Stories: Your Choice (more resources at start)

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Choose your own adventure in Stories: Your Choice! Play through the best collection of interactive stories and get unprecedented freedom to choose what happens.
• Choose from our collection of stories by the best authors, and experience action, adventure, horror, magic, mystery, crime, and more!
• Choose your journey through each story, and remember that every decision has consequences!
• Choose your character's personality! Will you be a hero or a villain? A righteous leader or a tyrant? A heartbreaker or a loyal partner? The choice is all yours!
• Choose your character's appearance! The game offers a variety of clothes and hair styles to pick from!
• See how your choices impact the plot, but don't forget that the consequences may be unexpected!

Here are just a few stories you can choose:

"Of Demi-Gods and Men":
Stir up a rebellion and assemble troops to take revenge on the demigod who stole your hometown! You will enter an enormous fantasy world where demigods use the human race to battle the gods. Drink until morning with outlaws, fight against a tyrant's army, and make love to a demi-goddess—and that's not all this story has to offer! Your choices alone will determine whether humanity's rebellion succeeds or fails.

"Escape from Paradise":
You wake up on a deserted island and find yourself surrounded by beautiful women fighting over you. It's up to you to figure out how you ended up here and what's going on. You will meet beautiful girls desperate for your attention, swim under waterfalls, and relax in the sun. But don't let this paradise distract you from the series of murders happening on the island! Your choices alone will determine how the story ends.

"Beneath Cursed Sails":
Hoist the sails and set out to sea under a black flag! A wicked marauder has killed your beloved, but your grief and rage have given you strength for revenge. Put together a crew of cursed pirates, steal a ship, and chase after the killer! Cannons blasting, on-board battles, sea monsters and demons, friendship and betrayal, rum and beautiful girls (and possibly romance, or even more...): this is your story, and only you can choose how it will end. Full speed ahead, Captain!

Stories are updated regularly, so you will always have something to play! Download Stories: Your Choice now to dive into stories where YOU make the decisions that can change everything!

Follow Stories: Your Choice on the web:
https://fb.me/StoriesYourChoice

Graphic novels allow you to immerse yourself in love stories. And role-playing games have gotten more interesting thanks to the new wave of graphic-based stories. There are a lot of women in the game, so you can feel like a sultan with your own harem. :)
--------------
Stories: Your Choice offers a monthly VIP subscription for 329.00 rubles with a trial period. Subscription period: 1 month. Payment will be charged after the trial ends.
- The subscription is renewed monthly.
- The subscription will be automatically renewed unless autorenewal is turned off at least 24 hours before the end of the current subscription period.
- The cost of renewal will be deducted from your account within 24 hours before the end of the current subscription period at the price indicated.
- Users can manage their subscriptions and cancel automatic renewal in their user account settings after purchase.
- Any unused portion of the free trial period, if one is offered, will be canceled when the user purchases a subscription, if applicable.

Privacy Policy: http://teslagames.net/privacy
Terms of Use: http://revolutionfist.com/docs/en/terms-of-use.php
Vyberte si své vlastní dobrodružství ve Stories: Your Choice! Zahrajte si nejlepší kolekci interaktivních příběhů a získejte bezprecedentní svobodu výběru toho, co se stane.
Vyberte si z naší sbírky příběhů nejlepších autorů a zažijte akci, dobrodružství, hrůzu, magii, tajemství, zločin a další!
• Vyberte si cestu každým příběhem a nezapomeňte, že každé rozhodnutí má důsledky!
• Vyberte si osobnost své postavy! Budete hrdina nebo darebák? Spravedlivý vůdce nebo tyran? Zlomek srdce nebo loajální partner? Volba je vše vaše!
• Vyberte si vzhled vaší postavy! Hra nabízí různé oblečení a účesy, ze kterých si můžete vybírat!
• Podívejte se, jak vaše rozhodnutí ovlivňují děj, ale nezapomeňte, že následky mohou být nečekané!

Zde je jen několik příběhů, které si můžete vybrat:

"Demi-bohů a mužů":
Vzhůru povstání a shromáždit vojáky, aby se pomstili polobohu, který ukradl vaše rodné město! Vstoupíte do obrovského světa fantazie, kde polobozi používají lidskou rasu k boji s bohy. Pijte až do rána s psanci, bojujte proti tyranské armádě a milujte se s bohyní demi - a to není vše, co tento příběh nabízí! Vaše rozhodnutí sama určí, zda bude vzpoura lidstva úspěšná nebo neuspěje.

"Únik z ráje":
Probudíte se na opuštěném ostrově a ocitnete se obklopeni krásnými ženami, které nad vámi bojují. Záleží jen na vás, abyste zjistili, jak jste sem skončili a co se děje. Setkáte se s krásnými dívkami zoufalými pro vaši pozornost, koupání pod vodopády a relaxaci na slunci. Nedovolte, aby vás tento ráj odvrátil od série vražd na ostrově! Vaše rozhodnutí bude určovat, jak příběh končí.

"Prokleté plachty":
Zvedněte plachty a vydejte se na moře pod černou vlajkou! Zlý marauder zabil vašeho milovaného, ​​ale váš smutek a vztek vám dal sílu k pomstě. Dej dohromady posádku prokletých pirátů, ukradni loď a honí za vrahem! Otryskávání děla, bitev na palubě, mořských příšer a démonů, přátelství a zrady, rumu a krásných dívek (a možná i romantiky, nebo ještě více ...): toto je váš příběh a jen vy si můžete vybrat, jak to skončí. Plná rychlost vpřed, kapitáne!

Příběhy jsou pravidelně aktualizovány, takže budete mít vždy co hrát! Stáhněte si příběhy: Vaše volba nyní ponořte se do příběhů, kde se rozhodujete, která všechno změní!

Sledujte příběhy: Vaše volba na webu:
https://fb.me/StoriesYourChoice

Grafické romány vám umožní ponořit se do milostných příběhů. A hry na hraní rolí se staly zajímavější díky nové vlně grafických příběhů. Ve hře je spousta žen, takže se můžete cítit jako sultán s vlastním harémem. :)
--------------
Příběhy: Vaše volba nabízí měsíční VIP předplatné za 329,00 rublů se zkušební dobou. Doba předplatného: 1 měsíc. Platba bude účtována po skončení soudního řízení.
- Předplatné je obnovováno měsíčně.
- Předplatné bude automaticky obnoveno, pokud není autorizace obnovena alespoň 24 hodin před koncem aktuálního předplatného období.
- Náklady na obnovu budou odečteny z vašeho účtu do 24 hodin před koncem aktuálního předplatného za uvedenou cenu.
- Uživatelé mohou spravovat své předplatné a zrušit automatické obnovení v nastavení uživatelského účtu po zakoupení.
- Veškerá nevyužitá část bezplatného zkušebního období, pokud je nabízena, bude zrušena, pokud uživatel zakoupí předplatné, pokud je to vhodné.

Ochrana osobních údajů: http://teslagames.net/privacy
Podmínky používání: http://revolutionfist.com/docs/en/terms-of-use.php
Další informace
Sbalit
4,0
Celkem 460
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Finally released with bonus inside!
Dive deep into branching stories with Stories: Your Choice!
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
29. srpna 2019
Velikost
75M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
0.8973
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let
Násilí, Krev, Sexuální obsah, Užívání alkoholu a tabáku, Jazyk
Interaktivní prvky
Nákupy ve hře
Produkty v aplikacích
0,99 US$–114,99 US$ za položku
Od vývojáře
TeslaGames
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.