ปฏิทินไทย 2557 / 2558
(1,235)

Reviews

What's New
10/10/2556 - แก้ไข วันที่ปัจจุบันแสดงไม่ตรง ในกรณีที่หน้าจอเป็นภาษาไทย
- เพิ่มข้อความ วันนี้วันพระ และ พรุ่งนี้วันพระ ที่หน้าจอ
26/10/2556 เพิ่มวันสำคัญเช่น วันลอยกระทง วันตรุษจีน และ วันพระ พ.ศ. 2557
- ปรับความคมชัดตัวอักษร
02/01/2557 แก้คำสะกดผิด ปรับรูปแบบปุ่ม
11/02/2557 เพิ่มวันพืชมงคล ปรับสีวันปัจจุบัน
31/03/2557 - เปลี่ยนวิธีการโฆษณาใหม่ เพิ่มวันหยุด พ.ศ. 2558
14/04/2557 - ปรับให้โฆษณา สามารถ คลิกได้

Similar

More from developer