Quik – Free Video Editor for photos, clips, music

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

With the Quik app, you can create awesome videos with just a few taps. Choose your favorite photos and video clips then let Quik work its magic. In seconds, it finds great moments, adds beautiful transitions and effects, and syncs everything to the beat of the music. Customize your story with text, music and easily share it with friends. Editing has never been this fast—or this fun.

--- Key Features ---

ADD YOUR PHOTOS + VIDEOS
+ Add up to 75 photos and video clips from your Gallery, Albums, Google Photos, Dropbox, GoPro Plus or GoPro Quik Key. Quik even works with Motion Photos.
+ Quik gets data from your GoPro footage (smile [1], faces [2], voices, cheering, speed, jumps, water, panoramic and steady footage [3]) and analyzes your videos to select great moments. It detects faces and colors to frame each photo perfectly. Adjust the layout or interest point manually.
+ Want to select your own moments? Use HiLights to tag the best footage.

CHOOSE YOUR THEME
+ Choose from 23 themes, each with transitions and graphics designed for any occasion.
+ Adjust the font, filters and graphics to fit your style.

CUSTOMIZE YOUR VIDEO
+ Easily reorder, trim and rotate photos and video clips.
+ Personalize your story with text overlays and title slides. You can even add emojis :)
+ Let Quik do its magic with Smart Cuts or use full video clips.
+ Speed up footage or play it in Slo-Mo.
+ Add GPS Stickers to show how fast you were going. [4]
+ Quik automatically turns on the audio when it detects voices.
+ Choose cinema, square or portrait formatting for easy sharing on Instagram or Snapchat.
+ Set a duration for photos and titles - Quik adjusts the cuts and transitions automatically.

PICK THE PERFECT SOUNDTRACK
+ Choose from more than 100 free songs or use a song from your own collection. Quik supports MP3, M4A, MP4, MOV, AAC, FLAC, AIFF and WAV.
+ Start your soundtrack at any point in the song.
+ Quik automatically syncs transitions to the beat of the music.

SAVE + SHARE YOUR VIDEO
+ Save videos in gorgeous HD 1080p or 720p—even in buttery-smooth 60 fps.
+ Share to Instagram, Facebook and more, or send a private Quik link via text or email.
+ With GoPro Plus, your shared videos are saved as Shared Links in your Plus account. [5]
+ Need more time to edit? Save projects as drafts and Quik will keep them for 7 days.

VIDEOS MADE FOR YOU
+ Relive the day with Flashbacks 24H—ready-to-watch videos of your adventures created from your last 24 hours of footage.

QUIKSTORIES
+ Quik works with the GoPro App to bring you QuikStories—awesome videos made automatically with media shot within the last 72 hours. [6]


--- Camera Compatibility ---

Fusion (Quik only supports Fusion clips exported in OverCapture mode. It doesn't support full 360° videos)
HERO7
HERO6
HERO5
HERO (2018)
HERO4
HERO Session
HERO3+
HERO3 (requires camera software update, see gopro.com/update)
HERO+

+ Also supports photos + videos captured with your phone or other devices.

--- Footnotes ---

[1] Compatible with HERO7 Black.
[2] Compatible with HERO6 Black.
[3] Compatible with HERO5 Black.
[4] Compatible with HERO5 Black/HERO6 Black/HERO7 Black.
[5] GoPro Plus is a subscription service available in select territories. Cancel anytime. Cloud access is subject to storage limits. Separate data fees may apply. Visit gopro.com/plus for info and availability.
[6] Compatible with HERO5 cameras and later. Requires the GoPro and Quik mobile apps.

-----
Have feedback? Email us at support@gopro.com or visit gopro.com/support.
-----
S aplikací Quik můžete vytvářet skvělé videa s několika klepnutím. Vyberte si své oblíbené fotografie a videoklipy a pak nechte Quik pracovat s kouzlem. Během několika vteřin najde skvělé okamžiky, přidá krásné přechody a efekty a vše synchronizuje s rytmem hudby. Přizpůsobte svůj příběh textům, hudbě a snadno je sdílejte s přáteli. Úprava nikdy nebyla tak rychlá - ani zábavná.

--- Klíčové vlastnosti ---

PŘIDAT SVOJE FOTOGRAFIE + VIDEA
+ Přidejte až 75 fotografií a videoklipů z Galerie, Albumů, Fotky Google, Dropbox, GoPro Plus nebo GoPro Quik Key. Quik dokonce pracuje s Motion Photos.
+ Quik získává data z vašich záběrů GoPro (úsměv, tváře [2], hlasy, fandění, rychlost, skoky, voda, panoramatické a stálé záběry [3]) a analyzuje vaše videa a vybírá skvělé momenty. Detekuje obličeje a barvy, které dokážou každou fotografii dokonale přizpůsobit. Upravte rozvržení nebo bod zájmu ručně.
+ Chcete si vybrat vlastní momenty? Pomocí HiLights označte nejlepší záběry.

VYBERTE TÉMA
+ Vyberte si z 23 témat, z nichž každý má přechody a grafiku určenou pro každou příležitost.
+ Upravte písmo, filtry a grafiku podle svého stylu.

PŘIZPŮSOBTE VIDEO
+ Snadno upravte, upravte a upravujte fotografie a videoklipy.
+ Přizpůsobte svůj příběh textovým překryvům a titulkům. Můžete dokonce přidat emojis :)
+ Nechte Quik udělat kouzlo s Smart Cuts nebo použít plné videoklipy.
+ Zrychlete nahrávky nebo je přehrajte v Slo-Mo.
+ Přidejte GPS samolepky, abyste ukázali, jak rychle jste šli. [4]
+ Quik automaticky zapne zvuk při detekci hlasu.
+ Zvolte formátování v kině, čtverec nebo na výšku pro snadné sdílení pomocí nástrojů Instagram nebo Snapchat.
+ Nastavení délky pro fotografie a tituly - Quik automaticky upraví řezy a přechody.

ZVOLTE PERFECT SOUNDTRACK
+ Vyberte si z více než 100 bezplatných skladeb nebo použijte skladbu z vlastní kolekce. Quik podporuje soubory MP3, M4A, MP4, MOV, AAC, FLAC, AIFF a WAV.
+ Spusťte svůj soundtrack v kterémkoliv okamžiku skladby.
+ Quik automaticky synchronizuje přechody do rytmu hudby.

SAVE + SHARE VIDEO
+ Uložit videa v nádherném rozlišení HD 1080p nebo 720p - dokonce i v másle hladké 60 fps.
+ Sdílejte do služby Instagram, Facebook a další nebo posílejte soukromý odkaz Quik přes text nebo e-mail.
+ Ve službě GoPro Plus jsou vaše sdílené videa uloženy jako sdílené odkazy ve vašem účtu Plus. [5]
+ Potřebujete více času na úpravu? Uložit projekty jako návrhy a Quik je uchová po dobu 7 dnů.

VIDEA MADE PRO VÁS
+ Užijte si den s Flashbacks 24H - připravenými pro sledování videa z vašich dobrodružství vytvořených z vašich posledních 24 hodin záběru.

QUIKSTORIES
+ Quik pracuje s aplikací GoPro a přináší vám QuikStories - skvělé videozáznamy pořízené automaticky za použití médií během posledních 72 hodin. [6]


--- Kompatibilita s fotoaparátem ---

Fusion (Quik podporuje pouze Fusion klipy exportované v režimu OverCapture, nepodporuje plné 360 ° videa)
HERO7
HERO6
HERO5
HERO (2018)
HERO4
HERO relace
HERO3 +
HERO3 (vyžaduje aktualizaci softwaru fotoaparátu, viz gopro.com/update)
HERO +

+ Podporuje také fotografie a videa pořízená v telefonu nebo jiných zařízeních.

--- Poznámky pod čarou ---

[1] Kompatibilní s HERO7 Black.
[2] Kompatibilní s HERO6 Black.
[3] Kompatibilní s HERO5 Black.
[4] Kompatibilní s HERO5 Black / HERO6 Black / HERO7 Black.
[5] Služba GoPro Plus je předplatné k dispozici na vybraných územích. Zrušit kdykoliv. Přístup do cloudu podléhá omezením úložiště. Mohou se použít samostatné datové poplatky. Navštivte gopro.com/plus pro informace a dostupnost.
[6] Kompatibilní s kamerami HERO5 a novějšími. Vyžaduje mobilní aplikace GoPro a Quik.

-----
Máte zpětnou vazbu? Napište nám na support@gopro.com nebo navštivte gopro.com/support.
-----
Další informace
Sbalit
4,7
Celkem 1 252 026
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 & 5.0.7: Bug fixes
5.0.3: New songs
5.0.2
+ New Black & White Filter
+ Bug fixes
5.0
+ The Quik app now supports our new HERO7 cameras.
+ While the app uses footage from your GoPro which can already detect faces, voices, jumps and more—now HERO7 Black can detect smiles for better QuikStories.
+ 20 new filters for any adventure: Beach, Indoor, Snow, Urban, Vegetation, Water.
+ Performance enhancements for a more stable app.
+ Improved photo quality.
+ 8 new songs.
+ Bug fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
8. července 2019
Velikost
99M
Instalace
100 000 000+
Aktuální verze
5.0.7.4057-000c9d4b4
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Od vývojáře
GoPro
Vývojář
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.