Dungeon Princess

3 288
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

2019 Best DOT RPG Game,
‘Dungeon Princess’ is the most popular online virtual game around the world.
The first party who clears the final stage of the Dungeon will be rewarded with fantastic prizes and a female player in this party shall henceforth be named ‘Princess’ who will obtain extravagant privileges.
‘ISM’, a gaming genius starts off his journey into Dungeon Princess with the aim to make his sister ‘NADIE’ into a princess.

▶ Contents
– A game with an ending that you can complete
– 100% user interactive game without auto play mode
– 11 characters with unique skills and abilities
– Attractive character voices & illustration
– Lighthearted storyline and character relationships
– More than 430 Set items to collect with unique attributes
– Battle it out and face more than 18 different type of Boss monsters

Content regularly updated. Look forward to new stages, features, and storyline!

▶ Unique battle system
Unlike routine battle games played in turn, you can choose various skills in real time during battles as long as stamina allows while each skill needs a different level of stamina. The effort to find out the best combination of skills and character lineup as well as timing for attack is the key to enjoy this game.
Excitement from creating battle strategy and also from managing the control on attack timing by your own fingertips! Be the winner of this game with set items buffs & attack skills while reacting to enemy attack charge ups, and disrupting their spells with stuns.
Furthermore, utilize the character swap function mid battle to replace injured characters for an extra boost towards success!
Clear the final stage to receive rewards and crown your sister NADIE a princess!

※ Caution: Dungeon & Princess is an Offline Game. Server based data saving is not provided by this game. All user data is saved only on the device of the user. Therefore data cannot be restored once the app is deleted. Please utilize the save on Cloud function within the game.
※ Refund Policy
Refund is available within 2 hours after purchase by using the Refund Button provided by Google. However, you cannot claim for refund after 2 hours.
Enquiries on refund: ssico8909@gmail.com/ +82-10-5184-3834
2019 Nejlepší DOT RPG hra,
"Dungeon Princess" je nejoblíbenější online virtuální hra po celém světě.
První strana, která vyčistí poslední fázi Dungeonu, bude odměněna fantastickými cenami a herecka na této party bude odtud jmenována "princezna", která získá extravagantní výsady.
"ISM", herní genius začne svou cestu do Dungeon Princess s cílem učinit jeho sestru "NADIE" za princeznu.

▶ Obsah
- Hra s koncovkou, kterou můžete dokončit
- 100% uživatelská interaktivní hra bez režimu automatického přehrávání
- 11 znaků s jedinečnými dovednostmi a schopnostmi
- Atraktivní charakter hlasů a ilustrace
- Veselý příběh a vztahy charakteru
- Více než 430 Nastavte položky ke sběru s jedinečnými atributy
- Bitev to a tvář více než 18 různých druhů Boss monstra

Obsah pravidelně aktualizován. Těšte se na nové etapy, rysy a děj!

▶ Unikátní bojový systém
Na rozdíl od rutinních bojových her, které si můžete zahrát, můžete během bitvy zvolit různé dovednosti v reálném čase, pokud to dovolí stamina, zatímco každá dovednost potřebuje jinou úroveň vytrvalosti. Snaha o nalezení nejlepší kombinace dovedností a sestav znaků, stejně jako načasování útoku je klíčem k užívání této hry.
Vzrušení z vytváření strategie boje a také z řízení kontroly časování útoků vlastními prsty! Být vítězem této hry s nastavenými položkami nadšenci a útoky dovedností při reakci na útoky útoku nepříteli a narušení jejich kouzel s omráčením.
Dále využijte funkci výměny charakteru v polovině bitvy, abyste nahradili zraněné znaky, abyste získali extra podporu k úspěchu!
Vymažte poslední fázi, abyste obdrželi odměny a korunovali svou sestru NADIE princeznu!

※ Upozornění: Dungeon & Princess je offline hra. Uložení dat na serveru není touto hrou poskytováno. Všechna uživatelská data jsou uložena pouze na zařízení uživatele. Proto data nelze obnovit po odstranění aplikace. Použijte funkci uložit ve Cloudu v rámci hry.
※ Pravidla pro vrácení peněz
Vratná částka je k dispozici do 2 hodin po zakoupení pomocí tlačítka vrácení peněz poskytnutého společností Google. Žádost o vrácení platby však nemůžete po dvou hodinách.
Dotazy ohledně vrácení peněz: ssico8909@gmail.com/ + 82-10-5184-3834
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 3 288
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- You can get gold at a certain probability when you clear the dungeon.
- The higher the difficulty, the higher the probability of get gold.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
17. července 2019
Velikost
65M
Instalace
50 000+
Aktuální verze
272
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let
Násilí, Krev, Dvojsmyslná tématika
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–25,99 US$ za položku
Od vývojáře
SSICOSM
Vývojář
대한민국 서울특별시 서대문구 북아현로 29 (북아현동, e편한세상신촌 3단지) 304동 805호
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.