Thai Life Insurance

100K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต "เพื่อนคู่คิด ดูแลชีวิตครบ"

มากกว่าแอปพลิเคชัน คือ
เพื่อนคู่คิด ที่พร้อมเคียงข้างทุกช่วงเวลาของชีวิต
เพื่อนคู่คิด ที่ช่วยให้เรื่องประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย
เพื่อนคู่คิด ที่เข้าใจความต้องการ เพื่อเป็นทุกคำตอบให้กับคุณ

บริการด้านธุรกรรมประกันชีวิต เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ พร้อมรายละเอียดความคุ้มครองได้ทุกที่ทุกเวลา และอีกหลากหลายการใช้งานที่พร้อมตอบทุกความต้องการของลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ อาทิ

1) ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ และความคุ้มครองของทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ
2) ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
3) เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ (ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล)
4) แจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
5) ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
6) แสดงรายการเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ และประวัติการชำระเงิน
7) การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต ได้แก่
กิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนไลฟ์ฟิต การทำแบบประเมินสุขภาพ การเชื่อมต่อ Health Tracking Application (Google Fit, Strava) การแนบเอกสาร การเช็กอินสถานที่ กิจกรรม Challenge สิทธิประโยชน์จากกิจกรรม Challenge และเคล็ดลับด้านสุขภาพ
8) สิทธิประโยชน์จากไทยประกันชีวิต Privilege (ไทยประกันชีวิต INFINITE / ULTIMATE / PRIME)
Updated on
May 26, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

[miscellaneous] Bug Fixes and performance improvements.