SyncMyTracks Free

1 250
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Would you like to change your sport tracking application and keep your activities? Or maybe you use 2 or more of these services and would you like to have them synchronized? Now you can do all this with SyncMyTracks!

This is the free version of SyncMyTracks.

- What is SyncMyTracks?
It's an Android app used to sync your activities of the most popular sports tracking services. You can see the list of supported services by SyncMyTracks here: http://syncmytracks.com/#compatibility

- How does export & import work?
Simply entering data (email and password) of both accounts, the activities are exported from one account to the others, using GPX or TCX files.

- How does account sync work?
Simply add the accounts you want to sync, and SyncMyTracks will do the synchronization. If you make a new activity with any of your accounts, it automatically syncs to the others accounts. In application settings you can set the time interval wherein SyncMyTracks check for new activities, or you can disable automatic synchronization.

- Which activities are synchronized?
When you synchronize a new account you can choose to synchronize all activities (activities that have already been done in the past and new activities you will do in the future) or just the new ones.

- What data is synchronized?
SyncMyTracks synchronizes activity path information, such as time, duration, distance, pace and map. Also the heart rate, cadence, power and temperature are synchronized, when they are supported by different services.

- Can SyncMyTracks delete or modify my activities in synchronization?
Never! SyncMyTracks just adds activities to your accounts, it doesn't delete or modify the activities that you already have.

- Can SyncMyTracks duplicate my activities in synchronization?
SyncMyTracks prevents duplication of activities considering the start time of the activity.

- Where are emails and passwords of my accounts saved?
SyncMyTracks stores this data on your mobile. Passwords are stored using encryption. This data is only used to connect the accounts.

- What are the differences between the free version and the paid version?
In the free version, account sync is unavailable. Only you can export and import your activities. In addition, in the free version you can only export the last 40 activities at most. The paid version contains no ads.

- Can you use the export and import and synchronization with the same accounts?
Not recommended, it could create duplicate activities already synchronized.

- Can you use Facebook or Google+ to login and sync my accounts?
No. You must use your email and password. If password is not set, you must generate it in your account settings.

- Is SyncMyTracks sponsored, maintained or supported it by tracking services supported?
No, SyncMyTracks is independent of them. Therefore, be sure to use the application on the terms and conditions detailed on their respective web sites.

- How do I contact the developer of the application?
Via e-mail (syncmytracks@gmail.com) or via Twitter (http://twitter.com/SyncMyTracks).
Jeżeli chcesz zmienić swoją aplikację śledzenia sportowej i zachować swoje działania? A może użyć dwóch lub więcej z tych usług, a chcesz mieć je zsynchronizowane? Teraz możesz zrobić to wszystko z SyncMyTracks!

Jest to darmowa wersja SyncMyTracks.

- Co to jest SyncMyTracks?
Jest to aplikacja Android używany do synchronizacji działań najpopularniejszych serwisów sportowych śledzenia. Możesz zobaczyć listę obsługiwanych usług przez SyncMyTracks tutaj: http://syncmytracks.com/#compatibility

- Jak na wywóz i przywóz pracy?
Wystarczy wprowadzania danych (e-mail i hasło) z obu kont, działania są wywożone z jednego konta na inne, za pomocą GPX lub TCX plików.

- Jak nie uwzględnia pracy synchronizacji?
Po prostu dodaj konta, które chcesz synchronizować, a SyncMyTracks będzie wykonać synchronizację. Jeśli się nowej działalności z jednego z kont, automatycznie synchronizuje na konta innych. W ustawieniach aplikacji można ustawić czas, w którym SyncMyTracks sprawdzić nowe działalności, czy można wyłączyć automatyczną synchronizację.

- Jakie działania są zsynchronizowane?
Podczas synchronizacji nowego konta można wybrać, aby zsynchronizować wszystkie działania (działania, które już w przeszłości i nowych działań będzie robić w przyszłości), czy tylko nowych.

- Jakie dane są synchronizowane?
SyncMyTracks synchronizuje informacje o ścieżce aktywności, takich jak czas, czas, dystans, tempo i mapy. Również częstość akcji serca, rytm, moc i temperatura są zsynchronizowane, gdy są one obsługiwane przez różne służby.

- Czy SyncMyTracks usuwać lub modyfikować swoje działania w synchronizacji?
Nigdy! SyncMyTracks tylko dodaje działalność do swoich kont, nie usuwać lub modyfikować działania, które już masz.

- Czy moje działania zduplikowane SyncMyTracks synchronizacji?
SyncMyTracks zapobiega powielania działań uwzględniających czas rozpoczęcia działalności.

- Gdzie są wiadomości e-mail i hasła moich rachunków zbawiony?
SyncMyTracks te dane na temat telefonu komórkowego sklepach. Hasła są przechowywane przy użyciu szyfrowania. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do łączenia kont.

- Jakie są różnice między wersji darmowej i płatnej wersji?
W wersji darmowej, synchronizacja jest niedostępna konto. Tylko można eksportować i importować swoje działania. Ponadto, w wersji darmowej można tylko eksportować ostatnich 40 działalność w większości. Płatna wersja nie zawiera żadnych reklam.

- Czy można korzystać z eksportu i importu i synchronizacji z tych samych kont?
Nie zalecany, może to stworzyć duplikaty działalność już zsynchronizowane.

- Czy można korzystać z Facebook lub Google+, aby zalogować się i synchronizować swoje konta?
Nie należy korzystać z e-mail i hasło. Jeśli hasło nie jest ustawione, należy wygenerować go w ustawieniach konta.

- Czy SyncMyTracks sponsorowana, wspierana go utrzymać lub poprzez śledzenie usługi obsługiwane?
Nie SyncMyTracks się niezależnie od nich. W związku z tym, należy skorzystać z aplikacji na warunkach wyszczególnionych na swoich stronach internetowych.

- Jak skontaktować się z producentem aplikacji?
Przez e-mail (syncmytracks@gmail.com) lub za pośrednictwem serwisu Twitter (http://twitter.com/SyncMyTracks).
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 1 250
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

3.9.2:

- Bugfixes on Sports Tracker.

3.9.1:

- UI improvements and bugfixes.

3.8.4:

- Bugfixes on RunKeeper and Google Fit.

3.8.3:

- Fixed Garmin Connect login.

3.8.2:

- Bugfixes on Garmin Connect and Runtastic.

3.8.1:

- Runtastic works again!
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
26 czerwca 2019
Rozmiar
6,8M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
3.9.2
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
SyncMyTracks
Deweloper
C/ Bellavista, 15 04113 Atochares Almería España
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.