I Percorsi di Terre di mezzo

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Italiaans (Italië)

Le guide digitali con tutte le informazioni per quando si è in cammino: le mappe con la geolocalizzazione, la descrizione del percorso, le distanze e le tappe, dove dormire (con i link per telefonare direttamente e prenotare), i luoghi da visitare. Ciascuna guida digitale ha tutti i contenuti delle famose guide cartacee di Terre con in più la “portabilità” delle informazioni. Dai cammini verso Santiago de Compostela a tutti i principali Cammini italiani. Punto di forza: l’aggiornamento costante dei contenuti, con le variazioni del percorso e le nuove ospitalità dove dormire. Per ogni cammino una demo scaricabile gratuitamente. Alcune guide sono disponibili anche in inglese.

CHI SIAMO
Percorsi è il nome della collana della casa editrice Terre di mezzo dedicata a chi viaggia a piedi e in bicicletta. Ci occupiamo di cammini da vent’anni, con l'obiettivo di riscoprire le antiche strade storiche e di pellegrinaggio e di favorire un modo di viaggiare slow.
La collana è destinata:
a tutti coloro che riscoprono che andando a piedi e spostandosi lentamente si conoscono i territori e le comunità che li abitano da un’altra prospettiva;
a chi vuole camminare sulle stesse strade percorse da milioni di persone nel tempo, consapevoli però che ogni viaggio è unico e irripetibile;
a chi camminando scopre la Storia e a chi semplicemente va alla ricerca di storie e ricordi personali.


Le guide di Terre

I cammini di Santiago
I Percorsi di Terre nascono con il Cammino di Santiago, il più antico e suggestivo dei cammini di pellegrinaggio. Abbiamo pubblicato il Cammino francese (quello più famoso), il Cammino portoghese, il Cammino del Nord, Il Cammino primitivo e inglese e, ancora, la Via della Plata e il Cammino Sanabrese. Una collezione completa sull’argomento, che evidenzia come Terre di mezzo sia l’editore di riferimento in Italia sul Cammino di Santiago.

Camminare in Italia
All’Italia e ai suoi percorsi storici sono dedicati gli altri titoli della collana: cammini di fede come La Via Francigena, La Via Romea, Il Cammino di San Benedetto e di San Francesco, o cammini storici, come i Sentieri partigiani e il Glorioso Rimpatrio. Grande spazio è dato ai cammini più recenti, in costante crescita, come la via degli Abati tra Lombardia e Emilia, il Trekking del Lupo in Piemonte, la Toscana a piedi e Italia coast to coast tra Marche, Umbria e Toscana, il Cammino di Santa Barbara in Sardegna.

Camminare nel mondo
Per esempio in Terrasanta, dove ogni pietra racconta la Storia e dove camminare può diventare anche un gesto di pace.

Percorsi spirituali
Una nuova collana, dove si dà spazio alla ricerca interiore. Il primo titolo è il Cammino di sant’Ignazio in Spagna.

Viaggiare in bicicletta
Molte delle nostre guide dedicano un ampio spazio a chi viaggia in bici, con mappe, consigli e informazioni ad hoc. Ma ci sono anche titoli dedicati esclusivamente alle due ruote, a cominciare da “Il Cammino di Santiago in bicicletta” e “La Via Francigena in bicicletta”.
De digitale gids met alle informatie voor als je op de weg: de kaarten met geolocatie, de routebeschrijving, de afstanden en mijlpalen, om te slapen (met links naar direct en boek noemen), de plaatsen om te bezoeken. Elke digitale gids heeft de volledige inhoud van de beroemde gids Terre plus de "overdraagbaarheid" van de informatie. Van de wandeling naar Santiago de Compostela naar alle grote Italiaanse Walk. Sterk punt: de voortdurende actualisering van de inhoud, met veranderingen in de route en de nieuwe gastvrijheid te slapen. Voor elke lopen we een gratis te downloaden demo. Sommige gidsen zijn ook beschikbaar in het Engels.

OVER ONS
Pathways is de naam van de uitgever ketting half Lands gewijd aan diegenen die reizen te voet en per fiets. We gaan met paden voor twintig jaar, met als doel de herontdekking van de historische wegen en pelgrimstocht en een manier van reizen langzaam te promoten.
De serie is bedoeld:
aan allen die herontdekken dat gaat te voet en langzaam je het gebied en de gemeenschappen die ze bewonen vanuit een ander perspectief te bekijken;
degenen die willen op dezelfde straten te lopen door miljoenen mensen na verloop van tijd echter van bewust dat elke reis is uniek en onherhaalbaar;
voor degenen wandelen ontdekt de geschiedenis en degenen die gewoon op zoek gaat naar verhalen en persoonlijke herinneringen.


De Terre gidsen

De weg naar Santiago
De paden van Terre geboren met de Camino de Santiago, de oudste en meest indrukwekkende van de pelgrimsroutes. We publiceerden de Franse Route (de bekendste), de Portugese Way, de Noordelijke Weg, de Primitieve Way en Engels en, nogmaals, de Via de la Plata en Sanabrese Way. Een complete collectie over het onderwerp, waaruit blijkt dat de helft van Terre is de benchmark uitgever in Italië op de Camino de Santiago.

Wandelen in Italië
Naar Italië en de historische paden zijn gewijd aan de andere titels in de serie: geloof lopen als de Via Francigena De Via Romea, The Way of St. Benedict en St. Francis, of historische paden, zoals paden partizanen en Glorious Return . Veel ruimte wordt gegeven aan de meest recente wandeling, groeit gestaag, zoals de route van de abten tussen Lombardije en Emilia, Trekking del Lupo in Piemonte, Toscane te voet en Italiaanse kust tot kust tussen Marche, Umbrië en Toscane, de Weg van de Kerstman Barbara in Sardinië.

Wandelen in de wereld
Bijvoorbeeld, in het Heilige Land, waar elke steen vertelt de geschiedenis en waar wandelen kan ook een gebaar van vrede.

spirituele paden
Een nieuwe serie, die een tijd voor soul searching zal zijn. De eerste titel is de Weg van St. Ignatius in Spanje.

Reizen met de fiets
Veel van onze gidsen besteden voldoende ruimte voor diegenen die reizen met de fiets, met kaarten, tips en ad hoc informatie. Maar er zijn ook speciale licenties aan twee wielen, te beginnen met "The Camino de Santiago by Bike" en "La Via Francigena met de fiets."
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
3,5
33 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Bug fix
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
4 november 2019
Grootte
41M
Installaties
5.000+
Huidige versie
1.1.3
Android vereist
5.1 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 9,49 - US$ 9,99 per item
Aangeboden door
Terre di mezzo Editore
Distributieovereenkomst
Via Calatafimi 10, 20122 Milano
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.