PhahTaigi 台語輸入法 Taigi Keyboard

4.9
285 則評論
1萬+
次下載
內容分級
適合所有人
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片

關於這個應用程式

PhahTaigi 台語輸入法 (Taigi Keyboard)

PhahTaigi 是靠「台文雞絲麵 Tâi-bûn Ke-si-mī」募資計畫維持團隊所有ê運作,向望你鬥陣來支持!
https://www.zeczec.com/projects/taibun-kesimi

【特色】
- 用手機á ē-tàng真輕鬆、簡單來phah台語、寫台文。
- Thang phah白話字,教育部漢字、拼音。
- 孤音節、多音節字詞免phah聲調ē出現照聲調順序排列ê候選詞。
- 多音節字詞phah ta̍k音節ê頭1-ê字母就ē出現。(例:phah「sbh」就ē出現「sat-ba̍k-hî」)
- 安裝了免上網就thang用。
- 免費、無廣告。
- 開放原始碼。(https://github.com/PhahTaigi)

【詞庫:羅馬字】
- 台日大辭典
- 教育部台語辭典
- 等等

【詞庫:漢字】
- 教育部台語辭典

【建議、討論】
- 面冊專頁(https://www.facebook.com/PhahTaigi/)
- 寫phoe(Email tī ē底)

【隱私權條款】
http://phahtaigi.blogspot.com/p/phahtaigi-privacy-policy.html

多謝!
更新日期
2023年9月21日

資料安全性

想確保安全,就從瞭解開發人員如何收集與分享資料開始!根據你的使用情形、所在地區及年齡,資料的隱私權和安全性措施可能會有所不同。這項資訊由開發人員提供,可能會隨時間更新。
不會與第三方分享資料
進一步瞭解開發人員如何聲明資料分享事宜
不會收集任何資料
進一步瞭解開發人員如何聲明資料收集事宜
已承諾遵守 Play 家庭政策

評分和評論

4.9
274 則評論
洪, 馬克 Mark Ang (福爾摩沙國際電影節創辦人)
2023年11月19日
問題很大,很多發音打不出來,例如:「一(tsit)」、「我(gúa)」或是「出(tshut)」都打不出來,非常莫名其妙……
1 位使用者認為這則評論有幫助
這則評論對你有幫助嗎?
Tâi-bûn Ke-sī-mī
2023年11月20日
Beh phah Kàu-io̍k-pō͘ Pheng-im chhiáⁿ khì siat-tēng lāi-té kái. Ū būn-tê hoan-gêng thoân sìn-sit, siá phoe lâi mn̄g. Tī chia siá bô thang kā lí tàu-saⁿ-kāng.
Dziatpin Hoo
2020年8月3日
這個版面不是很友好,當然,我覺得比TaigIMG的版面好看一些,但是我還是希望能增加鍵盤主題選擇項目,還有提高鍵盤與App畫面質感,希望常常更新應用版本,希望增加方音符號輸入的項,還有增加口音腔調選擇,可以再增加導入字典的項目。
21 位使用者認為這則評論有幫助
這則評論對你有幫助嗎?
Tâi-bûn Ke-sī-mī
2021年1月12日
主題m̄是阮ê重點,阮ê畫面設計是參考Google字盤。方音符號無beh支援。多謝!
蔡沛軒
2022年9月30日
切換回原先使用的華語輸入法後,一旦換成英文鍵盤就會被強制切成台語輸入法,不確定是什麼問題,希望能改善~ 台語鍵盤的使用順手、清楚,能夠幫助初心者快速拼字與書寫。
4 位使用者認為這則評論有幫助
這則評論對你有幫助嗎?
Tâi-bûn Ke-sī-mī
2022年10月1日
Nā方便請kā操作過程錄影,傳私訊去FB專頁,阮會協助解決,多謝!

關於此應用程式

PhahTaigi v3.2.4

1. 照Google要求kap建議,修改作業系統支援版本。
2. 修正問題:Android 13版致使tng teh輸入ê文字無顯示。