Simple Radio - Free Live FM AM

198 972
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Simple Radio by Streema is the simplest way of listening to your favorite FM Radio stations, AM Radio, Internet Radio Online and Free radio stations.

With over 40,000 stations, you can listen to the ones you’ve learned to love, or sit back and discover new gems from any region of the world. Simple Radio is the first app that combines the multiple benefits of online radio with the simplicity of the radio tuners of yore.

It's really easy to find any radio station. Search by genre: pop radio stations, rock radio stations, news radio stations, sports radio stations, etc. or search by country (like USA radio stations), by genre, by format, by state or by city (like New York radios or Los Angeles radios).

Streema is on a mission to simplify the radio listening experience on the web and mobile devices. Simple Radio is a product of that effort and we are eager to get your feedback!

Listen to NPR radio, BBC radio, sports radio, News radio, christian radio, Radios Latinas, Radios Mexicanas, 77 WABC, WBAP News Talk 820 AM, La Mega 97.9, KNBR, WNYC, Shekinah Radio and many more!

---------------------

Why Simple Radio?

Clean User Interface:
Simple Radio sports an extremely clean user interface that gets out of your way and helps get you tuning in ASAP. Many radio apps can be too complex when you're just trying to get a station to play. With Simple Radio, that’s a thing of the past.

One Tap Access to Favorites:
Getting to the station you want to listen to as fast as possible is super important - with Simple Radio you’ll always have one-tap access to your favorites. The app is optimized to make day-to-day use as smooth as possible, whether at home, at work or in the car.

No Buffering or Interruptions:
Using Streema’s experience in serving more than 10 million listeners per month, Simple Radio features unparalleled levels of stability and reliability. We know how important this is. That’s why we push relentlessly to further improve the quality of the listening through the app on each release.

---------------------

Questions or feedback? We read every single email
Want us to add a specific radio station? Have suggestions? Please, feel free to reach us at simple@streema.com.


This software uses code of FFmpeg (ffmpeg.org) licensed under the LGPLv2.1 (www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html).

Privacy policy: http://streema.com/about/privacy/
Terms of use: http://streema.com/about/terms/

Product names, logos, brands, and other trademarks featured or referred to within this profile and the Simple Radio app are the property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with Streema or our services.
Jednoduché Radio by Streema je najjednoduchší spôsob, ako počúvať svoje obľúbené staníc FM rádio, AM rádio, internetové rádio online a zadarmo rozhlasových staníc .

S viac ako 40.000 staníc, môžete počúvať tie, ktoré ste sa naučili milovať, alebo sedieť a objavovať nové poklady ktoromkoľvek regióne sveta. Jednoduché Radio je prvá aplikácia, ktorá v sebe spája niekoľko výhod online rádio s jednoduchosťou rádiových tunerov Yore.

Je to naozaj ľahké nájsť žiadnu rozhlasovú stanicu. Vyhľadávanie podľa žánru: pop rozhlasových staníc, rockových rozhlasových staníc, novinky rádiových staníc, športové rozhlasových staníc, apod alebo vyhľadávanie podľa jednotlivých krajín (ako sú rozhlasové stanice USA), podľa žánru, podľa formátu, podľa štátu alebo mesta (ako je New York alebo rádií Los Angeles rádia).

Streema je na misii zjednodušiť zážitok z počúvania rádia na webe a mobilných zariadeniach. Jednoduché Radio je výsledkom tohto úsilia a my sme dočkať, až sa váš názor!

Počúvať rádio NPR, BBC rádio, športové rádio, News rádio, kresťanských rádio, Rádiá Latina, rádiá Mexicanas, 77 WABC, WBAP News Talk 820 AM, La Mega 97,9, KNBR, WNYC, Shekinah rádio a mnoho ďalších!

---------------------

Prečo Jednoduché Radio?

Clean Užívateľské rozhranie:
Jednoduché Radio športové extrémne čisté užívateľské rozhranie, ktoré sa dostane von z vašej ceste a pomôže vám naladenie ASAP. Mnoho rozhlasových aplikácie môžu byť príliš zložité, keď ste jednoducho snaží dostať stanicu hrať. Simple rozhlasu, to je vecou minulosti.

Jeden Tap Prístup k obľúbeným:
Ako sa dostať do stanice, ktorú chcete počúvať, ako najrýchlejšie je to možné, je mimoriadne dôležité - sa Simple Radio budete mať vždy jeden z kohútika prístup k svojim obľúbeným. Aplikácia je optimalizovaná, aby sa zo dňa na deň použitia čo najplynulejší, či už doma, v práci alebo v aute.

Nie do vyrovnávacej pamäte alebo Prerušenie:
Používanie Streema svoje skúsenosti slúži viac ako 10 miliónov poslucháčov mesačne, Simple Radio ponúka bezkonkurenčnú úroveň stability a spoľahlivosti. Vieme, ako je to dôležité. To je dôvod, prečo sme sa tlačiť neúprosne k ďalšiemu zlepšeniu kvality počúvania prostredníctvom aplikácie na každej vydanie.

---------------------

Otázky alebo pripomienky? Čítame každý email
Chcete, aby sme pridať konkrétne rozhlasovú stanicu? Pripomienku? Prosím, neváhajte nás kontaktovať na simple@streema.com.


Tento softvér používa kód FFmpeg (ffmpeg.org) licencovaný pod LGPLv2.1 (www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html).

Ochrana osobných údajov: http://streema.com/about/privacy/
Podmienky použitia: http://streema.com/about/terms/

názvy produktov, logá, značky a ostatné známky predstavoval alebo uvedené v tomto profile a Simple Radio aplikácie sú majetkom príslušných vlastníkov ochranných známok. Títo držitelia ochranných známok nemajú väzbu na spoločnosť Streema alebo našich služieb.
Ďalšie informácie
4,5
Celkove 198 972
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Your feedback makes Simple Radio better. Keep it coming! Please email us at simple@streema.com. We read it all.
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
30. mája 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Produkty v aplikácii
2,99 USD za položku
Od predajcu
Streema, Inc.
Vývojár
2255 Glades Road, Suite 324A, Boca Raton, FL, 33431
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.