Brawl Stars

За всички над 10 години
9 324 484
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Fast-paced multiplayer battles from the makers of Clash of Clans, Clash Royale and Boom Beach.

Battle with friends or solo across a variety of game modes in under three minutes. Unlock and upgrade dozens of Brawlers with powerful super abilities. Purchase and collect unique skins to stand out and show off in the arena. Join or start a band to share tactics and fight together.

BATTLE IN MULTIPLE GAME MODES
- Gem Grab (3v3): Team up and out-strategize the opposing team. Collect and hold 10 gems to win, but get fragged and lose your gems.
- Showdown (Solo/Duo): A battle royale style fight for survival. Collect power ups for your Brawler. Grab a friend or play solo - be the last Brawler standing in the rowdiest battle royale yet. Winner take all!
- Bounty (3v3): Take out opponents to earn stars, but don’t let them pick you off. The squad with the most stars wins the match!
- Heist (3v3): Protect your team’s safe and try to crack open your opponents’. Navigate the map to sneak, blast and blow your way clear to the enemies treasure.
- Brawl Ball (3v3): It's a whole new Brawl game! Show off your soccer/football skills and score two goals before the other team. There are no red cards here.
- Special Events: Limited time special PvE and PvP game modes.

UNLOCK AND UPGRADE BRAWLERS
Collect and upgrade a variety of Brawlers with punishing SUPER abilities, level them up with power points, and collect unique skins.

BECOME THE STAR PLAYER
Climb the local and regional leaderboards to prove you’re the greatest Brawler of them all!

CONSTANTLY EVOLVING
Look out for new Brawlers, skins, maps, special events and games modes in the future.

PLEASE NOTE! Brawl Stars is free to download and play, however, some game items can also be purchased for real money. If you don't want to use this feature, please disable in-app purchases in your device's settings. Also, under our Terms of Service and Privacy Policy, you must be at least 13 years of age to play or download Brawl Stars.

Features:
- Team up for real-time 3v3 battles against players from across the world
- A fast-paced multiplayer battle royale mode made for mobile
- Unlock and collect new, powerful Brawlers - each with a signature attack and SUPER ability
- New events and game modes daily
- Battle solo or co-op
- Climb to the top of the leaderboards in global and local rankings
- Join or start your own Club with fellow players to share tips and battle together
- Customize Brawlers with unlockable skins
- Player-designed maps offer challenging new terrain to master

Support
Are you having problems? Visit http://supercell.helpshift.com/a/brawl-stars/ or contact us in game by going to Settings > Help and Support.

Privacy Policy:
http://supercell.com/en/privacy-policy/

Terms of Service:
http://supercell.com/en/terms-of-service/

Parent’s Guide:
http://supercell.com/en/parents/
Бързо развиващите се мултиплеър битки от създателите на Clash of Clans, Clash Royale и Boom Beach.

Бийте се с приятели или соло в различни режими на игра под три минути. Отключване и надграждане на десетки Brawlers с мощни супер способности. Закупете и съберете уникални кожи, за да се откроите и покажете на арената. Присъединете се или стартирайте група, за да споделяте тактики и да се биете заедно.

БИТКА В МНОЖЕСТВЕНИ ИГРИ
- Gem Grab (3v3): Включете се и изгонете стратегията на противниковия отбор. Съберете и задръжте 10 скъпоценни камъни, за да спечелите.
- Шоудаун (Solo / Duo): Битка за битка за роял за оцеляване. Събирайте мощност за вашия Brawler. Вземете си приятел или играйте соло - бъдете последният кавгаджий, който все още стои в най-редката битка. Победителят вземе всички!
- Bounty (3v3): Вземете опонентите си, за да печелите звезди, но не им позволявайте да ви свалят. Отборът с най-много звезди печели мача!
- Heist (3v3): Защитете безопасността на екипа си и се опитайте да отворите опонентите си. Придвижване по картата, за да се промъкне, взрив и удар си път ясно на врагове съкровище.
- Brawl Ball (3v3): Това е съвсем нова игра Brawl! Покажете своите футболни / футболни умения и отбележете два гола пред другия отбор. Тук няма червени карти.
- Специални събития: Специални PvE и PvP режими на игра с ограничено време.

ОТКЛЮЧВАЙТЕ И ОБНОВЯВАЙТЕ БРАУЛЕРИТЕ
Събиране и надграждане на различни Brawlers с наказание SUPER способности, да ги ниво с мощност точки, и да събира уникални кожи.

СТАНЕТЕ СТАРТОВИЯТ ИГРАЧ
Изкачи се на местните и регионалните класации, за да докажеш, че си най-великият Brawler от всички тях!

Постоянно се развива
Внимавайте за нови Brawlers, скинове, карти, специални събития и режими на игри в бъдеще.

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Brawl Stars е безплатна за изтегляне и игра, но някои игрални елементи могат да бъдат закупени и за истински пари. Ако не искате да използвате тази функция, моля, деактивирайте покупките в приложението в настройките на устройството си. Също така, съгласно нашите Общи условия и Декларация за поверителност, трябва да сте навършили 13 години, за да играете или да изтегляте Brawl Stars.

Характеристика:
- Включете се в 3-битни битки в реално време срещу играчи от цял ​​свят
- Бърз динамичен битка за роял режим, направен за мобилни устройства
- Отключване и събиране на нови, мощни Brawlers - всяка с подпис атака и супер способност
- Нови събития и режими на игра ежедневно
- Битка соло или кооп
- Изкачи се на върха на класациите в глобални и местни класации
- Присъединете се или започнете свой собствен клуб с други играчи, за да споделяте съвети и да се биете заедно
- Персонализирайте Brawlers с отключващи се кожи
- Картите, проектирани от играчите, предлагат предизвикателни нови терени за овладяване

поддържа
Имате ли проблеми? Посетете http://supercell.helpshift.com/a/brawl-stars/ или се свържете с нас в играта, като отидете в Настройки> Помощ и поддръжка.

Декларация за поверителност:
http://supercell.com/en/privacy-policy/

Условия за ползване:
http://supercell.com/en/terms-of-service/

Ръководство за родителите:
http://supercell.com/en/parents/
Прочетете повече
Свиване
4,4
Общо 9 324 484
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

HAPPY LUNAR BRAWL!
- New Environment: The Arcade
- New Skins for Tara, 8-Bit and Bibi
- Temporary Game Mode: Hot Zone

NEW BRAWLER: MR. P
- Medium range attacks and angry pinguin minions!

OTHER
- Additional Skins
- Improved Trophy Road
- Quality of Life improvement
- ... and more!
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
10 февруари 2020 г.
Размер
130M
Инсталирания
100 000 000+
Текуща версия
25.119
Изисква Android
4.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички над 10 години
Въображаемо насилие
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Дигитални покупки
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 99,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
Supercell
©2020 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.