Telia Digital-tv, Zappa
(753)

Reviews

What's New
v.1.1.2:
- Löser problemet med att programinformation inte visas
v1.1.1:
- Åtgärdat problem med att digitalboxen startar om.
v1.1.0:
- I kanalvyn visas information om pågående och nästkommande program.

Similar

More from developer