PhahTaigi 台語輸入法 (Taigi Keyboard)

4.8
246 則評論
1萬+
下載次數
內容分級
適合所有人
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片

關於這個應用程式

PhahTaigi 台語輸入法 (Taigi Keyboard)

PhahTaigi 是靠「台文雞絲麵 Tâi-bûn Ke-si-mī」募資計畫維持團隊所有ê運作,向望你鬥陣來支持!
https://www.zeczec.com/projects/taibun-kesimi

【特色】
- 用手機á ē-tàng真輕鬆、簡單來phah台語、寫台文。
- Thang phah白話字,教育部漢字、拼音。
- 孤音節、多音節字詞免phah聲調ē出現照聲調順序排列ê候選詞。
- 多音節字詞phah ta̍k音節ê頭1-ê字母就ē出現。(例:phah「sbh」就ē出現「sat-ba̍k-hî」)
- 安裝了免上網就thang用。
- 免費、無廣告。
- 開放原始碼。(https://github.com/PhahTaigi)

【詞庫:羅馬字】
- 台日大辭典
- 教育部台語辭典
- 等等

【詞庫:漢字】
- 教育部台語辭典

【建議、討論】
- 面冊專頁(https://www.facebook.com/PhahTaigi/)
- 面冊社團(https://www.facebook.com/groups/PhahTaigiApp/)
- 寫phoe(Email tī ē底)

多謝!
更新日期
2022年1月9日

資料安全性

開發人員可以在這裡說明他們的應用程式會如何收集與使用你的資料。進一步瞭解資料安全性
沒有相關資訊
4.8
246 則評論
Bing Leung
2022年3月29日
我以前也是漢字派的,覺得用羅馬字是什麼邪教,好像越南文 後來學了之後覺得好用,而且糾正我的發音,因為我用PhahTaigi鍵盤,如果我的發音不對,就打不出字,所以就會糾正到,如果還是拼不出來就去查字典,因為有這個鍵盤輔助,讓我知道發音不對 我是客家人、台語不是我母語,所以不是腔口差的問題
12 位使用者認為這則評論有幫助
這則評論對你有幫助嗎?
Tâi-bûn Ke-sī-mī
2022年3月29日
To-siā hun-hióng! Mā kám-siā lí lâi o̍h Tâi-gí. Ǹg-bāng PhahTaigi, ChhoeTaigi ē-tàng tōa-tōa pang-chān, lī-ek lí ha̍k-si̍p Tâi-gí!
giok8-hui7 Siau1
2022年2月19日
想請問安裝後變成只有台語輸入。原來的英語和注音鍵盤不見了!可以三個輸入法同一個介面切換嗎?
9 位使用者認為這則評論有幫助
這則評論對你有幫助嗎?
Dziatpin Hoo
2020年8月3日
這個版面不是很友好,當然,我覺得比TaigIMG的版面好看一些,但是我還是希望能增加鍵盤主題選擇項目,還有提高鍵盤與App畫面質感,希望常常更新應用版本,希望增加方音符號輸入的項,還有增加口音腔調選擇,可以再增加導入字典的項目。
8 位使用者認為這則評論有幫助
這則評論對你有幫助嗎?
Tâi-bûn Ke-sī-mī
2021年1月12日
主題m̄是阮ê重點,阮ê畫面設計是參考Google字盤。方音符號無beh支援。多謝!

關於此應用程式

PhahTaigi v3.2.3

1. 修正自動拼字ê候選詞。

PhahTaigi v3.2.2

1. 修正候選詞介面ê問題。
2. 更新組件。

PhahTaigi v3.2.0

1. 修改主要介面流程、畫面、架構、功能等等。
2. 修改設定ê畫面kap操作方式。
3. 調整安裝了ê設定教學畫面kap說明文字。
4. 調整部份功能kap文字。
5. 換字骨(font)、改文字ê款式。
6. 修正1-kóa功能têng-tâⁿ ê所在。
7. 更新相關套件。