Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Szczęść Boże!

W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym ojcowie soborowi nauczają, że „człowiek zawsze starał się swoją pracą i pomysłowością rozwijać swoje życie. (…) "Stworzony na obraz Boga, otrzymał zlecenie, żeby rządził światem w sprawiedliwości i świętości, podporządkowując sobie ziemię
ze wszystkim, co w niej jest, oraz żeby, uznając Boga Stwórcą wszystkiego, odnosił do Niego siebie samego i wszystkie rzeczy, tak aby przez poddanie człowiekowi wszystkiego przedziwne było po całej ziemi imię Boże”.

W kontekście powyższych słów powstała niniejsza aplikacja, która może służyć pomocą nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. m.in. w indywidualnym rozważaniu słowa Bożego lub do właściwego przygotowania się do wypełniania liturgicznej posługi wobec wiernych doświadczonych cierpieniem i chorobą.
Po zainstalowaniu w urządzeniu aplikacja działa offline, połączenie z internetem potrzebne tylko do aktualizacji.

Oto co zawiera bezpłatna aplikacja:

- zwykły i skrócony obrzęd Komunii Świętej,
- wiatyk,
- liturgię dnia,
- instrukcje, wskazania i modyfikacje Konferencji Episkopatu Polski do posługi nadzwyczajnych szafarzy,
- instrukcje archidiecezji katowickiej,
- notę dotyczącą komunii bezglutenowej,
- zbiór podstawowych modlitw codziennych.

Oprócz tego mamy możliwość:

- powiększania i zmniejszania wielkości czcionki,
- wpisania adresów chorych, a tym samym ustawienia kolejności posługi,
- łatwego dostępu do czytań przypadających na dany dzień,
- wyboru dla każdego roku liturgicznego odpowiedniego aktu pokuty, wezwań modlitwy powszechnej, czy też dziękczynienia po komunii,
- edycję modlitwy powszechnej poprzez dodanie imion chorych, do których się udajemy z posługą,
- edycję modlitwy powszechnej poprzez dodanie imion zmarłych, za których nasi chorzy chcą się modlić.

Osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej aplikacji serdecznie dziękuję za wsparcie i życzliwość.
Wszystkie uwagi, propozycje zmian, ulepszeń, proszę kierować na adres mailowy podany w aplikacji.

Z Panem Bogiem :)
God bless!

In the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Council Fathers he teaches that "man has always tried to his work and ingenuity to develop their life. (...) "Created in God's image, received a mandate to govern the world with justice and holiness, subordinating the earth
with everything that's in it, and that recognizing God the Creator of all, referring to him myself and all the things, so that by subjecting a man everything would be wonderful in all the earth the name of God ".

In the context of these words created this app that can be used with the extraordinary ministers of Holy Communion. among others, in the individual meditation on the word of God or to the proper preparation to fulfill the liturgical ministry to the faithful experienced suffering and disease.
After installing the device app works offline, Internet Connection required only to update.

Here is a free app which includes:

- Plain and shortened rite of Holy Communion,
- Viaticum,
- The liturgy of the day,
- Instructions, indications and modifications of the Polish Episcopal Conference for the ministry of extraordinary ministers,
- Instructions Katowice archdiocese,
- The note on a gluten-free communion.
- A set of basic daily prayers.

In addition, we have the opportunity to:

- Enlarging and reducing the font size,
- Enter the addresses of patients, thereby setting the order of the ministry,
- Easy access to the readings for a given day,
- Selection for each of the liturgical year appropriate act of repentance, calls the general intercessions, or thanksgiving after Communion.
- Edition of the Prayer of the Faithful by adding the names of patients to whom we go with the ministry,
- Edition of the Prayer of the Faithful by adding the names of the dead, for which our patients want to pray.

Persons who contributed to the creation of this application I thank you for your support and kindness.
All comments, suggestions for improvements, upgrades, please contact the email address provided in the application.

With the Lord God :)
Read more
Collapse
4.9
91 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- zaktualizowano Liturgię Słowa
- dodano prośbę o ustani eepidemii
- dodano modlitwę do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki
- dodano modlitwy do Świętego Józefa
- poprawiono kilka błędów
- poprawiono książkę adresową (można znów ustalać kolejność posługi u chorych)
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 17, 2021
Size
17M
Installs
1,000+
Current Version
1.4.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Sumada Games
Developer
ul. Poziomkowa 42/8 43-100 Tychy Poland
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.