4G WiFi Maps & Speed Test. Find Signal & Data Now.

Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

OpenSignal app is a powerful and free network signal & wifi tool.

Run a speed test to check connection quality to your ISP or cell network, monitor data usage, compare coverage, view connection history e.g. how much 4G you get. OpenSignal does it all.

With free wifi maps & cell tower maps, you can see where to go to improve your wireless experience. Use coverage maps to compare networks & data speed in your area.

Download now to find high speed data and strong signal for cell calls.

Features
✓ Cell tower direction - follow our signal compass to stronger signal
✓ Download, upload and latency tests - for 2G, 3G, LTE and wifi
✓ Database of your speed test results so you can view test history - stored in app, so see results offline
✓ Compare coverage and connection quality on a map
✓ History of your mobile connection - see stats on your connection to 4G and 3G and your data usage
✓ Find fast wifi with our interactive wifi map
✓ Free and no ads

Easy, Fast Speed Test
• Test download speed, upload speed and ping performance on your ISP or mobile network
• High speed test - runs fast using a network of CDNs to show realistic measurements
• Units in mbps and ms
• History of results saved to a database - speed test history on a map
• Speedometer style interface
• Save to sd card as a CSV
• Works for mobile and cable broadband (ADSL)

Signal dashboard
• Shows direction of your connected cell tower - walking towards it, or out of the way of obstructions, can improve cellular connection
• Ping test for quick speed check
• Signal strength in dB
• Become a network master: get notifications when you have no data or can't make phone calls

Cell and Wifi Maps
• Where we have data, see the cell towers on *your* network - including, Verizon wireless, T Mobile, Sprint, AT&T, US Cellular + more
• Wifi hotspots map and list - find free wifi nearby
• Unique network tools: signal compass, signal strength in dBm
• Uses Google Maps
• By using the app you help crowdsource data - automatically adding networks and wifis

View history and stats
• View data usage on wifi and cellular
• How long have you had access to 4G (LTE), 3G or 2G, or spent in signal notspots? See your stats for network availability
• Save to SD Card as a CSV - see your history of LTE, 3G measurements and more

Compare networks with our coverage map
• Interactive maps covering mobile networks worldwide
• Compare performance on Verizon wireless, T Mobile, Sprint, AT&T, US Cellular and many more
• Coverage checker for if you're moving home or going abroad, see if you can make calls or get fast data
• View average speeds for download, upload and latency and network strength
• 100% independent, our data is based on real measurements from app users

Crowdsourcing
Since launching in 2010, OpenSignal has built the largest global database on mobile performance.

With hundreds of billions of readings of mobile network signal strength and speed tests, OpenSignal shows the performance where you live. Download the app to automatically contribute data on speed and 2G, 3G and LTE signal, or you can choose to turn off data collection settings.

Want to check app performance - know if you can get fast video on Youtube, or if WhatsApp will send messages - check our sister app Meteor which is powered by OpenSignal technology.

Permissions
LOCATION so we can show you nearby wifi and antennas
PHONE SETTINGS allows network reset on some Android OSs
SMS required to count the number of SMS sent to track your usage, SMS are never read (use a packet sniffer to check!)

Advanced Notes
On CDMA networks such as Verizon and Sprint you will see fewer towers than on GSM networks such as T Mobile and AT&T.
Supported languages:
English, Spanish, Italian, German, Portuguese (Brazil & Portugal), Indonesian, Thai

Help test and develop features! Join the OpenSignal beta http://opnsg.nl/beta-community to help us improve the app.
We're developing other advanced network tools - we'd love to hear from you
OpenSignal app er en kraftig og gratis nettverk signal og wifi verktøyet.

Kjør en hastighet test for å sjekke tilkoblingskvalitet til din ISP eller mobilnettverk, overvåke databruk, sammenligne dekning, utsikt forbindelse historie f.eks hvor mye 4G du får. OpenSignal gjør alt.

Med gratis wifi kart og mobilmaster kart, kan du se hvor du skal gå for å forbedre den trådløse opplevelsen. Bruk dekningskart for å sammenligne nettverk og datahastighet i ditt område.

Last ned nå for å finne høyhastighets data og sterkt signal for celle samtaler.

Egenskaper
✓ Cell tower retning - følg vårt signal kompass til sterkere signal
✓ nedlasting, opplasting og ventetid tester - for 2G, 3G, LTE og wifi
✓ Database med din hastighet testresultater, slik at du kan se test historie - som er lagret i applikasjonen, så se resultater pålogget
✓ sammenligne dekning og tilkoblingskvaliteten på et kart
✓ Historie din mobil tilkobling - se statistikk på tilkoblingen til 4G og 3G og databruk
✓ Finn rask wifi med vår interaktive wifi kart
✓ Gratis og ingen annonser

Enkel, rask Speed ​​Test
• Test nedlastingshastighet, opplastingshastighet og ping ytelsen på din ISP eller mobilnettverk
• Høy hastighet test - kjører fort ved hjelp av et nettverk av CDNs vise realistiske målinger
• Andeler i mbps og ms
• Historien om resultatene lagres i en database - speed test historie på et kart
• Speedometer stil grensesnitt
• Lagre til SD-kort som en CSV
• Arbeider for mobil og kabel bredbånd (ADSL)

signal dashbordet
• Viser retning av den tilkoblede mobilmaster - gå mot det, eller ut av veien hindringer, kan forbedre mobilforbindelse
• Ping test for rask fartskontroll
• Signalstyrken i dB
• Bli et nettverk mester: få en melding når du har ingen data eller ikke kan foreta telefonsamtaler

Cell og WiFi Maps
• Der vi har data, se basestasjoner på * din * nettverk - inkludert, Verizon Wireless, T Mobile, Sprint, AT & T, US Cellular + mer
• WiFi-hotspots kart og liste - finne gratis wifi i nærheten
• Unike nettverk verktøy: signal kompass, signalstyrke i dBm
• Bruker Google Maps
• Ved å bruke applikasjonen du hjelpe Crowdsource data - automatisk legge til nettverk og wifis

Vis historikk og statistikk
• Se databruk på wifi og mobil
• Hvor lenge har du hatt tilgang til 4G (LTE), 3G eller 2G, eller brukt i signal notspots? Se statistikk for nettverkstilgjengelighet
• Lagre til SD-kort som en CSV - se din historie med LTE, 3G målinger og mer

Sammenligne nettverk med vårt dekningskart
• Interaktive kart som dekker mobilnettverk over hele verden
• Sammenligne ytelse på Verizon Wireless, T Mobile, Sprint, AT & T, US Cellular og mange flere
• Dekning kontrolløren for hvis du flytter hjem eller går til utlandet, se om du kan ringe eller få rask data
• Se gjennomsnittlige hastigheter for nedlasting, opplasting og ventetid og nettverk styrke
• 100% selvstendig, er vår data basert på virkelige målinger fra app brukere

crowdsourcing
Siden lanseringen i 2010 har OpenSignal bygget verdens største database på mobil ytelse.

Med hundrevis av milliarder av målinger av mobilnett signalstyrke og hastighetstester viser OpenSignal ytelsen der du bor. Last ned appen automatisk bidra data om hastighet og 2G, 3G og LTE-signal, eller du kan velge å slå av datainnsamlingsinnstillinger.

Vil du sjekke app ytelse - vite om du kan få rask video på Youtube, eller om WhatsApp vil sende meldinger - sjekk vår søster app Meteor som er drevet av OpenSignal teknologi.

tillatelser
BELIGGENHET slik at vi kan vise deg i nærheten wifi og antenner
TELEFONINNSTILLINGER tillater nettverk reset på noen Android OS
SMS nødvendig for å telle antall SMS sendt til spore bruk, er SMS aldri lest (bruk en pakke sniffer å sjekke!)

avanserte Notater
På CDMA-nettverk som Verizon og Sprint du vil se færre tårnene enn på GSM-nettverk som T Mobile og AT & T.
Støttede språk:
Engelsk, spansk, italiensk, tysk, portugisisk (Brasil og Portugal), Indonesisk, Thai

Hjelp teste og utvikle funksjoner! Bli med OpenSignal beta http://opnsg.nl/beta-community å hjelpe oss med å forbedre programmet.
Vi utvikler andre avanserte nettverk verktøy - vi vil gjerne høre fra deg
Finn ut mer
4,2
360 104 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Improving our super secret sauce (aka some bug fixes).
Finn ut mer

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
13. mai 2018
Størrelse
Varierer med enheten
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
Varierer med enheten
Krever Android
Varierer med enheten
Egnethet
Tillatelser
Levert av
OpenSignal.com
©2018 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.