Quik – Free Video Editor for photos, clips, music

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

With the Quik app, you can create awesome videos with just a few taps. Choose your favorite photos and video clips then let Quik work its magic. In seconds, it finds great moments, adds beautiful transitions and effects, and syncs everything to the beat of the music. Customize your story with text, music and easily share it with friends. Editing has never been this fast—or this fun.

--- Key Features ---

ADD YOUR PHOTOS + VIDEOS
+ Add up to 75 photos and video clips from your Gallery, Albums, Google Photos, Dropbox, GoPro Plus or GoPro Quik Key. Quik even works with Motion Photos.
+ Quik gets data from your GoPro footage (smile [1], faces [2], voices, cheering, speed, jumps, water, panoramic and steady footage [3]) and analyzes your videos to select great moments. It detects faces and colors to frame each photo perfectly. Adjust the layout or interest point manually.
+ Want to select your own moments? Use HiLights to tag the best footage.

CHOOSE YOUR THEME
+ Choose from 23 themes, each with transitions and graphics designed for any occasion.
+ Adjust the font, filters and graphics to fit your style.

CUSTOMIZE YOUR VIDEO
+ Easily reorder, trim and rotate photos and video clips.
+ Personalize your story with text overlays and title slides. You can even add emojis :)
+ Let Quik do its magic with Smart Cuts or use full video clips.
+ Speed up footage or play it in Slo-Mo.
+ Add GPS Stickers to show how fast you were going. [4]
+ Quik automatically turns on the audio when it detects voices.
+ Choose cinema, square or portrait formatting for easy sharing on Instagram or Snapchat.
+ Set a duration for photos and titles - Quik adjusts the cuts and transitions automatically.

PICK THE PERFECT SOUNDTRACK
+ Choose from more than 100 free songs or use a song from your own collection. Quik supports MP3, M4A, MP4, MOV, AAC, FLAC, AIFF and WAV.
+ Start your soundtrack at any point in the song.
+ Quik automatically syncs transitions to the beat of the music.

SAVE + SHARE YOUR VIDEO
+ Save videos in gorgeous HD 1080p or 720p—even in buttery-smooth 60 fps.
+ Share to Instagram, Facebook and more, or send a private Quik link via text or email.
+ With GoPro Plus, your shared videos are saved as Shared Links in your Plus account. [5]
+ Need more time to edit? Save projects as drafts and Quik will keep them for 7 days.

VIDEOS MADE FOR YOU
+ Relive the day with Flashbacks 24H—ready-to-watch videos of your adventures created from your last 24 hours of footage.

QUIKSTORIES
+ Quik works with the GoPro App to bring you QuikStories—awesome videos made automatically with media shot within the last 72 hours. [6]


--- Camera Compatibility ---

Fusion (Quik only supports Fusion clips exported in OverCapture mode. It doesn't support full 360° videos)
HERO7
HERO6
HERO5
HERO (2018)
HERO4
HERO Session
HERO3+
HERO3 (requires camera software update, see gopro.com/update)
HERO+

+ Also supports photos + videos captured with your phone or other devices.

--- Footnotes ---

[1] Compatible with HERO7 Black.
[2] Compatible with HERO6 Black.
[3] Compatible with HERO5 Black.
[4] Compatible with HERO5 Black/HERO6 Black/HERO7 Black.
[5] GoPro Plus is a subscription service available in select territories. Cancel anytime. Cloud access is subject to storage limits. Separate data fees may apply. Visit gopro.com/plus for info and availability.
[6] Compatible with HERO5 cameras and later. Requires the GoPro and Quik mobile apps.

-----
Have feedback? Email us at support@gopro.com or visit gopro.com/support.
-----
Pomocou aplikácie Quik môžete vytvárať skvelé videá s niekoľkými párkami. Vyberte si svoje obľúbené fotografie a videoklipy a potom nechajte Quik pracovať s jeho kúzlom. V priebehu niekoľkých sekúnd nájde skvelé chvíle, pridá krásne prechody a efekty a všetko zosynchronizuje s rytmom hudby. Prispôsobte si svoj príbeh textom, hudbou a jednoducho ho zdieľajte s priateľmi. Úprava nikdy nebola taká rýchla - ani zábavná.

--- Kľúčové vlastnosti ---

PRIDAŤ VÁŠ FOTOGRAFIE + VIDEA
+ Pridajte až 75 fotiek a videoklipov z galérie, Albumov, Google Photos, Dropbox, GoPro Plus alebo GoPro Quik Key. Quik dokonca pracuje s filmom Motion Photos.
+ Quik získava dáta zo záznamov GoPro (smile [1], tváre [2], hlasy, fandenie, rýchlosť, skoky, voda, panoramatické a plynulé zábery [3]) a analyzuje vaše videá a vyberá skvelé momenty. Detekuje tváre a farby, ktoré dokážu perfektne nasmerovať každú fotografiu. Upravte rozloženie alebo bod záujmu manuálne.
+ Chcete si vybrať svoje vlastné chvíle? Na označenie najlepších záznamov použite HiLights.

Vybrať si tému
+ Vyberte si z 23 tém, každý s prechodmi a grafikou určenou pre každú príležitosť.
+ Upravte písmo, filtre a grafiku podľa svojho štýlu.

PRISPÔSOBIŤ VIDEO
+ Ľahko upravte, upravte a otáčajte fotografie a videoklipy.
+ Prispôsobte si svoj príbeh textovými prekryvami a titulkami. Môžete dokonca pridať emojis :)
+ Nechajte Quik urobiť svoje čaro s Smart Cuts alebo použiť kompletné videoklipy.
+ Urýchlite zábery alebo ich prehrajte v Slo-Mo.
+ Pridajte GPS samolepky, aby ste ukázali, ako rýchlo idete. [4]
+ Quik automaticky zapne zvuk, keď rozpozná hlasy.
+ Zvoľte si formát kina, štvorec alebo na výšku pre jednoduché zdieľanie na zariadení Instagram alebo Snapchat.
+ Nastavenie trvania fotografií a titulov - Quik automaticky upraví rezy a prechody.

ZVOLTE PERFECT SOUNDTRACK
+ Vyberte si z viac ako 100 bezplatných skladieb alebo použite skladbu z vlastnej zbierky. Quik podporuje MP3, M4A, MP4, MOV, AAC, FLAC, AIFF a WAV.
+ Spustite svoj soundtrack v ktoromkoľvek bode skladby.
+ Quik automaticky synchronizuje prechody do rytmu hudby.

SAVE + Zdieľajte svoje video
+ Uložte si videá v nádhernej kvalite HD 1080p alebo 720p - dokonca aj v maslovom režime 60 fps.
+ Zdieľať na Instagram, Facebook a ďalšie, alebo poslať súkromný Quik odkaz prostredníctvom textu alebo e-mailu.
+ Pomocou programu GoPro Plus sa vaše zdieľané videá ukladajú ako zdieľané odkazy vo vašom účte Plus. [5]
+ Potrebujete viac času na úpravu? Uložte projekty ako koncepty a Quik ich uchováte 7 dní.

VIDEA MADE PRE VÁS
+ Vychutnajte si deň s Flashbacks 24H - pripravenými na sledovanie videa z vašich dobrodružstiev vytvorených z vašich posledných 24 hodín záberov.

QUIKSTORIES
+ Quik pracuje s aplikáciou GoPro, aby vám priniesla videá QuikStories - úžasné videá vytvorené automaticky s médiami nasnímanými v priebehu posledných 72 hodín. [6]


--- Kompatibilita s fotoaparátom ---

Fusion (Quik podporuje iba Fusion klipy exportované v režime OverCapture, nepodporuje plné 360 ° videá)
HERO7
HERO6
HERO5
HERO (2018)
HERO4
HERO relácia
HERO3 +
HERO3 (vyžaduje aktualizáciu softvéru fotoaparátu, viď gopro.com/update)
HERO +

+ Podporuje aj fotky a videá nasnímané s vaším telefónom alebo inými zariadeniami.

--- Poznámky pod čiarou ---

[1] Kompatibilný s HERO7 čiernym.
[2] Kompatibilný s HERO6 Black.
[3] Kompatibilný s HERO5 Black.
[4] Kompatibilné s HERO5 čiernym / HERO6 čiernym / HERO7 čiernym.
[5] Služba GoPro Plus je predplatné k dispozícii na vybraných územiach. Zrušiť kedykoľvek. Prístup do cloudu podlieha obmedzeniam uloženia. Možno použiť osobitné poplatky za údaje. Navštívte stránku gopro.com/plus, kde nájdete informácie a dostupnosť.
[6] Kompatibilné s kamerami HERO5 a neskôr. Vyžaduje mobilné aplikácie GoPro a Quik.

-----
Spätná väzba? Napíšte nám na support@gopro.com alebo navštívte gopro.com/support.
-----
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,7
Celkove 959 243
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

5.0.4 & 5.0.5: Bug fixes
5.0.3: New songs
5.0.2
+ New Black & White Filter
+ Bug fixes
5.0
+ The Quik app now supports our new HERO7 cameras.
+ While the app uses footage from your GoPro which can already detect faces, voices, jumps and more—now HERO7 Black can detect smiles for better QuikStories.
+ 20 new filters for any adventure: Beach, Indoor, Snow, Urban, Vegetation, Water.
+ Performance enhancements for a more stable app.
+ Improved photo quality.
+ 8 new songs.
+ Bug fixes
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
8. marca 2019
Veľkosť
99M
Inštalácie
50 000 000+
Aktuálna verzia
5.0.5.4019-a8a5b21f5
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Digitálne nákupy
Od predajcu
GoPro
Vývojár
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.