Pix UI Icon Pack 2 - Free Pixel Icon Pack

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

6910+ clean beautiful round Icons inspired by Flat Icon design.

Please Note :- This is an icon pack and it requires a custom android launcher like apex, nova etc. to work. It won't work with Google Now Launcher, Pixel Launcher or any launcher that came factory installed (except Lg , Xperia Home , Asus Launcher, One Plus Launcher & Blackberry Launcher). Before leaving a review that it does not work, kindly install one of the compatible launchers and try applying it.

How to get the Pixel 2 Look

Download & Install Nova Launcher and make sure you are a Beta user

Now make the following changes to Nova Launcher Settings

Desktop
★ Desktop Grid -> 7x5
★ Icon Layout -> Icon Size -> 110%
★ Icon Layout -> Label -> Off
★ Width & Height Padding -> Medium
★ Persistent Search Bar Off
★ Search Bar -> Style -> The first with rounded corners
★ Search Bar -> Color -> White with 10 % transparency
★ Search Bar -> Logo -> The colored G with Voice Search icon disabled
★ Page Indicator -> None

App & Widget Drawers
★ Drawer app grid -> 5x5
★ Icon Layout -> Icon Size -> 110%
★ Frequently used apps -> Yes
★ App Drawer style -> Vertical
★ Card Background -> Off
★ Swipe to Open -> On
★ Swipe Indicator -> On
★ All other options to default

Dock (Enabled)
★ Icon Layout -> Icon Size -> 110%
★ Icon Layout -> Label -> Off
★ Searchbar in Dock -> Below Icons
★ Width & Height Padding -> Medium

Look & Feel
★ Icon Theme -> Pixel Icon Pack
★ Normalize Icon Size -> Off

In order to get the weather & calendar widget, download & install Another widget app
★ Long press on Home screen, select Widgets. select Another Widget. Touch & hold to place it on home screen.
★ Another Widget app window will open. Scroll down and enable the weather widget
★ Resize the widget so that it looks like in the pixel 2.

FEATURES

★ Includes 6910+ icons and counting
★ Icon resolution 192x192px
★ Cloud Based Quad HD Wallpapers
★ Material Design Theme Dashboard
★ Supports Dynamic Calendars
★ Icons masking to theme your unthemed icons
★ Many alternate icons to choose from.
★ MUZEI live wallpaper support
★ Icons sorted in various categories with search and preview function.


SUPPORTED LAUNCHERS

Apply From Icon Pack Dashboard

★ ABC Launcher
★ Action Launcher
★ Adw Launcher
★ Apex Launcher
★ Atom Launcher
★ Aviate Launcher
★ Cyanogenmod Theme Engine
★ Holo Launcher
★ iTop Launcher
★ KK Launcher
★ LG Home (except LG Launcher Android 7.0)
★ Lucid Launcher
★ M Launcher
★ Mini Launcher
★ MN Launcher
★ New Launcher
★ Next Launcher
★ Nougat Launcher
★ Nova Launcher
★ S Launcher
★ Smart Launcher
★ Solo Launcher
★ V Launcher
★ ZenUI Launcher
★ Zero Launcher

Apply From Launcher Settings

★ Arrow Launcher
★ Asus Launcher
★ Awesome Icons
★ Blackberry Launcher
★ Epic Launcher
★ Inspire Launcher
★ Lens Launcher
★ L Launcher
★ Nemus Launcher
★ Nine Launcher
★ One Plus Launcher
★ Themer
★ TSF Launcher
★ Unicon ( Icon themer ) & XGELS
★ Xperia Home
★ Doodol Launcher
★ and probably more

=> You should have a custom launcher installed like apex or nova to use this theme / icon pack

=> You can also apply this theme / icon pack from the respective launcher's theme / icon settings

=> Do consider rating my themes / icon packs if you like them.


MY OTHER THEMES / ICON PACKS

Check them out here :- http://goo.gl/Xmajxc


FOLLOW ME

Google Plus :- https://plus.google.com/109577502953759189269/posts


GOT ANY ISSUES!!

Feel free to mail me at rasolantltd@gmail.com


CREDITS
Tapet App for giving permission to list their wallpapers https://goo.gl/aiVP89
Freepik.com & Flaticon.com for royalty free designs
Dani Mahardhika for Candybar Icon Pack Dashboard
6910 + czyste piękne okrągłe ikony inspirowane projektem Płaskie ikony.

Uwaga: - Jest to pakiet ikon i wymaga do działania niestandardowego programu uruchamiającego Androida, takiego jak apex, nova itd. Nie będzie działać z Launcherem Google Now, Pixel Launcherem ani żadnym instalatorem, który został fabrycznie zainstalowany (z wyjątkiem Lg, Xperia Home, Asus Launcher, One Plus Launcher i wyrzutni Blackberry). Przed opuszczeniem recenzji, która nie działa, zainstaluj jeden z kompatybilnych programów uruchamiających i spróbuj go zastosować.

Jak uzyskać wygląd Pixel 2

Pobierz i zainstaluj Nova Launcher i upewnij się, że jesteś użytkownikiem Beta

Teraz wprowadź następujące zmiany w ustawieniach Nova Launcher

Komputer stacjonarny
★ Desktop Grid -> 7x5
★ Układ ikon -> Rozmiar ikon -> 110%
★ Układ ikon -> Etykieta -> Wyłączony
★ Szerokość i wysokość Wypełnienie -> Średnie
★ Trwałe pasek wyszukiwania wyłączony
★ Pasek wyszukiwania -> Styl -> Pierwszy z zaokrąglonymi narożnikami
★ Pasek wyszukiwania -> Kolor -> Biały z 10% przezroczystością
★ Pasek wyszukiwania -> Logo -> Kolorowa ikona G z wyszukiwaniem głosowym wyłączona
★ Wskaźnik strony -> Brak

Szuflady aplikacji i widżetów
★ Siatka szuflady -> 5x5
★ Układ ikon -> Rozmiar ikon -> 110%
★ Często używane aplikacje -> Tak
★ Styl szuflady aplikacji -> Pionowo
★ Tło karty -> Wyłączone
★ Przesuń do otwarcia -> Wł
★ Wskaźnik przesuwania -> włączony
★ Wszystkie inne opcje domyślne

Dock (Enabled)
★ Układ ikon -> Rozmiar ikon -> 110%
★ Układ ikon -> Etykieta -> Wyłączony
★ Pasek wyszukiwania w Docku -> Poniżej ikon
★ Szerokość i wysokość Wypełnienie -> Średnie

Wygląd i działanie
★ Theme Icon -> Icon Pack pikseli
★ Normalize Rozmiar ikon -> Off

Aby uzyskać widget pogody i kalendarza, pobierz i zainstaluj inną aplikację widżetu
★ Długie naciśnięcie na ekranie głównym, wybierz Widgets. wybierz inny widget. Dotknij i przytrzymaj, aby umieścić go na ekranie głównym.
★ Otworzy się kolejne okno aplikacji Widget. Przewiń w dół i włącz widżet pogody
★ Zmień rozmiar widżetu tak, aby wyglądał jak piksel 2.

FUNKCJE

★ Zawiera 6910+ ikon i liczenie
★ Rozdzielczość ikon 192x192px
★ Tapety na chmurze Quad HD
★ Deska rozdzielcza tematu projektowania materiałów
★ Obsługuje dynamiczne kalendarze
★ Ikony maskujące do motywowania swoich niewypowiedzianych ikon
★ Wiele alternatywnych ikon do wyboru.
★ MUZEI tapety na żywo
★ Ikony posortowane w różnych kategoriach z funkcją wyszukiwania i podglądu.


OBSŁUGIWANE ŁĄCZNIKI

Zastosuj z pulpitu podręcznika Icon Pack

★ ABC Launcher
★ Akcja Launcher
★ Adw Launcher
★ Apex Launcher
★ Atom Launcher
★ Aviate Launcher
★ Cyanogenmod Theme Engine
★ Holo Launcher
★ iTop Launcher
★ KK Launcher
★ LG Home (z wyjątkiem LG Launcher Android 7.0)
★ Lucid Launcher
★ M Launcher
★ Mini Launcher
★ MN Launcher
★ Nowy Launcher
★ Następny Launcher
★ Nougat Launcher
★ Nova Launcher
★ S Launcher
★ Smart Launcher
★ Solo Launcher
★ V Launcher
★ ZenUI Launcher
★ Zero Launcher

Zastosuj ustawienia programu Launcher

★ Strzałkowy Launcher
★ Asus Launcher
★ niesamowite ikony
★ Blackberry Launcher
★ Epic Launcher
★ Inspire Launcher
★ Lens Launcher
★ L Launcher
★ Nemus Launcher
★ Dziewięć Launcher
★ One Plus Launcher
★ Themer
★ TSF Launcher
★ Unicon (Icon themer) i XGELS
★ Xperia Home
★ Doodol Launcher
★ i prawdopodobnie więcej

=> Powinieneś mieć zainstalowany program uruchamiający, taki jak apex lub nova, aby użyć tego pakietu tematów / ikon

=> Możesz również zastosować ten pakiet tematów / ikon z odpowiednich ustawień tematu / ikony programu uruchamiającego

=> Zastanów się nad oceną moich motywów / pakietów ikon, jeśli je lubisz.


MOJE INNE TEMATY / PAKIETY ICON

Sprawdź je tutaj: - http://goo.gl/Xmajxc


OBSERWUJ MNIE

Google Plus: - https://plus.google.com/109577502953759189269/posts


OBEJRZYJ WSZELKIE PROBLEMY !!

Napisz do mnie na adres rasolantltd@gmail.com


KREDYTY
Aplikacja do tapet za udzielenie pozwolenia na wystawienie swoich tapet https://goo.gl/aiVP89
Freepik.com i Flaticon.com do darmowych projektów
Dani Mahardhika dla Pulpitu z ikonami Candybar Icon Pack
Więcej informacji
4,6
Łącznie: 50 052
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

★★ Celebrating 6910+ icons ★★
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
19 października 2018
Rozmiar
51M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
3.3.4
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-9,99 USD za element
Sprzedawca
rasolantltd@gmail.com
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.