Strava: Track Running, Cycling & Swimming

736 913
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Track your fitness with Strava activity tracker. Record routes, map your favorite bike trail or run & analyze your training with all the stats – for free!

Marathon training or simply love going for a bike ride? Turn your phone into a sophisticated cycle or running tracker with Strava. Try out a new trail with Strava distance tracker and mile counter or even track running speed. Join millions of active people and reach your goals!

Fitness Training with Strava Activity Tracker: 3 Ways to Train Smarter


1. Record routes, track running & analyze: Track distance, swim pace, cycle speed, elevation gained & calories burned
2. Map your route: Mix up your run, swim or ride with the world’s largest trail network
3. Training challenges: Push yourself with monthly Challenges & compete with others

DISTANCE TRACKER & MILE COUNTER


• Track running, cycling and swimming: Compare your performance over time
• Track distance, pace, speed, elevation gained and calories burned on every run
• Mile counter: Use your Android device, Wear OS device or pretty much every GPS device out there

CONNECT & SHARE


• Record routes on your Strava feed so friends & followers can comment & share their own progress
• Your cycle route is the best? Share the route map & photos of your latest bike ride
• Join Clubs of brands, teams and friends for activities and growing communities

STRAVA SUBSCRIPTION


• Set your fitness goals and get customizable training plans. Use the distance tracker and set your own time or segment goals
• Get live feedback to help you train safer & perform better

RUNNING TRACKER and TRAINING


• Marathon training hit a plateau? Track distance and boost your performance with running tracker Strava and access tailored plans with Premium
• Turn your device into a personal coach for triathlon or marathon training

It doesn’t stop at running and cycling, you can use Strava activity tracker for a whole range of sports:
• Swim
• Alpine Ski
• Hike
• Crossfit
• Kayak
• Rock Climb
• Surf
• Yoga
• Indoor running
• Indoor cycling
• Gym workouts
...and many more!

NOTE ON GPS SUPPORT:
Strava depends on GPS for recording activities. In some devices, the GPS does not work properly and Strava will not record effectively. If your Strava recordings show poor location estimation behavior, please try to update the operating system to the most recent version. There are some devices which have consistently poor performance with no known remedies. On these devices, we restrict installation of Strava, for example the Samsung Galaxy Ace 3 and the Galaxy Express 2.

See our support site for more information: https://strava.zendesk.com/entries/27141334-Does-Strava-4-x-run-on-my-Android-device
Sledujte svoji kondici pomocí nástroje pro sledování aktivity Strava. Zaznamenávejte trasy, mapujte svou oblíbenou cyklostezku nebo běžte a analyzujte svůj trénink se všemi statistikami - zdarma!

Maratónský trénink nebo prostě rádi jezdíte na kole? Proměňte svůj telefon v sofistikovaný cyklus nebo sledovač běhu se Stravou. Vyzkoušejte novou stopu s měřičem vzdálenosti a čítačem kilometrů Strava nebo dokonce sledujte rychlost jízdy. Připojte se k milionům aktivních lidí a dosáhněte svých cílů!

<< Fitness trénink se sledováním aktivity Strava: 3 způsoby, jak trénovat chytřeji


1. Zaznamenávejte trasy, sledujte a analyzujte: Sledujte vzdálenost, tempo plavání, rychlost cyklu, získanou nadmořskou výšku a spálené kalorie
2. Zmapujte svou trasu: Smíchejte svůj běh, plavání nebo jízdu s největší sítí stezek na světě
3. Výcvikové výzvy: Posílejte se měsíčními výzvami a soutěžte s ostatními

<< DISTANCE TRACKER & MILE COUNTER


• Sledování běhu, jízdy na kole a plavání: Porovnejte svůj výkon v čase
• Sledujte vzdálenost, tempo, rychlost, získanou nadmořskou výšku a spálené kalorie při každém běhu
• Počítadlo kilometrů: Použijte zařízení Android, zařízení Wear OS nebo téměř každé zařízení GPS

<< PŘIPOJIT A SDÍLET


• Zaznamenávejte trasy do svého krmiva Strava, aby mohli přátelé a následovníci komentovat a sdílet svůj vlastní pokrok
• Vaše cyklotrasa je nejlepší? Sdílejte mapu trasy a fotografie své nejnovější jízdy na kole
• Připojte se ke klubům značek, týmů a přátel pro aktivity a rozšiřování komunit

<< PŘEDPLATNÉ STRAVA


• Stanovte si své fitness cíle a získejte přizpůsobitelné tréninkové plány. Použijte nástroj pro sledování vzdálenosti a stanovte si vlastní čas nebo segmentové cíle
• Získejte živou zpětnou vazbu, která vám pomůže trénovat bezpečněji a podávat lepší výkony

<< BĚŽÍCÍ TRACKER a VÝCVIK


• Trénink maratonu narazil na náhorní plošinu? Sledujte vzdálenost a zvyšte svůj výkon s běžícím trackerem Strava a získejte přístup k plánům na míru s Premium
• Proměňte své zařízení v osobního trenéra pro trénink v triatlonu nebo maratonu

Nezastaví se to ani při běhu a jízdě na kole, sledovač aktivity Strava můžete použít pro celou řadu sportů:
• Plavat
• Alpské lyže
• Túra
• Crossfit
• Kajak
• Horolezectví
• Surfovat
• Jóga
• Vnitřní běh
• Vnitřní cyklistika
• Posilovny
...a mnoho dalších!

POZNÁMKA K PODPORĚ GPS:
Strava při nahrávání aktivit závisí na GPS. V některých zařízeních GPS nefunguje správně a Strava nebude nahrávat efektivně. Pokud vaše nahrávky Strava vykazují špatné chování při odhadu polohy, zkuste aktualizovat operační systém na nejnovější verzi. Existují některá zařízení, která mají trvale špatný výkon bez známých nápravných opatření. Na těchto zařízeních omezujeme instalaci Stravy, například Samsung Galaxy Ace 3 a Galaxy Express 2.

Další informace najdete na našem webu podpory: https://strava.zendesk.com/entries/27141334-Does-Strava-4-x-run-on-my-Android-device
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 736 913
5
4
3
2
1
Načítání…

Další informace

Aktualizováno
18. ledna 2022
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
50 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Od 13 let (T)
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Sdílí informace, Sdílí polohu, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
2,99 US$–60,00 US$ za položku
Od vývojáře
Strava Inc.
Vývojář
©2022 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiGoogle Play|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.