Strava Training: Track Running, Cycling & Swimming

391 600
Пропонуються покупки в додатках
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

Track your fitness with Strava activity tracker. Record routes, map your favorite bike trail or run & analyze your training with all the stats – for free!

Marathon training or simply love going for a bike ride? Turn your phone into a sophisticated cycle or running tracker with Strava. Try out a new trail with Strava distance tracker and mile counter or even track running speed. Join millions of active people and reach your goals!

Fitness Training with Strava Activity Tracker: 3 Ways to Train Smarter


1. Record routes, track running & analyze: Track distance, swim pace, cycle speed, elevation gained & calories burned
2. Map your route: Mix up your run, swim or ride with the world’s largest trail network
3. Training challenges: Push yourself with monthly Challenges & compete with others

DISTANCE TRACKER & MILE COUNTER


• Track running, cycling and swimming: Compare your performance over time
• Track distance, pace, speed, elevation gained and calories burned on every run
• Mile counter: Use your Android device or pretty much every GPS device out there

CONNECT & SHARE


• Record routes on your Strava feed so friends & followers can comment & share their own progress
• Your cycle route is the best? Share the route map & photos of your latest bike ride
• Join Clubs of brands, teams and friends for activities and growing communities

JOIN SUMMIT


• Set your fitness goals and get customizable training plans. Use the distance tracker and set your own time or segment goals
• Get live feedback to help you train safer & perform better

RUNNING TRACKER and TRAINING


• Marathon training hit a plateau? Track distance and boost your performance with running tracker Strava and access tailored plans with Premium
• Turn your device into a personal coach for triathlon or marathon training

It doesn’t stop at running and cycling, you can use Strava activity tracker for a whole range of sports:
• Swim
• Alpine Ski
• Hike
• Crossfit
• Kayak
• Rock Climb
• Surf
• Yoga
• Indoor running
• Indoor cycling
• Gym workouts
...and many more!

NOTE ON GPS SUPPORT:
Strava depends on GPS for recording activities. In some devices, the GPS does not work properly and Strava will not record effectively. If your Strava recordings show poor location estimation behavior, please try to update the operating system to the most recent version. There are some devices which have consistently poor performance with no known remedies. On these devices, we restrict installation of Strava, for example the Samsung Galaxy Ace 3 and the Galaxy Express 2.

See our support site for more information: https://strava.zendesk.com/entries/27141334-Does-Strava-4-x-run-on-my-Android-device
Відстежуйте свою фітнес за допомогою Tracker Activity Strava. Запишіть маршрути, зробіть карту своєї улюбленої велосипедної стежки або запустіть та проаналізуйте тренування з усією статистикою - безкоштовно!

Навчання марафону чи просто любити їздити на велосипеді? Перетворіть свій телефон у складний цикл або працює трекер з Strava. Спробуйте нову стежку з відстежувачем відстані "Страва" і лічильником милі або навіть відстежте швидкість руху. Приєднуйтесь до мільйонів активних людей та досягніть ваших цілей!

Фітнес-тренінг із програмою "Strava Activity Tracker: 3 способи тренуватися вчитель"
1. Записуйте маршрути, відстежуйте та аналізуйте: відстань доріжки, швидкість плавки, швидкість циклу, підняття висоти та спалені калорії
2. Покажіть свій маршрут: змішуйте свій біг, плавайте або їдьте з найбільшою мережею маршрутів у світі
3. Випробовування: Натискайте щомісячні виклики та конкуруйте з іншими

DISTANCE TRACKER & MILE COUNTER
• Відстежуйте біг, їздять на велосипеді та плавайте: порівняйте свою продуктивність з часом
• Відстежуйте відстань, темп, швидкість, підняття висоти та спалення калорій на кожному ході
• Місячний лічильник: використовуйте свій пристрій Android або майже кожен GPS-пристрій там

З'ЄДНУЙТЕ І ЗМІНУТИ
• Запишіть маршрути на стрічці Strava, щоб друзі та підписчики могли коментувати та ділитися власним прогресом
• Ваш маршрут на велосипеді є найкращим? Поділіться картою маршруту та фотографіями своєї останньої їзди на велосипеді
• Приєднуйтесь до клубів брендів, команд та друзів за діяльністю та зростаючими громадами

ДОПОВНЕННЯ SUMMIT
• Встановіть цілі фізкультури та отримуйте налаштовувані плани навчання. Використовуйте відстежування відстані та встановіть власний час або цілі сегмента
• Отримуйте зворотній зв'язок, щоб допомогти вам тренуватися безпечніше та краще працювати

ЗАВАНТАЖИТИ ТРЕКЕРУ ТА НАВЧАННЯ
• Навчання марафону потрапило на плато? Відстежуйте відстань та підвищуйте продуктивність за допомогою програми Tracker Strava і отримуйте спеціальні плани за допомогою Premium
• Перетворіть свій пристрій на особистого тренера для навчання триатлону або марафону

Це не зупиняється на бігу та їзді на велосипеді, ви можете використовувати Trackva Activity Strava для цілого ряду видів спорту:
• плавати
• гірськолижний спорт
• Похід
• перехресний спосіб
• Каяк
• скелелазіння
• Surf
• Йога
• Закритий пробіг
• Закритий велосипед
• тренажерний зал
...і багато іншого!

ПРИМІТКА ДО GPS SUPPORT:
Страва залежить від GPS для запису заходів. У деяких пристроях GPS не працює належним чином, і Strava не буде ефективно записувати. Якщо ваші записи Strava показують погану поведінку оцінки місцезнаходження, спробуйте оновити операційну систему до останньої версії. Є деякі пристрої, які мають постійну слабку роботу без відомих засобів захисту. На цих пристроях ми обмежуємо встановлення Strava, наприклад Samsung Galaxy Ace 3 і Galaxy Express 2.

Дивіться наш сайт підтримки для отримання додаткової інформації: https://strava.zendesk.com/entries/27141334-Does-Strava-4-x-run-on-my-Android-device

Показати більше
Згорнути
4,5
Усього 391 600
5
4
3
2
1
Завантажується…

Що нового

Hi! With this release, we have worked on minor bugs. Leave us a review & let us know how we can improve Strava!
Показати більше
Згорнути

Додаткова інформація

Оновлено
14 лютого 2019 р.
Розмір
Залежить від пристрою
Встановлення
10 000 000+
Поточна версія
Залежить від пристрою
Потрібна ОС Android
Залежить від пристрою
Вікові обмеження
Для підлітків
Інтерактивні елементи
Взаємодія користувачів, Надає доступ до інформації, Надає доступ до геоданих, Покупки цифрового вмісту
Контент, що продається через додаток
2,99 USD – 60,00 USD за продукт
Постачальник
Strava Inc.
©2019 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.