Startpage Private Search

14.105
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

THE WORLD'S MOST PRIVATE WEB SEARCH APP
StartPage Search gives you convenient mobile access to StartPage.com, the world's most private search engine.
It lets you search for information privately and anonymously, from the convenience of your smartphone or other mobile device.
It's the perfect tool for iron-clad privacy protections, plus great search results.

COMPLETE SEARCH PRIVACY AND ANONYMITY
Other search engines capture your search terms and record the links you click on, then use tracking cookies to build a detailed profile of you and your interests.
At StartPage, our zero data-collection policy and full SSL encryption is your assurance that nobody's looking over your shoulder, no matter what you search for.
We don't collect any personal information on our users.
We don't store your IP address, we don't capture your location, and we don't record what you searched for.
In fact, we keep no records on you at all. Nada. Zilch. Zero.

OVERVIEW OF STARTPAGE SEARCH PRIVACY FEATURES
- All searches are encrypted using powerful SSL encryption. That means your service provider can't see what you search for—and neither can hackers.
- Your searches are scrubbed and anonymized for privacy.
- StartPage Search protects you from physical intrusion by deleting your searches and Web history after a set time delay, or the app is closed or suspended. With one tap of your Home button, your searches are gone.
- StartPage Search strips out your search terms, so they can’t be seen by the websites you visit.
- StartPage Search never uses tracking cookies, and rejects tracking cookies from websites you visit.
- StartPage Search never records your IP address, search terms, or location.

OVERVIEW OF STARTPAGE SEARCH FEATURES
- Fully integrated web browser
- Full web-search capability with superior result quality
- Full image search
- Powerful Advanced Search capabilities
- Control over display settings and privacy features

PRIVATE PROXY SURFING FEATURE
When you need extra privacy, you'll love our Proxy. It works by copying the web page you want to visit onto our server, so you see it through us, not them. Because you never make contact with the third-party website, they can't infect you with cookies or malware, and they can't see your IP address or other information. They only see us, while you stay safe and invisible behind the scenes.

You can use the StartPage Proxy to access any website you find through a StartPage search. Simply click the "Proxy" link under the search result.

Note: For security reasons, the Proxy restricts web forms and Javascript, and websites may not be optimized for mobile devices (since we don't even tell them you're on a mobile device!)
DE WERELD MEEST PRIVATE WEB ZOEK APP
StartPage Search geeft u handige mobiele toegang tot StartPage.com, 's werelds meest private zoekmachine.
Hiermee kunt u privé en anoniem zoeken naar informatie, vanuit het gemak van uw smartphone of ander mobiel apparaat.
Het is de perfecte tool voor privacybestendige privacybescherming en geweldige zoekresultaten.

VOLLEDIGE PRIVACY EN ANONITEIT ZOEKEN
Andere zoekmachines leggen uw zoektermen vast en registreren de links waarop u klikt, en gebruiken vervolgens trackingcookies om een ​​gedetailleerd profiel van u en uw interesses samen te stellen.
Bij StartPage is ons beleid voor nuldatacollectie en volledige SSL-codering uw garantie dat niemand over uw schouder kijkt, ongeacht waar u naar op zoek bent.
We verzamelen geen persoonlijke informatie over onze gebruikers.
We slaan uw IP-adres niet op, we leggen uw locatie niet vast en we registreren niet waarnaar u zocht.
In feite bewaren wij helemaal geen gegevens over u. Nada. Zilch. Nul.

OVERZICHT VAN DE STARTPAGINA ZOEKEN PRIVACYFUNCTIES
- Alle zoekopdrachten worden gecodeerd met behulp van krachtige SSL-codering. Dat betekent dat uw serviceprovider niet kan zien waarnaar u zoekt en ook geen hackers.
- Uw zoekopdrachten worden geschrobd en geanonimiseerd voor privacy.
- StartPage Search beschermt u tegen fysieke inbraak door uw zoekopdrachten en webgeschiedenis te verwijderen na een ingestelde vertraging, of de app is gesloten of opgeschort. Met één tik op je startknop zijn je zoekopdrachten verdwenen.
- StartPage Search verwijdert uw zoektermen zodat ze niet zichtbaar zijn voor de websites die u bezoekt.
- StartPage Search gebruikt nooit trackingcookies en weigert tracking-cookies van websites die u bezoekt.
- StartPage Search registreert nooit uw IP-adres, zoektermen of locatie.

OVERZICHT VAN DE FUNCTIES VOOR STARTPAGINA ZOEKEN
- Volledig geïntegreerde webbrowser
- Volledige webzoekfunctionaliteit met superieure resultaatkwaliteit
- Volledige beeldzoekopdracht
- Krachtige geavanceerde zoekmogelijkheden
- Controle over weergave-instellingen en privacy-functies

PRIVATE PROXY SURFING FUNCTIE
Als u extra privacy nodig heeft, zult u dol zijn op onze proxy. Het werkt door de webpagina die u wilt bezoeken te kopiëren naar onze server, zodat u deze via ons kunt bekijken, niet zij. Omdat u nooit contact kunt maken met de website van derden, kunnen zij u niet infecteren met cookies of malware en kunnen zij uw IP-adres of andere informatie niet zien. Ze zien ons alleen, terwijl je achter de schermen veilig en onzichtbaar blijft.

U kunt de StartPage Proxy gebruiken om toegang te krijgen tot elke website die u via een StartPage-zoekopdracht vindt. Klik eenvoudig op de link "Proxy" onder het zoekresultaat.

Opmerking: Om veiligheidsredenen beperkt de proxy webformulieren en Javascript en websites zijn mogelijk niet geoptimaliseerd voor mobiele apparaten (aangezien we u niet eens vertellen dat u op een mobiel apparaat werkt!)
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,6
14.105 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

- Typos fixed. That’s all!
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
25 juni 2019
Grootte
3,7M
Installaties
500.000+
Huidige versie
2.1.5
Android vereist
4.4 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Onbeperkt internet
Aangeboden door
Startpage BV
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.