Sanctum: enigmatic gates in prehistoric and medieval times will lead you to these forgotten chambers. Meet the challenges presented to you and long-lost secrets may be revealed...

Graphics and sound
While keeping the atmosphere of the original, the graphics have been updated in higher resolution. As for the sound and music, under the supervision of composer Yasunori Mitsuda, all songs have been updated for an even more immersive gameplay experience.

Autosave
In addition to saving at a save point or choosing to quit from the menu, your progress is saved automatically while traversing the map.
Ponadczasowe klasyczne zwroty RPG załadowane ulepszeniami! Podróż do zapomnianej przeszłości, do dalekiej przyszłości i do końca czasów. Wielka przygoda na ocalenie planety, teraz zaczyna się…

CHRONO TRIGGER to ponadczasowy klasyk RPG opracowany przez „Dream Team” twórcy DRAGON QUEST Yuji Horii, twórcę Dragon Ball Akiry Toriyamę oraz twórców FINAL FANTASY. Gdy historia się rozwija, wyrusz w podróż do różnych epok: teraźniejszości, średniowiecza, przyszłości, prehistorii i czasów starożytnych! Niezależnie od tego, czy jesteś graczem po raz pierwszy, czy wieloletnim fanem, ta epicka misja ratowania przyszłości planety obiecuje godziny fascynującej przygody!

Jako ostateczna wersja CHRONO TRIGGER nie tylko zaktualizowano elementy sterujące, ale także ulepszono grafikę i dźwięk, aby Twoja przygoda była jeszcze przyjemniejsza i przyjemniejsza. Aby ukończyć podróż, dołączono również tajemniczy loch „Dimensional Vortex” i zapomniany loch „Lost Sanctum”. Poznaj wyzwania przed Tobą, a dawno zaginione tajemnice mogą zostać ujawnione ...

Fabuła:
Przypadkowe spotkanie pośród uroczystości Milenijnych Targów Guardia w Leene Square wprowadza naszego młodego bohatera, Crono, do dziewczyny o imieniu Marle. Decydując się na wspólne zwiedzanie targów, obaj wkrótce znajdują się na wystawie Telepod, najnowszego wynalazku od długoletniego przyjaciela Crono, Lucci. Marle, nieustraszony i pełen ciekawości, chętnie pomaga w demonstracji. Niespodziewana awaria powoduje jednak, że przechodzi przez szczelinę w wymiarach. Chwytając wisiorek dziewczyny, Crono dzielnie podąża za nim. Ale świat, w którym się wyłania, jest jednym z czterech wieków wcześniej. Podróż do zapomnianej przeszłości, odległej przyszłości, a nawet do samego końca czasu. Epicka misja ratowania przyszłości planety ponownie tworzy historię.

Kluczowe cechy:

Aktywna bitwa Wersja 2
Podczas bitwy czas się nie skończy i możesz wchodzić do komend, gdy wskaźnik postaci jest pełny. Pozycje wrogów będą się zmieniać wraz z upływem czasu, więc wybierz swoje działania w zależności od danej sytuacji.

Ruchy i kombinacje „Tech”
Podczas bitwy możesz uwolnić specjalne ruchy „Tech”, w tym zdolności i / lub magię, a postacie mogą łączyć te umiejętności, aby wyzwolić wszystkie nowe ataki kombo, które są dla nich unikalne. Istnieje ponad 50 różnych rodzajów kombinacji, które możesz wykonać od dwóch do trzech znaków!

Przeżyj lochy „Dimensional Vortex” i „Lost Sanctum”
The Dimensional Vortex: tajemniczy, ciągle zmieniający się loch istniejący poza przestrzenią i czasem. Jakie cuda czekają na ciebie w centrum? Zaginione Sanktuarium: tajemnicze bramy w czasach prehistorycznych i średniowiecznych zaprowadzą cię do tych zapomnianych komnat. Poznaj wyzwania przed Tobą, a dawno zaginione tajemnice mogą zostać ujawnione ...

Grafika i dźwięk
Utrzymując atmosferę oryginału, grafika została zaktualizowana w wyższej rozdzielczości. Jeśli chodzi o dźwięk i muzykę, pod nadzorem kompozytora Yasunori Mitsudy wszystkie utwory zostały zaktualizowane w celu uzyskania jeszcze bardziej wciągającej rozgrywki.

Autozapis
Oprócz zapisywania w punkcie zapisu lub wyjścia z menu, postęp jest zapisywany automatycznie podczas przechodzenia przez mapę.
Więcej informacji
Zwiń
4,4
Łącznie: 12 913
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

-Enemies can now be targeted by tapping, in addition to flicking/swiping, when using Techs that attack in a line or from a central point.

-Fixed instances where the game slowed down during certain scenes.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać. Więcej informacji
Zaktualizowano
12 czerwca 2018
Rozmiar
6,3M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
2.0.4
Wymaga Androida
4.2 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich od 10 lat
Przemoc w świecie fantasy, Niewybredny humor
Sprzedawca
SQUARE ENIX Co.,Ltd.
Deweloper
東京都新宿区新宿6-27-30 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8430, Japan
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.