Termux

Tất cả mọi người
40.656
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Termux combines powerful terminal emulation with an extensive Linux package collection.

• Enjoy the bash and zsh shells.
• Edit files with nano and vim.
• Access servers over ssh.
• Develop in C with clang, make and gdb.
• Use the python console as a pocket calculator.
• Check out projects with git and subversion.
• Run text-based games with frotz.

At first start a small base system is downloaded - desired packages can then be installed using the apt package manager. Access the built-in help by long-pressing anywhere on the terminal and selecting the Help menu option to learn more.

Want to read the wiki?
https://wiki.termux.com

Want to ask questions, report bugs or give feedback?
https://termux.com/community

Want to join the Termux IRC chat?
#termux on freenode
Termux kết hợp mô phỏng thiết bị đầu cuối mạnh mẽ với một bộ sưu tập gói Linux mở rộng.

• Thưởng thức vỏ bash và zsh.
• Chỉnh sửa các tập tin với nano và vim.
• Truy cập máy chủ qua ssh.
• Phát triển trong C với clang, make và gdb.
• Sử dụng bảng điều khiển python như một máy tính bỏ túi.
• Kiểm tra các dự án với git và subversion.
• Chạy các trò chơi dựa trên văn bản với frotz.

Lúc đầu, một hệ thống cơ sở nhỏ được tải xuống - các gói mong muốn sau đó có thể được cài đặt bằng cách sử dụng trình quản lý gói apt. Truy cập trợ giúp được tích hợp bằng cách nhấn lâu ở bất kỳ đâu trên thiết bị đầu cuối và chọn tùy chọn menu Trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Bạn muốn đọc wiki?
https://wiki.termux.com

Bạn muốn đặt câu hỏi, báo cáo lỗi hoặc cung cấp phản hồi?
https://termux.com/community

Bạn muốn tham gia trò chuyện IRC Termux?
#termux trên freenode
Đọc thêm
Thu gọn
4,4
Tổng 40.656
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Prevent accidental key press when swiping the extra keys (https://github.com/termux/termux-app/pull/1358).
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
24 tháng 11, 2019
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
5.000.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Fredrik Fornwall
Nhà phát triển
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.