បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះ​ទៅជា ខ្មែរ (កម្ពុជា) ដោយប្រើ​កម្មវិធី Google បកប្រែ?បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះត្រឡប់ទៅជា អារ៉ាប់ វិញ

Experience Al Eqtisadiah Newspaper on your android. This application gives you the ability to read your digital issue every day, save stories for later use and view the issue's pages.

Features:

- Sharing articles via email, Twitter and Facebook
- Adding to favorites
- Custom channel view
- Search using keywords, authors or subjects
បទពិសោធន៍អាល់ Eqtisadiah កាសែតនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់អ្នក។ កម្មវិធីនេះផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសមត្ថភាពក្នុងការអានពីបញ្ហាឌីជីថលរបស់អ្នករៀងរាល់ថ្ងៃ, រក្សាទុករឿងរ៉ាវសម្រាប់ប្រើពេលក្រោយនិងមើលទំព័រជាបញ្ហានោះ។

លក្ខណៈពិសេស:

- អត្ថបទចែករំលែកតាមអ៊ីម៉ែល, Twitter និង Facebook
- ការបន្ថែមទៅសំណព្វ
- ទិដ្ឋភាពឆានែលផ្ទាល់ខ្លួន
- ការស្វែងរកដោយប្រើប្រាស់ពាក្យគន្លឹះអ្នកនិពន្ធ, ឬមុខវិជ្ជា
អាន​បន្ថែម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
3,7
សរុប 13
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

តើមានអ្វីថ្មី

Bug Fixes
អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
8 តុលា 2018
ទំហំ
5.8M
ដំឡើង
1,000+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
1.0.5
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
4.2 និង​ខ្ពស់​ជាង
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
Saudi Research and Publishing Company
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍
Saudi Research and Publishing Company Saudi Arabia P.O.Box 851 Al Riyadh 11421
©2018 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។