5K+
Downloads
Content rating
Teen
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

I Axyer kan du diskutera och analysera publika företag på börsmarknaden för att få ett mer grundat investeringsunderlag.

Medlemmarna hjälps åt och sammanställer data för sina investeringar, validerar data och skapar upp lättöverskådlig data, vilket underlättar för dig som ny investerare inom ett nytt företag att få en överblick. Med hjälp av sammanställning av kommande triggers, tillgångar, börsvärde och diskussion får du en mer grundad förståelse för din investering.

Medlemmarna kommer även kunna hjälpas åt att validera varandras datapunkter och på så sätt ge mer tyngd till dess trovärdighet.
Updated on
May 9, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
This app may share these data types with third parties
Photos and videos, Audio and 2 others
This app may collect these data types
Personal info, Messages and 5 others
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted