OpenSignal - 3G, 4G & 5G Signal & WiFi Speed Test

Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

OpenSignal is a fully-featured mobile connectivity and network signal speed test tool.

Speed test, including download, upload and latency - for 3G, 4G/LTE, 5G and WiFi
Find the best network provider in your area. Compare coverage on Sprint, T-Mobile, AT&T, Verizon and more
Video streaming test - check streaming experience for Netflix, YouTube and others
Compare what you’re paying for to what you’re actually getting by measuring connection quality on a Google map with a database of signal and speed test results
Completely free and no adverts. Our mission is to create an open-source map of connectivity so that everyone in the world can enjoy the best mobile connection available

Features

- Test tab with speed test and video streaming quality to analyze mobile video performance with results for time spent buffering, loading and playback
- Signal dashboard and ping test - for testing latency response
- Connectivity map to show locations of 3G, 4G/LTE & 5G tests
- Network stats with average speeds for download, upload and latency and network strength on major providers
- Availability stats and historical log of your WiFi and 3G, 4G/LTE & 5G speed tests to check connectivity over time
- Signal alert when you have no data or call connectivity

OpenSignal Speed Tests

OpenSignal speed tests measure your real experience of mobile connectivity and signal. The speed test runs a 10 sec download test, 10 sec upload test and ping test to determine the speed you will likely experience. The speed test runs on common internet CDN servers. The result is calculated with the middle range of samples.

Check if you're getting the network quality you're paying for from your mobile network or internet provider. Use our coverage maps to compare networks and data speed in your area. OpenSignal works with WiFi mobile broadband internet.

Video Speed Tests

Slow video load time? Video buffering? More time waiting than watching? A good average network speed isn’t enough for a great video experience. OpenSignal’s video test gives you the full picture of your network experience. OpenSignal video tests show you exactly what to expect with HD and SD videos.

Watch a 15 sec video snippet to test and log load time, buffering, and playback issues in real-time.
Monitor how video quality changes with time and location. Review video test results in History to see if your network experience has changed over time.

Availability Stats

OpenSignal calculates the time you’ve spent on 3G, 4G/LTE, 5G or had no signal. This shows your network availability in the places you use your phone the most.

See where you are getting 3G, 4G/LTE & 5G and check you’re getting the service you’re paying for from your network provider. If not, use the data to prove connectivity and signal issues to your mobile operator.

Coverage Map

OpenSignal’s coverage maps show signal strength down to street level using speed test and signal data from local users. With network stats on local network operators, you can check speeds ahead of a trip, find out if you will get a signal in remote areas, check your signal against others in the area to see if you’re getting the best service, arrange the best local SIM and check the signal strength when searching for accommodation or travelling.

About Opensignal

By using OpenSignal, you automatically contribute data on speed and 2G, 3G & 4G/LTE signal, which helps us understand the true experience users receive on mobile networks - information we use to help the operators build better wireless networks. You can turn off data collection in Settings.

OpenSignal is free. Your anonymized data helps us and global network operators improve service on 2G, 3G, 4G/LTE and 5G networks.

Permissions
LOCATION: Speed tests appear on a map also lets you contribute to network stats and Coverage Maps.
TELEPHONY: To get better data on dual SIM devices
OpenSignal er et fullt utstyrt verktøy for mobil tilkoblingsmuligheter og nettverkssignalhastighet.

Hastighetstest, inkludert nedlasting, opplasting og latenstid - for 3G, 4G / LTE, 5G og WiFi
Finn den beste nettverksleverandøren i ditt område. Sammenlign dekning på Sprint, T-Mobile, AT&T, Verizon og mer
Test av videostreaming - sjekk streamingopplevelse for Netflix, YouTube og andre
Sammenlign hva du betaler for det du faktisk får ved å måle tilkoblingskvalitet på et Google-kart med en database med signal- og hastighetstestresultater
Helt gratis og ingen annonser. Vårt oppdrag er å lage et åpen kildekart over tilkoblingsmuligheter, slik at alle i verden kan glede seg over den beste tilgjengelige mobilforbindelsen

Egenskaper

- Testfane med hastighetstest og videostreamingkvalitet for å analysere ytelse av mobil video med resultater for tidsbruk buffering, lasting og avspilling
- Signal dashbord og ping-test - for å teste latensrespons
- Tilkoblingskart for å vise steder for 3G, 4G / LTE og 5G tester
- Nettverksstatistikk med gjennomsnittlige hastigheter for nedlasting, opplasting og latenstid og nettverksstyrke hos store leverandører
- Tilgjengelighetsstatistikk og historisk logg over WiFi- og 3G-, 4G / LTE- og 5G-hastighetstester for å kontrollere tilkoblingen over tid
- Signalvarsel når du ikke har data eller ringe tilkobling

OpenSignal hastighetstester

OpenSignal hastighetstester måler din virkelige opplevelse av mobil tilkobling og signal. Hastighetstesten kjører en 10 sek nedlastningstest, 10 sek opplastingstest og ping-test for å bestemme hastigheten du sannsynligvis vil oppleve. Hastighetstesten kjøres på vanlige internett-CDN-servere. Resultatet blir beregnet med det midterste området for prøver.

Sjekk om du får nettverkskvaliteten du betaler for fra mobilnettverket eller internettleverandøren. Bruk dekningskartene våre for å sammenligne nettverk og datahastighet i ditt område. OpenSignal fungerer med WiFi mobilt bredbåndsinternett.

Videohastighetsprøver

Sakte videolastetid? Videobuffer? Mer tid på å vente enn å se? En god gjennomsnittlig nettverkshastighet er ikke nok for en flott videoopplevelse. OpenSignals videotest gir deg et fullstendig bilde av nettverksopplevelsen din. OpenSignal videotester viser deg nøyaktig hva du kan forvente med HD- og SD-videoer.

Se et 15 sekunders videostykke for å teste og logge problemer med lastetid, buffering og avspilling i sanntid.
Overvåke hvordan videokvaliteten endres med tid og sted. Gå gjennom videotestresultatene i Historikk for å se om nettverksopplevelsen din har endret seg over tid.

Tilgjengelighetsstatistikker

OpenSignal beregner tiden du har brukt på 3G, 4G / LTE, 5G eller ikke hadde noe signal. Dette viser tilgjengeligheten til nettverket på de stedene du bruker telefonen mest.

Se hvor du får 3G, 4G / LTE & 5G, og sjekk om du får tjenesten du betaler for fra nettverksleverandøren. Hvis ikke, bruk dataene for å bevise tilkoblings- og signalproblemer til din mobiloperatør.

Dekningskart

OpenSignals dekningskart viser signalstyrken ned til gatenivå ved hjelp av hastighetstest og signaldata fra lokale brukere. Med nettverksstatistikker for lokale nettverksoperatører kan du sjekke hastigheter i forkant av en tur, finne ut om du vil få signal i avsidesliggende områder, sjekke signalet mot andre i området for å se om du får den beste servicen, ordne beste lokale SIM og sjekk signalstyrken når du søker etter overnatting eller reiser.

Om Opensignal

Ved å bruke OpenSignal, bidrar du automatisk med data om hastighet og 2G, 3G & 4G / LTE-signal, som hjelper oss å forstå den sanne opplevelsen brukere får i mobilnett - informasjon vi bruker for å hjelpe operatørene med å bygge bedre trådløse nettverk. Du kan slå av datainnsamling i Innstillinger.

OpenSignal er gratis. Dine anonymiserte data hjelper oss og globale nettverksoperatører med å forbedre tjenesten i 2G, 3G, 4G / LTE og 5G-nettverk.

tillatelser
BELIGGENHET: Fartsprøver vises på et kart, og lar deg også bidra til nettverksstatistikk og dekningskart.
TELEFONI: For å få bedre data på doble SIM-enheter
Finn ut mer
Skjul
4,3
385 071 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Super-exciting changes in OpenSignal! We now give you the option to understand how your network impacts your video experience with our brand-new video test. See load time, buffering and smooth playback metrics, and review the tests you’ve run in the history tab now showing your video results alongside your speed history
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
5. desember 2019
Størrelse
4,5M
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
6.0.7-1
Krever Android
4.1 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
OpenSignal.com
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.